sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Krotoszyce: Rozwój pandemią ograniczony

Pandemia koronawirusa znacznie przemeblowała tegoroczne plany polskich samorządów, budżety zostały uszczuplone, a wpływy podatkowe pomniejszone. Tak samo stało się w Krotoszycach i choć gmina niewątpliwie dalej się rozwija, to COVID-19 ograniczył dynamikę jej rozwoju. Miejscowy samorząd nie poddaje się jednak niekomfortowej sytuacji, choć część zadań trzeba było przenieść na rok przyszły.

Rok 2020 był dla gminy Krotoszyce okresem trudnym i porą weryfikacji działań.

Wojciech Woźniak
Wojciech Woźniak

– Pandemia stała się potężnym hamulcem dla naszej gminy – ocenia wójt Wojciech Woźniak – ale trudności wynikające z epidemii dotknęły przecież wszystkie polskie samorządy. W roku ubiegłym z radnymi snuliśmy ambitne plany na rok 2020. W styczniu tego roku na sesji podejmowaliśmy już konkretne uchwały dotyczące rozwoju gminy, ale niestety przyszedł koronawirus, który pochłonął mnóstwo centralnych środków finansowych mających trafić do samorządów. Gmina Krotoszyce boleśnie to odczuła, bowiem nie ruszył nabór na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, do którego to naboru planowaliśmy złożyć trzy drogi. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji w 2020 r. była budowa budynku komunalnego wielolokalowego. Pandemia zablokowała terminy uzyskania stosownych pozwoleń, przez co musieliśmy aneksować termin przedłożenia dokumentacji, a co za tym idzie przesunąć realizację inwestycji na przyszły rok. Pandemia przyczyniła się do wyhamowania inwestycji w 2020 r. i przesunięcie ich na kolejne lata.

Były też w tym roku miłe wydarzenia dla gminy Krotoszyce – np. 500 tys. zł, które gmina otrzymała z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

– Pieniądze te niedawno wpłynęły na konto naszej gminy i zostaną przeznaczone jeszcze w 2020 r. na przebudowę jednej z dróg planowanych do zgłoszenia w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – wyjaśnia wójt Woźniak.

Pandemia spowodowała pomniejszenie wpływów podatkowych do budżetu gminy Krotoszyce w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r., jednakże nie spowodowało to poważnego zachwiania płynności finansowej gminy.

– Trzeba podkreślić, że podstawą rozwoju gminy jest pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Bez zewnętrznego montażu finansowego krotoszycki samorząd nie jest w stanie realizować kosztochłonnych inwestycji. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na opracowaniu niezbędnych dokumentacji dla przyszłych przedsięwzięć – przyznaje wójt Wojciech Woźniak. – To jest teraz podstawą naszych działań, bowiem aby odpowiednio wykorzystywać pieniądze, nawet te pojawiające się nagle – mam na myśli te pół miliona złotych z FIS – trzeba posiadać dokumentację. To przecież publiczne fundusze i co nagle, to po diable.

Warto podkreślić, że siłą gminy Krotoszyce jest wzorowa współpraca wójta z radą gminy. Tak było od początku tej kadencji i jest do dzisiaj.

– Mam przyjemność pracować z radnymi, którzy potrafią dobrze oceniać zmieniającą się sytuację – uśmiecha się wójt. – Oczywiście wymieniamy się poglądami, radni są merytoryczni i choć bywa, że czasami na jedną sprawę spoglądamy z różnych perspektyw, to zawsze dochodzimy do konsensusu. Przyjemnie jest pracować z taką radą i jej przewodniczącym Ryszardem Łabickim.

W gminie Krotoszyce trwają już przygotowania i wstępne przymiarki do przyszłorocznego budżetu.

– Naprawdę trudno jest mi jednoznacznie dzisiaj powiedzieć, jaki to będzie budżet – zaznacza wójt Wojciech Woźniak. – Pandemia pokazała w tym roku, jak plany biorą w łeb. Ale z drugiej strony planować trzeba. Ostatnio spotkałem się ze starostą legnickim Adamem Babuśką, rozmawialiśmy o przyszłych, wspólnych zamierzeniach, w tym o drodze w Wilczycach i dokumentacji na drogę w Winnicy. Ponadto chciałbym, aby powstał most między Duninem a Wilczycami, który dzisiaj wymaga kompleksowego remontu.

S.G.