sobota, 13 sierpniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Korfantów: Gospodarność i zgoda dające efekty

Różnie bywa w polskich samorządach, a bezpośredni okres po wyborach samorządowych jest czasem specyficznym, także dlatego, iż jest tajemnicą poliszynela, że w roku wyborczym zazwyczaj realizowanych jest więcej inwestycji niż to najczęściej bywa, a rok później jest z tym różnie. W tym roku nieraz już słyszeliśmy od włodarzy gmin, że rok 2019 jest u nich czasem spowolnienia inwestycyjnego, zaplanowania nowych zadań i przygotowania się dokumentacyjnego do następnych przedsięwzięć. Tak jest również w wielu samorządach województwa opolskiego, ale nie w Korfantowie, gdzie na tapecie znajduje się dzisiaj wiele kosztochłonnych i ambitnych działań i nie ma czasu na powyborcze spoczywanie na laurach.

Gdy współpraca między włodarzem gminy a jej radą układa się w myśl starorzymskiej zasady: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, to można zrobić więcej, lepiej, mądrzej i bez specjalnej nerwowości. Właśnie tak burmistrz Janusz Wójcik współdziała z radnymi gminy i te działania na rzecz miejscowej społeczności niosą ze sobą wymierne korzyści. Warto to podkreślić, tym bardziej że Korfantów jest jedną z mniej zamożnych gmin na Opolszczyźnie i trzeba się tutaj nieźle nagimnastykować, aby odpowiednio wzbogacać infrastrukturę gminy i polepszać poziom życia mieszkańców. Bez wątpienia jednak temu samorządowi to się setnie udaje i dzisiaj na inwestycyjnej tapecie gminy jest wiele kosztochłonnych i ważnych dla życia ludzi przedsięwzięć.

Do tegorocznych priorytetów należy przede wszystkim budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie. Powstaną dwa nowe reaktory biologiczne, pompownia ścieków surowych, stacja przyjmowania ścieków dowożonych, wraz z dwoma zbiornikami uśredniającymi, budynek mechanicznego podczyszczania ścieków surowych, dwa zbiorniki na osad nadmierny oraz budynek techniczny, w którym zlokalizowana będzie linia do odwadniania osadów i pozostała infrastruktura oczyszczalni. Ponadto przewidywany jest nowy zjazd i wybudowanie nowego kolektora odprowadzającego ścieki z reaktorów biologicznych, a także postawienie nowego ogrodzenia. Inwestycja została objęta pomocą finansową ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (całkowity koszt projektu to ponad 8 mln zł, dofinansowanie – ponad 3,6 mln zł).

Przed dwoma laty – w ramach Subregionu Południowego – gmina Korfantów wraz z czternastoma partnerami pozyskała dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Dzięki temu w roku ubiegłym zakończono termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, a teraz stermomodernizowany został budynek administracyjny Urzędu Miejskiego przy ul. Reymonta – wymieniono m.in. frontowe i boczne drzwi wejściowe, okna piwniczne, rynny i rury spustowe, docieplono poddasze i ściany, została wykonana wyprawa elewacyjna oraz odtworzono profile dekoracyjne.

Poza tym do końca października ma powstać sieć wodociągowo-kanalizacyjna przy ulicach Kwiatowej i Działkowej, a do końca listopada ma być wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Nowej w Korfantowie. Oba zadania zostaną zrealizowane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Do ważnych dla miejscowego samorządu inwestycji należą także zadania związane z polepszeniem infrastruktury drogowej gminy. Do tegorocznych priorytetów w tej sferze należy przede wszystkim rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 106604 w Przechodzie (Przysiółek Kozówka), na które pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, która będzie pokryta mieszanką mineralno-bitumiczną, a do tego powstanie odcinek sieci kanalizacji deszczowej (koszt zadania wyniesie ponad 524 tys. zł). A w stolicy gminy, w Korfantowie, przy ul. Marii Dąbrowskiej w tym roku rozpocznie się końcowy etap przebudowy nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z chodnikiem lewostronnym. Zadanie to realizowane jest przy współudziale finansowym Powiatu Nyskiego i ma być ukończone z końcem września.

To tylko niektóre zadania stojące w tym roku przed samorządem Korfantowa, który zgodnie działa na rzecz miejscowej społeczności. Trzeba też zaznaczyć, że samorząd ten dobrze jest oceniany przez mieszkańców gminy, czego najlepszym przykładem jest wynik ubiegłorocznych wyborów.

Ale nie samą pracą ludzie żyją i burmistrz Janusz Wójcik oraz OSP Przechód serdecznie zapraszają czytelników „Gminy Polskiej” na XIX Międzynarodowe Zawody Piłki Prądowej „Wasserball”, które odbędą się w dniach 27-28 lipca br. na akwenie wodnym w Przechodzie. Impreza organizowana jest przez OSP Przechód, a wywodzi się ze starej przedwojennej tradycji i jest szeroko rozpoznawalna, nic więc dziwnego, że ściąga nad brzegi Ścinawy Niemodlińskiej rzesze nie tylko sympatyków OSP, ale przede wszystkim miłośników dobrej zabawy. Turniej to także wiele nie tylko wodnych atrakcji, bowiem organizatorzy zapraszają na bardzo urozmaicony program kulturowo-rozrywkowy i gwarantują znakomitą zabawę!

HS

Urząd Miejski w Korfantowie
Rynek 4
48-317 Korfantów
tel. 77 434 38 20, 77 434 38 21
fax 77 434 38 17
korfantow@korfantow.pl
www.korfantow.pl