czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Krośnice: Priorytetem – zrównoważony rozwój

Rozmowa z wójtem gminy Krośnice Andrzejem Białym

W pierwszym miesiącu roku 2018 warto ocenić rok ubiegły…

– …który – moim zdaniem – był dla naszego samorządu rokiem bardzo dobrym. Ważne było dla mnie także to, że wreszcie – po dwóch latach kończenia inwestycji zainicjowanych przez moich poprzedników – można było realizować w roku 2017 te inwestycje, które sam mogłem zaplanować, co oczywiście było podyktowane potrzebami mieszkańców naszej gminy. Decyzje podejmowałem wraz z moimi współpracownikami i radnymi i chyba wszyscy mieliśmy z tego niemałą satysfakcję i przyjemność, że wreszcie możemy realizować swoje koncepcje, a nie to, co było dziełem innych. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, iż uważam, że najważniejsze jest to, aby każde przedsięwzięcie było wykonane dobrze, bez względu na to, kto był jego autorem. Ważne, aby robota była zrobiona po prostu dobrze.

Co zatem było najistotniejsze w ubiegłym roku?

– Do największych realizowanych przez nas inwestycji można zaliczyć remont starego budynku szkoły w Bukowicach, gdzie rok wcześniej oddano nowy blok dydaktyczny. W związku z tym trzeba było wyremontować stary obiekt i świetnie, że przez wakacje udało nam się to zadanie wykonać. To jest sukces, bowiem dzieci można było wprowadzić do szkoły z początkiem roku, tak jak zaplanowaliśmy. Ponadto w ubiegłym roku zrealizowaliśmy również bardzo ważne inwestycje drogowe – w Bukowicach ul. Topolową, gdzie położono nawierzchnię asfaltową i wykonano odwodnienie i oświetlenie oraz trzy odcinki gminnych dróg w Świebodowie. Chcę podkreślić, że obie inwestycje zostały przeprowadzone dzięki pomocy zewnętrznego dofinansowania. Ważnym zadaniem, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku i które zamierzamy dokończyć w tym roku, są inwestycje wodociągowe, czyli przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy i budowa wodociągu tranzytowego Kuźnica – Grabownica. Ta inwestycja ma przede wszystkim zabezpieczyć – na kolejne kilkadziesiąt lat – bezpieczeństwo w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę, co jest dla nas priorytetem. To są inwestycje najważniejsze, ale oczywiście nie jedyne, ponieważ było dużo zadań związanych bezpośrednio z poszczególnymi naszymi sołectwami. Sądzę, że w roku 2017 można było zaobserwować w naszej gminie równomierny rozwój, bowiem staraliśmy się, aby w każdej miejscowości coś fajnego i pożytecznego powstało – czy to oświetlenie uliczne, czy to place zabaw lub remonty świetlic.

Co jest najważniejsze w tegorocznym budżecie gminy Krośnice?

– Tak jak już wspomniałem, będziemy chcieli ukończyć inwestycję związaną z wodociągami i rozbudową SUW-u i dalej będziemy inwestować w nasze drogi, ale również myślimy o drogach powiatowych, których w naszej gminie jest najwięcej. Niestety, Powiat Milicki jest w słabej kondycji finansowej i dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy wyłożymy środki finansowe na wykonanie niektórych odcinków dróg, oczywiście pod warunkiem, że radni to zaakceptują. Z drogami związane jest oświetlenie uliczne, na co w projekcie budżetu na ten rok mamy zagwarantowane około 300 tys. zł. Generalnie, będziemy realizować te inwestycje, które dostaną dofinansowanie – także termomodernizację Domu Kultury w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach, która powstanie w budynku po byłej szkole podstawowej. Planujemy również termomodernizację Zakładu Usług Komunalnych, a ponadto mamy pół miliona złotych na fundusz sołecki.

A jak pan ocenia projekty dotyczące prawa wyborczego?

– Czekam na ostateczną wersję nowelizacji prawa wyborczego i dzisiaj trudno mi cokolwiek komentować.

Czy będzie się pan ubiegał o ponowne wójtowanie w gminie Krośnice?

– Jest za wcześnie, abym składał jakieś deklaracje.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Zdrowego, pogodnego, pełnego miłości, spokoju,

satysfakcji z podejmowanych zadań

i radości ze spełnionych marzeń Nowego Roku 2018

Mieszkańcom gminy Krośnice i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

wójt Andrzej Biały i przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek