środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kto, ile wziął

Ze sprawozdań budżetowych za 2012 rok wynika, że wśród wydatków samorządowych znalazło się prawie 13,5 miliarda złotych pochodzących z dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Największą część tego finansowego wsparcia – jak podaje „Wspólnota” – przypada na miasta na prawach powiatu (35 proc.) oraz gminy (34 proc.). Znacznie mniejszymi beneficjentami są samorządy wojewódzkie (22 proc. pozyskanych środków finansowych), a zwłaszcza powiaty (8 proc.) i związki komunalne (2 proc.).

Jeśli chodzi o wielkość pozyskiwanych funduszy na jednego mieszkańca wśród województw pierwsze dwa miejsca w ostatnich trzech edycjach rankingu „Wspólnoty” zajmują opolskie i lubuskie. Wśród powiatów za każdym razem zwyciężał przasnyski (woj. mazowieckie). Wśród miast powiatowych nieodmiennie przoduje Janów Lubelski. Wśród gmin wiejskich stałym liderem jest Podedwórze (woj. lubelskie). Stale miejsca w czołówce (w pierwszej trójce) zajmują też: Uniejów (woj. łódzkie) wśród małych miast i Ślemień (woj. śląskie) wśród gmin wiejskich.

W pozostałych kategoriach rankingu „Wspólnoty” zmiany są częstsze. Wśród miast wojewódzkich pierwsza trójka to Gdańsk, Białystok (zwycięzca rankingu z poprzedniego roku) i Warszawa. Warto przypomnieć, że są to dane obejmujące również dane o dotacjach pozyskiwanych przez spółki miejskie. Gdyby wziąć pod uwagę tylko dane budżetowe, Warszawa byłaby dopiero na 7. miejscu, a Poznań (który zajął w rankingu 4. miejsce) znalazłby się na miejscu 11.

Wśród miast na prawach powiatu pierwsza dwójka jest identyczna jak w ubiegłorocznym rankingu (Przemyśl, Sopot). Na 3. miejsce wskoczyło Krosno (rok temu 13.), które przy pominięciu danych ze spółek byłoby dopiero 6.

Bezwzględnymi rekordzistami są Krynica Morska i Uniejów, które w ciągu czterech lat objętych rankingiem pozyskały ze środków unijnych odpowiednio ponad 16 i ponad 15 tysięcy złotych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Więcej na stronie „Wspólnoty”