środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kostomłoty: Pracowita przyszłość

Niezłym tegorocznym budżetem dysponuje dolnośląska gmina Kostomłoty, której dochody zaplanowano na ponad 28 mln zł, a wydatki na prawie 33 mln zł. Warto podkreślić, iż to gmina o charakterze rolniczym, nie ma na jej terenie wielkiego przemysłu ani centrów logistycznych, a i tak zupełnie nieźle daje sobie radę z problemami, rozwija się infrastrukturalnie, wypełniając konsekwentnie stawiane przed nią zadania.

Najważniejszymi inwestycjami będą dla gminy Kostomłoty m.in.: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim i przebudowa przepompowni ścieków w Siemidrożycach. – Do naszych priorytetów należą także nakłady na transport, łączność i drogi, co pochłonie ponad 1,3 mln zł – mówi wójt Stanisław Wicha – a w tym przebudowy dróg w Osieku i Ramułtowicach oraz chodników w Piotrowicach i Paździornie. Ponadto niemało środków finansowych pochłonie oświata, gospodarka odpadami, budowa oświetlenia ulicznego, modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie i Szymanowicach, budowa świetlicy wiejskiej w Świdnicy Polskiej oraz zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych w Wichrowie, Budziszowie i Piotrowicach.

Poza tym w budżecie gminy Kostomłoty zabezpieczono także pieniądze na promocję usług zdrowotnych, dodatkowe służby policyjne i zakup sprzętu pożarniczego. Niemały jest również fundusz sołecki opiewający na ponad 422 tys. zł.

To nie wszystkie zadania stojące w tym roku przed naszym samorządem i roboty na pewno będzie sporo – uśmiecha się wójt Stanisław Wicha. – Co do wyborów samorządowych, cieszy mnie to, że będą w naszej gminie zachowane jednomandatowe okręgi wyborcze. Pięcioletnie kadencje też nie są złe, a mogłyby być nawet sześcioletnie, bowiem wtedy można by przeprowadzić swoje plany i przedsięwzięcia od początku do końca. A jeśli chodzi o moją przyszłość w samorządzie, to na razie zastanawiam się nad kandydowaniem.

H.S.

Na terenie gminy Kostomłoty Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną objęty został obszar o powierzchni ponad 80 ha, należący do Skarbu Państwa, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i drogi krajowej nr 5. Pozostałe tereny tej lokalizacji należą do właścicieli prywatnych i stanowią areał ponad 70 ha. W ramach strefy funkcjonuje już firma z branży drogowej, w najbliższym czasie uruchomienie działalności planują kolejni inwestorzy, którzy związali swoje plany biznesowe z gminą Kostomłoty ze względu na jej atrakcyjne położenie, przychylność lokalnych władz i sprzyjający klimat gospodarczy Dolnego Śląska.

www.kostomloty.pl