sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Krośnice: Strażacy, kultura i stowarzyszenia

Rozmowa z Andrzejem Białym, wójtem gminy Krośnice

Krośnice
Krośnice

Zazwyczaj rozmawiamy o inwestycjach i wzbogacaniu gminnej infrastruktury, a dzisiaj zajmijmy się wspieraniem organizacji pozarządowych.

Może zacznijmy rozmowę od naszych strażaków. Na terenie gminy mamy sześć ochotniczych straży pożarnych, a każda z tych jednostek musi być odpowiednio wyposażona, i to nie tylko w samochody…

– …a wszystko przecież kosztuje!

I to niemało, ale my mamy taką zasadę, że corocznie spotykamy się na prezydium i przydzielamy każdej jednostce jakieś określone środki finansowe. Zatem każda z jednostek ma jakąś pulę pieniędzy do wykorzystania – na zakup niezbędnego sprzętu, ale również do normalnego funkcjonowania. Warto też dodać, że przez ostatnie trzy lata udało nam się zinwentaryzować wszystkie remizy i je ubezpieczyć, a ponadto przeprowadzić remonty niektórych z nich. W zeszłym roku dwie remizy zostały poddane termomodernizacji, a ponadto przed dwoma laty kupiliśmy samochód dla OSP w Wierzchowicach, ale nie jest to nowy wóz, bowiem na taki nas nie stać.

Trzeba mierzyć siły na zamiary…

Oczywiście, że tak i w miarę naszych możliwości finansowych staramy się odnawiać strażacki tabor. Krok po kroku modernizujemy tę bazę i przede wszystkim zwracamy uwagę na to, aby nie brakowało sprzętu podstawowego potrzebnego do wyjazdów do pożarów, czy coraz częściej do wszelkich zdarzeń na drogach i tych związanych z anomaliami pogodowymi. Chcę też zaznaczyć, że OSP z Wierzchowic jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i w tym roku mamy zabezpieczone pieniądze na rozbudowę tej remizy, w której nie ma zaplecza socjalnego.

Czy wspieracie również kluby sportowe?

Nie tylko kluby, ale wspieramy w różny sposób wszelkie inicjatywy związane z działalnością sportowo-rekreacyjną i nie jest to związane z jednym źródłem finansowania. Od dwóch lat przeprowadzamy konkursy w ramach organizacji pozarządowych. Kluby sportowe i stowarzyszenia mają możliwość ubiegania się o środki finansowe i z tego skwapliwie korzystają. Chcę też podkreślić, że w tym roku po raz drugi organizowaliśmy taki konkurs.

A koła gospodyń wiejskich?

Mamy zarejestrowane jedno koło gospodyń wiejskich, w Pierstnicy, które prężnie działa, a sołectwo to corocznie prezentuje się we Wrocławiu na pokazach kulinarnych. A ponadto w Pierstnicy mamy zespół ludowy „Pierstniczanie”, który ma na swoim koncie nagraną płytę, oczywiście z własnymi utworami. Jest tam również zespół młodzieżowo-dziecięcy „Pierścienie” i widać wyraźnie, iż w Pierstnicy ludzie potrafią się zorganizować i zrobić coś fajnego w sferze kultury, nie tylko dla siebie, ale także dla innych. A zespoły pierstnickie zapraszane są na różnego rodzaju spotkania i uroczystości, nawet do sąsiednich gmin.

Wiosna niebawem, więc rozpocznie się sezon na Krośnicką Kolejkę Wąskotorową

Tak, w końcu kwietnia, a później przyjdzie długi majowy weekend. Warto także podkreślić działalność Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach, w którym przeprowadziliśmy istotne zmiany. Zależało nam, aby zajęcia w tej placówce odbywały się w czasie, gdy dzieci i młodzież są już po lekcjach, a nie tak, jak to było wcześniej, w godzinach od 8 do 15, czyli w porze zajęć szkolnych, co było jakimś absurdem. Ponadto weszliśmy do sołectw, w których do świetlic wiejskich dojeżdżają animatorzy kultury i prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ostatnio także dla seniorów.

W październiku lub listopadzie wybory samorządowe. Czy będzie się pan ubiegał o ponowne wójtowanie w Krośnicach?

Rozmawiałem z moją rodziną, współpracownikami oraz ludźmi, którzy wspierali mnie wcześniej i zdecydowałem, że stanę w wyborcze szranki i poproszę mieszkańców naszej gminy, aby jeszcze raz mi zaufali i zagłosowali na mnie.

Rozmawiał Sławomir Grymin