wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Korfantów: Czas dobrze wykorzystany

W tym roku Korfantów świętuje 25-lecie odzyskania praw miejskich. Niedługo zakończy się także kadencja obecnie urzędującej Rady Miejskiej i burmistrza Korfantowa. Jest to dobry czas na podsumowanie realizacji wykonanych zadań i inwestycji.

Był to bardzo intensywny okres, w trakcie którego wiele się działo. Na przykład w sferze kultury, gdzie powstała m.in. sekcja nauki gry na instrumentach i studio piosenki, którego wychowankowie zdobywają wiele wyróżnień na wszelkiego rodzaju konkursach krajowych. Mieszkańcy coraz sprawniej korzystają z Funduszu Sołeckiego. Wydatkowanie tych środków widać w każdej miejscowości. Mniejsze lub większe inwestycje zmieniają wygląd sołectw gminy Korfantów. Najlepszym przykładem wykorzystania Funduszu Sołeckiego jest inwestycja dotycząca przebudowy rynku w Ścinawie Małej. Mieszkańcy zarówno Ścinawy Małej, jak i Ścinawy Nyskiej zgodnie w ciągu ostatnich dwóch lat przeznaczali środki, partycypując razem z gminą w finansowaniu tej inwestycji, która łącznie kosztować będzie około 743 389,72 zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest dla Gminy Korfantów budowa oczyszczalni ścieków. Obecnie działająca oczyszczalnia nie spełnia wymogów, dlatego też konieczna jest budowa nowego obiektu o podwyższonych parametrach. Na ten cel udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 7 293 531 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 659 316,85 zł. Prace zostały już rozpoczęte, a zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec roku 2019.

Dla tych obszarów gminy, gdzie nie będzie kanalizacji zbiorczej mamy alternatywę w postaci dofinansowania do budowy oczyszczalni przydomowych.

Równie ważną inwestycją, która ma wpływ na poprawę środowiska naturalnego, jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowych w miejscowościach Ścinawa Nyska i Korfantów, w ramach której pracom termomodernizacyjnym poddany został budynek przedszkola w Ścinawie Nyskiej, realizowany jest budynek urzędu przy ul. Reymonta, a wkrótce rozpoczęte zostaną prace na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. 3 Maja w Korfantowie. Zadanie to jest realizowane w partnerstwie z czternastoma innymi samorządami z terenu Subregionu Południowego. Koszt całkowity zadań realizowanych przez Gminę Korfantów oszacowany został na kwotę 1 902 427,12 zł, w tym koszty kwalifikowane są na poziomie 1 292 262,87 zł, z czego dofinansowanie opiewa na kwotę 512 122,89 zł.

W ramach upływającej kadencji udało się zrealizować szereg inwestycji drogowych, takich jak przebudowa ul. 3 Maja w Korfantowie, zrealizowanej dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, której całkowity koszt wyniósł 1 153 302,13 zł.

Bardzo dobrze odebraną przez mieszkańców Korfantowa inwestycją była ta dotycząca przebudowy nawierzchni ul. Targowej. Również inne zrealizowane w niedawnym czasie modernizacje nawierzchni dróg w miejscowościach Rzymkowice, Jegielnica, Kuźnica Ligocka, Przechód zostały bardzo dobrze przez mieszkańców gminy przyjęte. W Puszynie zmodernizowano drogi prowadzące do osiedla mieszkaniowego i przy budynkach wielorodzinnych, a w Korfantowie drogi na osiedlach – ulic Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza i Marii Dąbrowskiej.

W gminie duży nacisk kładziony jest na rozwój społeczności lokalnych m.in. poprzez budowę i remonty świetlic wiejskich. Przykładem tego jest ukończenie I etapu budowy świetlicy w sołectwie Borek. Kolejny etap budowy będzie realizowany w kolejnym roku budżetowym.

W lipcu bieżącego roku planowana jest do oddania świetlica w miejscowości Stara Jamka, która powstała poprzez przebudowę remizy strażackiej. Rozbudowano świetlicę wiejską we Włodarach oraz przeprowadzono remonty świetlic w Myszowicach i Niesiebędowicach. W otoczeniu każdej świetlicy powstają place zabaw, siłownie i miejsca rekreacyjne.

