wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kudowa-Zdrój: Priorytetów mamy wiele

Rozmowa z Piotrem Maziarzem, burmistrzem Kudowy-Zdroju

Jak pan oceni rok 2016?

– Rok 2016 był dobry i mam nadzieję, że 2017 i szczęśliwa cyfra siedem również będzie nam sprzyjała. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy większość zaplanowanych zadań, bez konieczności zaciągania zobowiązań finansowych. Między innymi zakończyliśmy: III etap remontu ul. Buczka, zakończyliśmy również I etap modernizacji ul. Norwida – budowa chodnika (droga dzieci do szkoły). Skończyliśmy I etap modernizacji ul. Słonecznej. Wykonaliśmy również montaż barier ochronnych przy rzece Klikawie i Czermnicy i wiele innych mniejszych inwestycji, które ułatwiają i usprawniają życie mieszkańcom. Podjęliśmy czynności zmierzające do opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla żłobka i przedszkola. Mamy również plany budowy hali sportowej, które zgłosiliśmy do Krajowego Programu Budowy Bazy Sportowej.

Plany zatem ambitne i pociągające za sobą niemałe nakłady finansowe…

– To prawda. Tegoroczny budżet jest trudny, ale pozostaję optymistą, mimo wysokiego zadłużenia.

A jaki jest budżet Kudowy-Zdroju?

– Na poziomie 43 mln zł, czyli większy o 5 mln zł od budżetu ubiegłorocznego. Przed nami jednak dalsze spłaty zadłużenia oraz konieczność wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku. Podejmujemy starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożyliśmy wnioski w ramach funduszy unijnych, których realizacji spodziewamy się w 2017 roku.

Jakie zatem będą tegoroczne priorytety inwestycyjne?

– Priorytetów mamy wiele i działamy na różnych płaszczyznach, ale istotna dla nas sprawa to przede wszystkim infrastruktura drogowa i mieszkaniowa. Warto wiedzieć, że przygotowaliśmy działki pod budownictwo jednorodzinne. Chcę też podkreślić, iż od dwóch lat nie zmieniamy stawek podatków, co ma dobre przełożenie na rozwój lokalnego biznesu, ale pojawiają się także inwestorzy zewnętrzni – przykładem jest amerykańska firma Tridon, zajmująca się produkcją wysokiej jakości opasek zaciskowych będących w użyciu m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i stoczniowym. Przed nami też duże projekty, m.in.: budowa ścieżki edukacyjnej oraz Aqua Mineralis Glacensis, który będzie realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej.

Czego dotyczy?

– Przede wszystkim chciałbym podkreślić doskonałą współpracę z czeskimi partnerami, z którymi w najbliższym czasie będziemy realizować wspólne inwestycje. Jeśli chodzi o Aqua Mineralis, to w tym projekcie oprócz Kudowy jest jeszcze czeski Nachod i nasze drugie miasto partnerskie Hronov oraz niedaleki kurort Duszniki-Zdrój. Każda z tych miejscowości ma zachowaną funkcję uzdrowiskową bądź chce inwestować w atrakcje uzdrowiskowo-parkowe, dlatego wspólnie umówiliśmy się, że zrealizujemy projekt mający na celu poprawić infrastrukturę uzdrowiskową. Na każdego z partnerów przypadnie 500 tys. euro. My w Kudowie chcemy poprawić i wzbogacić infrastrukturę stawu w Parku Zdrojowym. Sądzę, że pod względem turystycznym będzie to bardzo atrakcyjne.

Zatem zapraszamy wszystkich czytelników „Gminy Polskiej” do eleganckiej, gospodarnej i pięknej Kudowy-Zdroju, gdzie nudzić się nie można, ale można świetnie odpocząć, zabawić się i naładować ludzkie akumulatory.

Rozmawiał Sławomir Grymin