sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Korfantów: Ludzie wybiorą dobrze

Rozmowa z Januszem Wójcikiem, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie i kandydatem na burmistrza Korfantowa

Przyszedł zatem czas na zmiany w pańskim życiu, skoro postanowił pan ubiegać się o stanowisko burmistrza Korfantowa.

– Zapewne tak! Wiem, jak rozwijać naszą gminę, pracuję w samorządzie ponad 20 lat i nadszedł czas, aby – kolokwialnie mówiąc – wziąć byka za rogi. Sądzę – bez fałszywej skromności – iż mam odpowiednie doświadczenie, aby sprostać zadaniom stawianym włodarzowi gminy i dobrze sprawować swój urząd. Byłem radnym powiatowym przez dwie kadencje, mam dobre kontakty z władzami powiatowymi i wojewódzkimi, co ułatwi mi pracę. Oceniam, że to jest dla mnie dobry czas na burmistrzowanie w tak dużej gminie jak Korfantów.

Czy potrafi pan spowodować, że gminę będzie można postrzegać jako całość?

– Uważam, iż ważna jest starożytna maksyma Rzymian: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. Mam zdolności koncyliacyjne, potrafię rozmawiać i dogadywać się z ludźmi, poza tym z zamiłowania jestem muzykiem, a przecież muzyka łagodzi obyczaje.

A potrafi pan uderzyć pięścią w stół?

– Kiedy trzeba, potrafię. Jestem zodiakalnym Skorpionem i żona mówi, że jestem uparty, ale czasami trzeba obstawać przy swoim zdaniu.

Co, pańskim zdaniem, jest najważniejsze dla przyszłego rozwoju gminy Korfantów?

– Tych priorytetów jest kilka. Potężnym problemem jest kanalizacja, trzeba także inwestować w drogi, chodniki, oświetlenie i hołdować strategii zrównoważonego rozwoju – nie tylko rozwijać miasto, ale również miejscowości i obszary wiejskie.

Co jeszcze będzie dla pana ważne, gdy zostanie pan burmistrzem?

– Będę wspierał wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy. Nie zapomnę o budowie mieszkań komunalnych i socjalnych i będę prowadził rozważną politykę dotyczącą dalszej sprzedaży gminnego mienia. Poza tym będziemy współpracować z powiatem nyskim, aby poprawić funkcjonowanie transportu na terenie gminy i powiatu, i z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Trzeba będzie wybudować nową oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną oraz montować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będziemy zajmować się podnoszeniem poziomu nauczania w naszych szkołach i pomagać w utrzymaniu zabytków. Ważne będzie także maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym unijnych z nowego programowania 2014-2020. Zajmiemy się również pomocą podmiotom gospodarczym w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Czy mieszkańcy panu zaufają i zagłosują na pana?

– Ludzie mnie znają i wiedzą, że dla mnie najważniejsze to być honorowym i dotrzymywać słowa. Oczekuję uczciwych wyborów, a w gminie Korfantów jest dużo mądrych ludzi, którzy na pewno wybiorą dobrze,

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Kilka słów o Januszu Wójciku

Urodził się w roku 1964 w Raciborzu, a mieszka w Kuźni Ligockiej. Żonaty, ma dwie córki, jest bezpartyjny. Ukończył Politechnikę Częstochowską (Wydział Ekonomiczny, zarządzanie i marketing). W latach 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej w Korfantowie, a od 1998 do 2002 przewodniczącym tej rady. W latach 2006-2010 był radnym powiatu nyskiego, a od 2010 do 2014 przewodniczącym komisji rewizyjnej w tym powiecie w nyskim starostwie powiatowym. Od roku 2011 jest przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nysie i wiceprezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Nysie. Od roku 2002 jest dyrektorem ZGKiM w Korfantowie.