Ku końcowi mają się też prace związane z przebudową budynku pawilonu sportowego w Węży oraz zaadaptowaniem go na oddział przedszkolny. Inwestycja o wartości blisko 366 tys. zł pozwoli przedszkolakom z oddziału zamiejscowego w Węży uczęszczać do czystego i przyjaznego przedszkola o wysokim standardzie. Dzięki staraniom gminy jeszcze w tym roku uruchomiony będzie żłobek w Korfantowie, który zapewni opiekę szesnaściorgu dzieciom. Ogólny koszt realizacji zadania to kwota bliska 300 tys. zł.

W Gminie Korfantów duży nacisk kładzie się też na sprawne funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Najlepszym tego przykładem jest zakup w ostatnich latach wprawdzie używanych, ale sprawnych technicznie aut, które zastąpiły stare, wyeksploatowane i zawodzące technicznie auta bojowe w jednostkach OSP Włodary, Korfantów, Włostowa oraz Węża.

Wskazane inwestycje to tylko niektóre z szerokiego wachlarza zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Korfantów w ostatnich latach. Kolejne inwestycje już są w planach, na część z nich ogłoszono przetargi, jak na przykład na przebudowę ulic Szkolnej i Kilińskiego w Korfantowie, czy przebudowę drogi w Gryżowie. Niektóre zadania będą realizowane już niebawem, jak na przykład inwestycje drogowe w Rynarcicach, Przydrożu Małym i Rzymkowicach. Na realizację swoich zadań staramy się uzyskiwać dofinansowanie z różnych źródeł. Zostały złożone m.in. kolejne wnioski do RPO WO, w tym na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korfantowie.

Przed nami okres wakacyjny, zapraszamy więc na szereg imprez plenerowych a zwłaszcza na Turniej Piłki Prądowej Wasserball, który odbędzie się w Przechodzie w dniach 28-29 lipca. Impreza organizowana przez OSP Przechód jest szeroko rozpoznawalna i ściąga nad brzegi Ścinawy Niemodlińskiej rzesze nie tylko sympatyków OSP, ale przede wszystkim miłośników dobrej zabawy. Ta niezwykle widowiskowa impreza związana jest z kultywowaniem obyczajów Ochotniczych Straży Pożarnych i wywodzi się ze starej przedwojennej tradycji. Podczas rozgrywania meczów zobaczyć można zaangażowanie i wysiłek, jaki podczas akcji ratowniczych strażacy muszą włożyć w ratowanie naszego mienia i niejednokrotnie życia. Turniej Piłki Prądowej dostarcza jednocześnie wielu miłych wrażeń dla publiczności. Oprócz tryskających z węży strażackich strumieni wody organizatorzy zapraszają także na bogaty program kulturowo-rozrywkowy, w tym na zabawy taneczne zaplanowane na sobotni i niedzielny wieczór. Gwarantujemy doskonałą zabawę!

Kolejną sztandarową imprezą, na którą zapraszamy do Gminy Korfantów, są Dni Korfantowa, podczas których lokalna społeczność świętować będzie 25-lecie odzyskania praw miejskich, a które odbędą się w dniach 11-12 sierpnia. Podczas tegorocznych obchodów naszego święta pragniemy zapewnić Państwu świetną zabawę, mnóstwo atrakcji dla dzieci, koncerty artystów polskiej sceny muzycznej, a wszystko to w scenerii malowniczego stadionu miejskiego w Korfantowie.

Ósmego września zapraszamy do sołectwa Ścinawa Mała na Gminne Święto Plonów, czyli tradycyjne dożynki, organizowane wspólnie przez Ścinawę Małą i Ścinawę Nyską. Zapraszamy do wspólnego świętowania i dziękczynienia za plony, z których wszyscy korzystamy. Podczas tej imprezy wracamy do tradycji kultywowanej przez naszych mieszkańców od pokoleń. Pragniemy, aby zwyczaje i tradycje były przekazywane kolejnym pokoleniom i świadczyły o dorobku kulturalnym naszej społeczności.

Na początku października zapraszamy z kolei do Rzymkowic na „Ocktoberfest”, podczas którego będzie można delektować się złotym trunkiem i przysmakami kuchni tradycyjnej, zobaczyć występ Kabaretu bez Szans z Rzymkowic, a także wziąć udział w zabawie tanecznej i wielu innych atrakcjach przygotowanych przez mieszkańców tej miejscowości.

Więcej szczegółów na temat lokalnych imprez i uroczystości znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Korfantów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia gminy!