środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Korfantów: Oczyszczalnia na pierwszy ogień

Rozmowa z Januszem Wójcikiem, burmistrzem Korfantowa

Pierwszy raz rozmawialiśmy ze sobą, gdy wygrał pan wybory na burmistrza Korfantowa. Wtedy mówił pan przede wszystkim o planach. Od tej rozmowy minęło już kilka miesięcy, zatem przyszedł czas na realia.

– Nie zawsze to popłaca, ale powiem szczerze, że w tej pracy czuję się jak ryba w wodzie, bowiem samorząd zawsze był bliski mojemu sercu. Wygrane wybory dały mi wiatr w żagle i naprawdę czuję się bardzo fajnie, z przyjemnością przychodzę do pracy i wykonuję swoje obowiązki. Chcę też podkreślić, że wysoko cenię załogę zatrudnioną w urzędzie i nie musiałem robić radykalnych zmian kadrowych.

Czy za dobrym nastrojem idą sukcesy zawodowe?

– Podczas kampanii wyborczej składałem różne deklaracje, które teraz trzeba spełniać. Nawet drobne sprawy są dla mieszkańców niekiedy uciążliwe, a usuwanie tych przysłowiowych kłód czasami ludzi cieszy bardziej niż realizacja dużych inwestycji. Na naszym terenie działa stowarzyszenie emerytów i rencistów i ten skupiający 200 osób klub seniora mieścił się maleńkim pokoiku. Obiecywałem, że to zmienię i w Domu Kultury udało się wygospodarować większe pomieszczenie na rzecz tego stowarzyszenia. Poza tym przed dwudziestu kilku laty wybudowano na stadionie w Korfantowie pawilon sportowy, wokół którego nie ukończono ułożenia kostki brukowej. Kostka jest już położona, jest estetycznie i nie ma błota.

ż, umów społecznych – nawet dotyczących spraw drobnych – trzeba dotrzymywać.

– To oczywiste, więc teraz kończymy także drogę w Ścinawie Nyskiej, gdzie są letnie baseny i boisko. Czeka nas też duża inwestycja – ulica 3 Maja w Korfantowie, która choć jest ulicą krótką, około 150-metrową, to zarazem bardzo uczęszczaną, bowiem mieszczą się przy niej szkoła, ośrodek zdrowia, kaplica przedpogrzebowa, Zakład Gospodarki Komunalnej i jedna z prywatnych firm. Ta ulica jest w fatalnym stanie i dlatego będzie całkowicie przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek. Droga ta łączy drogę powiatową z wojewódzką i prawdopodobnie zostanie ukończona do końca sierpnia. Teraz ogłaszamy przetarg. Ponadto czekamy na ogłoszenie naboru przez urząd marszałkowski, bowiem chcemy zbudować nową oczyszczalnię ścieków. Niestety, pod tym względem nie mamy rozwiązanego problemu aglomeracji korfantowskiej i to wszystko przed nami.

To jest bardzo kosztochłonne…

– A nabór ma być ogłoszony pod koniec tego roku i bez zewnętrznych środków finansowych w zasadzie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Budowa oczyszczalni wraz z dokończeniem kanalizacji opiewa łącznie na około 11 mln zł.

A na jakie granty jeszcze liczycie?

– Na pewno dotyczyć one będą drobnych zadań, ale głównym priorytetem będzie oczyszczalnia i dokończenie kanalizacji. Dobrze wiemy, że zgodnie z unijną dyrektywą sprawy kanalizacyjne w aglomeracjach powinny być uregulowane do końca tego roku.

Samorządy łączą się, aby jak najwięcej skorzystać z nowego unijnego programowania…

– Korfantów należy do Partnerstwa Nyskiego, skupiającego 17 gmin i 3 powiaty. To jednoczenie ma dobre i złe strony…

– …bo taka jest natura ludzka, że każdy ciągnie do siebie.

– No właśnie, tak jest z tą człowieczą naturą, a poza tym udział tylu podmiotów stwarza logistyczne trudności nawet spotkania się w określonym czasie i duże koszty opracowania wspólnej strategii we wszystkich sektorach. Poza tym występują konflikty interesów między na przykład powiatami. Z drugiej jednak strony są takie obszary, gdzie nie można aplikować o środki unijne i jest to na przykład gospodarka niskoemisyjna, gdzie pierwszym warunkiem jest co najmniej 10 tys. mieszkańców. Gmina mająca mniej mieszkańców sama nie może starać się pieniądze z tego programu.

A niebawem dwie duże imprezy w Korfantowie…

– …i chciałbym zaprosić wszystkich czytelników „Gminy Polskiej” do Przechodu na Międzynarodowy Strażacki Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” (od 25 do 26 lipca) i na Dni Korfantowa (od 15 do 16 sierpnia).

Rozmawiał Sławomir Grymin