czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kudowa-Zdrój: Najpierw aplikacje, teraz owoce

Rozmowa z Edytą Bubińską, zastępcą burmistrza Kudowy-Zdroju

Ostatnio wszystkich włodarzy gmin proszę o ocenę roku 2017…

– …który był dla nas rokiem dosyć pracowitym, a w zasadzie bardzo pracowitym. W roku ubiegłym aplikowaliśmy o unijne dofinansowania, więc w tym roku są tego efekty i skwapliwie zbieramy owoce naszych starań. Rok 2017 – jeśli chodzi o inwestycje – jest na pewno bogatszy od roku 2016.

Zatem jakie były priorytety w Kudowie-Zdroju?

– Za nasz niemały sukces uważam budowę kolejnego etapu ścieżki rowerowej, dzięki czemu udało się połączyć ul. Nad Potokiem w okolicy restauracji „Stary Młyn”, do pierwszych domów przy ul. Słone. Ścieżka ta łączy dwie części miasta, a przecież wcześniej była to trudna do pokonania polna droga. Teraz powstała bardzo dobrej jakości, dobrze oświetlona droga, która wiedzie aż do granicy polsko-czeskiej. Ścieżka jest niewątpliwie atrakcyjna, znajdują się przy niej m.in. stacja doładowania dla elektrycznych rowerów i sprzętu elektronicznego oraz plansze edukacyjne dla dzieci. Ponadto przygotowujemy się do wyłonienia firmy, która dokończy ostatni etap rewitalizacji Parku Zdrojowego – m.in. otoczenie stawu zdrojowego, wykonanie muru oporowego i pomostu. Mam nadzieję, że uda się nam zrobić to jeszcze w tym roku. Poza tym realizujemy mikroprojekty – „Talenty dla firm” i „Współpraca z miastem europejskim” i szykujemy się do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Udało nam się otrzymać dofinansowanie na termomodernizację budynków trzech szkół i urzędu miasta.

W znakomitej większości polskich samorządów rozpoczęło się już opracowywanie przyszłorocznych budżetów…

– …a w Kudowie-Zdroju jeszcze nie wiemy dokładnie, jakiej wysokości będzie budżet naszej gminy w roku 2018, ale już ustalamy, jakie priorytetowe zadania będziemy chcieli umieścić w przyszłorocznym budżecie. Chcę podkreślić, że mamy przygotowaną dokumentację – zresztą aplikowaliśmy o środki finansowe z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – i zamierzamy położyć asfaltowy dywanik na ul. Zdrojowej i na części ul. Nad Potokiem, przebudowując skrzyżowanie i wykonując odwodnienie. To na pewno będzie kosztochłonna i pracochłonna inwestycja. Oczywiście planujemy również nasze stałe wydatki, związane np. z oświatą i z finansowaniem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Na pewno dużo chcemy zrobić na rzecz naszych mieszkańców, ale również dla odwiedzających Kudowę-Zdrój turystów, których corocznie przybywa. Dlatego też m.in. dofinansowujemy ze środków budżetowych wymianę systemów ogrzewania, przystąpiliśmy do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który również współfinansuje tę wymianę i przygotowujemy się do opracowania operatu uzdrowiskowego.

Jesienią przyszłego roku wybory samorządowe. Czy burmistrz Piotr Maziarz stanie w szranki o burmistrzowanie w Kudowie-Zdroju?

– O to proszę zapytać burmistrza.

Rozmawiał Sławomir Grymin