wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Korfantów: Inwestycje i nie tylko

Bieżący rok to rok trudnych zadań. Samorząd Korfantowa zamierza startować w konkursach długo wyczekiwanych naborów wniosków z nowej perspektywy 2014-2020. Skuteczne pozyskiwanie środków pozwoli zrealizować wiele inwestycji, które wpłyną znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców i gości gminy.

Sukcesywnie i konsekwentnie realizowane są projekty dotyczące kanalizacji. Koszty budowy oczyszczalni i dalszej kanalizacji gminy są niemożliwe do udźwignięcia bez dotacji zewnętrznych, więc gmina przygotowuje się do sięgnięcia po pieniądze ze środków unijnych z programowania 2014–2020. Bardzo trudna i nieuzasadniona ekonomicznie jest budowa sieci kanalizacyjnej w całej gminie, dlatego też 25 listopada 2015 roku podjęta została Uchwała Rady Miejskiej określająca zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji, mieszkańcy będą mogli starać się o dofinansowanie z budżetu gminy kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Korfantów. Dziewiętnastego lutego br. ogłoszony został pierwszy nabór wniosków o przyznanie takich dotacji. Założeniem jest coroczne, cykliczne powtarzanie naboru na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rok 2015 w gminie Korfantów to szereg zmian i zrealizowanych inwestycji. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury, szkolnictwa i bezpieczeństwa; elementy te wpływają w sposób wyjątkowy na warunki życia mieszkańców. Środki na te inwestycje samorząd stara się pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych. Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku była kompletna modernizacja ul. 3 Maja w Korfantowie. Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o długości 323 m wraz z kanalizacją deszczową. Przy drodze zostały też wykonane obustronne chodniki i zatoka postojowa z kostki betonowej oraz zatoka autobusowa z kostki granitowej. Ważnym aspektem zadania było wybudowanie – na granicy drogi i mieszczącego się przy niej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – murku oporowego z cegły klinkierowej wraz z ogrodzeniem i zagospodarowanie terenu zielenią. Wpłynęło to na poprawę estetyki terenu objętego inwestycją, a nowe oświetlenie dopełniło całości zadania. Z budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 1.117.072,13 zł. Zadanie objęte było pomocą ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wartość otrzymanej dotacji wynosi 424.152,34 zł.

Ale gmina Korfantów nie tylko inwestycjami stoi! Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie oferuje szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych, szczególnie zapraszając do wzięcia udziału w imprezach organizowanych w okresie letnim. Jak zawsze bardzo interesująco zapowiada się szeroko rozpoznawalny już Turniej Piłki Prądowej Wasserball, który odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2016 roku na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w Przechodzie. Ochotnicza Straż Pożarna z Przechodu – będąca głównym organizatorem turnieju – oprócz widowiskowych rozgrywek, wzorem lat poprzednich zaprasza również na występy artystyczne i tradycyjną wiejską potańcówkę. W dniach 13-14 sierpnia 2016 roku odbędą się Dni Korfantowa, na których każdy znajdzie coś dla siebie – na szereg imprez organizowanych na stadionie w Korfantowie organizatorzy zapraszają i dzieci, i młodzież, i dorosłych!

Wczesną jesienią – 11 września 2016 roku – w sołectwie Puszyna organizowane jest Gminne Święto Plonów, czyli tradycyjne Dożynki Gminne. – Zapraszamy do wspólnego świętowania i dziękczynienia za plony ziemi, z których wszyscy korzystamy – mówią organizatorzy święta. – Podczas tej imprezy wracamy do tradycji kultywowanej od pokoleń. Pragniemy, aby zwyczaje i tradycje były przekazywane kolejnym pokoleniom i świadczyły o dorobku kulturalnym naszej społeczności.