niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kudowa-Zdrój: Szumią jodły…

na gór szczycie, szumią sobie w dal… Jakże te słowa jednej z najsłynniejszych moniuszkowskich arii pasują do pejzażu, w którym corocznie odbywa się Festiwal Moniuszkowski! W tym roku w Kudowie-Zdroju wielbiciele muzyki już po raz 53. spotkają się ze znakomitymi wykonawcami, którzy zresztą do moniuszkowskich dzieł się nie ograniczą. A szczyty gór, na których szumią jodły, są od Kudowy bardzo blisko.

Piętnastego lipca 1962 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki, po raz pierwszy w Kudowie zabrzmiała muzyka twórcy polskiej opery narodowej. Na scenie pojawili się artyści z warszawskiego Teatru Wielkiego, którzy – w formie wówczas jedynie koncertowej – zaprezentowali arie i pieśni wielkiego Moniuszki i przez osiem dni codziennie czarowali koncertową publiczność. Ale już rok później Halka Opery Wrocławskiej była znakomitą sceniczną opowieścią…

I tak się Festiwal Moniuszkowski zaczynał. Kudowa stworzyła cykliczną – co roku festiwal odbywa się w sierpniu – znakomitą imprezę muzyczną, przeznaczoną nie tylko dla wielbicieli muzyki klasycznej. Królują oczywiście na scenie dzieła patrona festiwalu – wystawiano kilkakrotnie Hrabinę, Halkę, Verbum Nobile, Flisa, brzmiała również na festiwalu muzyka religijna jego patrona – Litania Ostrobramska i kantata Madonna, a także Widma do słów Mickiewicza.

Festiwal rozwijał się, rozrastał – obok dzieł Moniuszki pojawiały się opery Verdiego, Bizeta, Smetany, Mozarta… To tu, w Kudowie, na 42. Festiwalu Moniuszkowskim, miała swoją polską premierę Ondyna Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana, cudowna romantyczna baśń muzyczna, przygotowana przez poznański Teatr Wielki. To na scenie kudowskiego Teatru Zdrojowego śpiewali najwięksi śpiewacy operowi. To tu, w Kudowie, gdy dyrektorem artystycznym w roku 1978 została Maria Fołtyn – wielka śpiewaczka i równie wielka propagatorka muzyki Moniuszki – moniuszkowską muzykę śpiewali artyści z całego świata… Pojawiały się też gwiazdy nieoperowego kalibru – zaśpiewana przez Irenę Santor Prząśniczka to jedna z legend moniuszkowskiego festiwalu. Gościli tu też aktorzy pierwszej gildii – Anna Nehrebecka, Daniel Olbrychski, Krzysztof Kolberger… Kolejny dyrektor festiwalu, Sławomir Pietras, wprowadził turnieje tenorów, gromadzące najwybitniejszych śpiewaków.

Od 2012 roku festiwalem kieruje Maestro Stanisław Rybarczyk. Pod jego batutą impreza zyskała nowy blask – zeszłoroczny, 52. Festiwal Moniuszkowski, był zaiste świetny! Od momentu, gdy z balkonu Teatru Zdrojowego po raz pierwszy zabrzmiał festiwalowy hejnał, życie miasta toczyć się zaczęło w rytm muzyki. Preludium do festiwalowego święta był Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Andrzeja Hiolskiego, finałem zaś – Rusałka Antonina Dworzaka, wystawiona przez teatr z Liberca.

W sumie na kudowskm festiwalu wystąpiło kilka tysięcy śpiewaków i muzyków, zespoły operowe, orkiestry symfoniczne i kameralne oraz wielkie gwiazdy operowych scen, a festiwal tworzył własne tradycje – jedną z nich jest Korowód Moniuszkowski, w którym artyści, władze miasta, mieszkańcy Kudowy w polskich strojach szlacheckich – jak z moniuszkowskiej opery – przechodzą ulicami, aby do tańca zachęcić publiczność.

Tegoroczny Festiwal Moniuszkowski kontynuował będzie wszystkie festiwalowe tradycje, a przede wszystkim tę najważniejszą – czyli zabrzmi wiele cudownej muzyki w doskonałych wykonaniach w najpiękniejszych miejscach Kudowy-Zdroju – Teatrze Zdrojowym, Teatrze pod Blachą, Sali Koncertowej Pijalni Wód i w Parku Zdrojowym. A patrzeć będzie na to z cokołu sam Stanisław Moniuszko, którego pomnik – dłuta Mieczysława Waltera – odsłonięto w 150. rocznicę urodzin, w roku 1969, w czasie siódmego Festiwalu Moniuszkowskiego.

Ata


53 Festiwal Moniuszkowski

Kudowa-Zdrój

19-22 sierpnia 2015 roku

Program

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WOLNY