sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Krotoszyce: Tutaj zgoda rzeczywiście buduje

Ta niewielka gmina, będąca częścią powiatu legnickiego, pozyskała wielomilionowe środki finansowe, które miejscowy samorząd przeznaczy na kluczowe zadania infrastrukturalne. W Krotoszycach w ostatnich latach działo się całkiem sporo, a w tym roku nastąpiło duże przyspieszenie, właśnie dzięki zewnętrznym dotacjom. Swoista to nagroda dla tej gminy, w której władze od lat zgodnie współpracują z radnymi, działając z pożytkiem na rzecz miejscowej społeczności.

Dla samorządu w Krotoszycach rok 2022 był czasem trudnym, w dużej mierze obarczonym tym wszystkim, co przyniosła pandemia i wojna za wschodnia granicą Polski. Spowodowało to kolejne, nowe wyzwania i zadania, z którymi miejscowy samorząd dawał sobie całkiem nieźle radę. A do tego inflacja, niełatwa sytuacja gospodarcza w kraju i zwyżki cen praktycznie wszystkiego.

Wojciech Woźniak

– Zadania zaplanowane na ten rok sukcesywnie realizujemy, nawet udało nam się wpisać do budżetu tegorocznego dwa zadania, które planowane były do realizacji na przyszły rok – mówi wójt Wojciech Woźniak. – Również w ramach tegorocznego budżetu współdziałaliśmy aktywnie z samorządem powiatowym. Gmina współfinansowała wykonanie dokumentacji dla II etapu przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Winnica oraz udzieliliśmy, w ramach porozumienia, wsparcia finansowego na przebudowę drogi powiatowej w Wilczycach.

Bieżący rok to przede wszystkim inwestycje w gminnej infrastrukturze drogowej.

– Przebudowaliśmy kompleksowo ul. Witosa w Krotoszycach. W ramach tej przebudowy wybudowaliśmy chodnik, nowe oświetlenie, odwodnienie, kanał technologiczny, wykonano też nawierzchnię asfaltową. Wartość zadania wynosiła 1,6 mln zł – podkreśla wójt Wojciech Woźniak. – Kolejna inwestycja drogowa rozpoczęta w 2022 r. to budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tyńczyk Legnicki. Wartość zadania szacowana jest na 3,5 mln zł. Gmina otrzymała na ten cel około 3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, z trzeciej części tego programu wspierającego obszary popegeerowskie. Niebawem rozpoczniemy przebudowę kolejnej drogi gminnej w miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie, wspartej dotacją z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Wiosną przyszłego roku z tego samego programu przebudujemy drogi gminne w Janowicach Dużych. Kolejnym strategicznym zadaniem realizowanym w tym roku, notabene długo oczekiwanym przez mieszkańców do realizacji, na które udało nam się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD 2014-2022 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, jest kompleksowa termomodernizacja trzech obiektów gminnych, tj. Szkoły Podstawowej w Kościelcu, sali sportowej w Krotoszycach oraz budynku użyteczności publicznej w Krotoszycach przy ul. Kopernika 9. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji oraz wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o. W sumie samorząd w Krotoszycach pozyskał w tym roku ponad 13 mln zł. Cieszymy się bardzo, bo dzięki tym środkom możemy podnosić poziom świadczonych przez gminę usług oraz jakość życia naszych mieszkańców. Każda złotówka jest wydatkowana skrupulatnie i z pożytkiem na inwestycje oczekiwane przez mieszkańców naszej gminy – uśmiecha się wójt Wojciech Woźniak.

Od dłuższego już czasu władzom gminy dobrze układa się współpraca z Radą Gminy, nie ma kłótni i forsowania partykularnych interesów.

– Dalej współdziałamy, potrafimy utrzymywać dobry poziom dialogu, a przecież przyszło do gminy niemało środków finansowych i było nad czym dyskutować – podkreśla wójt Wojciech Woźniak. – Co do przyszłorocznego budżetu naszej gminy, to niełatwo było go opracować, bowiem nie znamy przyszłości, nie wiemy, jaka będzie inflacja i sytuacja gospodarcza w kraju. Dzisiaj mogę jedynie powiedzieć, że nasz budżet na rok 2023 na pewno będzie realistyczny i przemyślany. Będą w nim ujęte najpotrzebniejsze dla naszej społeczności inwestycje i zadania. Dlatego nie będzie koncertu życzeń, lecz twarde chodzenie po ziemi i przede wszystkim kończenie rozpoczętych inwestycji. Zdecydowałem, że będę kandydował w kolejnych wyborach na wójta gminy Krotoszyce, mam sporo energii, pomysłów na rozwój gminy oraz dużo chęci do pracy na rzecz naszej całej społeczności.

Rozmawiał Sławomir Grymin