poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kościół Pokoju w Świdnicy zostanie odrestaurowany

Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy zakłada projekt konserwacji Kościoła Pokoju w Świdnicy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Będzie to możliwe dzięki prawie 12 mln zł wsparcia w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Umowę w tej sprawie minister kultury Bogdan Zdrojewski podpisał 6 maja.

W ramach inwestycji odbędzie się konserwacja organów wraz z ich prospektem. Ponadto nastąpi restauracja otaczającego kościół cmentarza (muru oraz licznych nagrobków i epitafiów). Przeprowadzony zostanie też remont budynku plebani oraz zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie w celu prowadzenia w niej działalności kulturalnej, m.in. biblioteka oraz archiwum prezentujące 400-letną historię parafii, działalność Dolnośląskiego Instytutu Ewangelickiego, organizacja lekcji muzealnych). Część zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zostanie zdigitalizowana.

Celem tych prac jest przede wszystkim ratowanie oryginalnych i bezcennych walorów artystycznych, kulturowych i historycznych tego miejsca. W znacznym stopniu wzbogaci i rozszerzy to ofertę działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Zakłada się ponadto utworzenie Dolnośląskiego Instytutu Ewangelickiego, który przyczyni się do ukazania i ocalenia dorobku mniejszości ewangelickiej i niemieckiej na przestrzeni wieków.

Beneficjentem projektu jest Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Świętej Trójcy w Świdnicy. Całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 14 mln zł, a dofinansowanie 11, 9 mln zł.  Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2016 r.

W naborze do Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 wsparto trzy projekty z Dolnego Śląska. Oprócz Kościoła Pokoju w Świdnicy – Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich otrzymał 38, 4 mln zł na budowę Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Projekt przewiduje m.in. przebudowę zabytkowego obiektu, adaptację pomieszczeń na skarbiec muzealny oraz digitalizację zbiorów. 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wsparto natomiast kwotą 6, 6 mln zł – na adaptację zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. (mkidn)