czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Korfantów: Pracowitość i zgoda gwarantem sukcesów

W tej gminie będącej częścią Opolszczyzny strategia zrównoważonego rozwoju nie jest reklamowym sloganem, lecz konkretnymi działaniami skierowanymi do wszystkich sołectw. To także szacunek władz do całej społeczności, przyjęcie zasady, że wszyscy mieszkańcy mają prawo do korzystania z odpowiedniej infrastruktury, oraz wieloletnie starania, aby ludzi nie różnicować. Samorząd Korfantowa – mimo że gmina nie jest zbytnio zamożna – działa sprawnie, pozyskując sporo zewnętrznych funduszy z różnych źródeł, pracując zgodnie dla dobra ogółu.

Korfantów jest świetnym przykładem na to, że Polska najlepiej rozwija się w jednostkach samorządu terytorialnego. Przyszła pandemia, później wybuchła wojna w Ukrainie, inflacja, wzrost cen nośników energii – a w zasadzie wszystkiego – i generalnie niełatwe czasy dla samorządności, ale Korfantów rozwija się dalej, bowiem taka jest potrzeba czasu i determinacja ludzi.

– Końcówka ubiegłego roku w jakiejś części związana była z dystrybucją węgla, która nie jest zadaniem własnym gminy – wspomina burmistrz Janusz Wójcik. – Rząd scedował to na samorządy, lecz błędem było zbyt późne wprowadzenie tej akcji, bo nie było dobrze wiadomo, na jakiej właściwie zasadzie gmina ma dystrybuować węgiel, choćby komu należą się dodatki na zakup węgla. To był totalny bałagan, z którym musieliśmy się uporać, a przecież wystarczyło trzymać się ustawy o wsparciu gospodarstw domowych.

Rok 2022 był dla Korfantowa czasem sporych inwestycji, opiewających na prawie 10 mln zł – przy budżecie wynoszącym 55 mln zł. Natomiast w tym roku będzie jeszcze więcej zadań infrastrukturalnych związanych z pozyskanymi dotacjami z Polskiego Ładu, które będą przeznaczone na przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne.

Burmistrz Janusz Wójcik Fot. Sławomir Grymin

– Z pierwszej transzy nie przyjęliśmy tych pieniędzy z powodu braku własnych funduszy budżetowych – wyjaśnia burmistrz Janusz Wójcik – lecz teraz to zrobimy i z tego tylko powodu rok 2023 zaczyna się dla nas dobrze. Niestety, cały czas borykamy się jednak z wkładem własnym, na co wpływ mają przede wszystkim wydatki bieżące, które się po prostu załamały i nie ratuje ich nawet to, że można teraz przeznaczyć na nie wolne środki własne. Uważam, iż najwyższy już czas na uchwalenie nowej, zmodyfikowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. A wracając do tegorocznego budżetu gminy Korfantów, to wynosi on 58 mln zł. Większość inwestycji realizowanych dzięki niemu będzie podzielona na etapy – i jest to m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków, kosztująca łącznie 3,5 mln zł. Będziemy montować przepompownie, zwiększając możliwości magazynowania wody i tworzyć zamknięcia pierścieniowe sieci, które nawet przy awarii nie spowodują braku wody u mieszkańców. Ponadto przeprowadzimy modernizację zespołu szkolno-przedszkolnego w Ścinawie, a także robimy aż cztery drogi.

Od lat włodarzowi tej gminy dobrze współpracuje się z radnymi.

– Mamy radę mądrą i merytoryczną, w której nie uprawia się politykierstwa, forsowania partykularnych interesów i nie prowadzi się bezsensownych kłótni – ocenia burmistrz Janusz Wójcik. – Są w naszej gminie 24 miejscowości i staramy się wraz z radnymi i sołtysami, aby żadna z nich nie była pomijana pod względem inwestycyjnym, biorąc pod uwagę wielkość każdej wsi i liczbę zamieszkałych w niej osób. A co do przyszłorocznych wyborów samorządowych, to – bez fałszywej skromności – uważam siebie za samorządowca z krwi i kości. Praca burmistrza jest dla mnie prawdziwą satysfakcją, po prostu jest moim życiem, wyzwaniem i zawodowym spełnieniem. A wokół siebie mam świetną kadrę naszego urzędu, wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierają na każdym kroku oraz mądrych i pracowitych mieszkańców. Mam niezłe zdrowie oraz jeszcze sporo energii i pomysłów na rozwój naszej gminy, i będę ponownie kandydował na urząd burmistrza Korfantowa.

S.G.