poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Koniec podtapiania miasta przez ścieki

Ponad 2 tys. mieszkańców Obornik Śląskich zostanie podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Budowę 5 km sieci umożliwi prawie 12 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na nowe inwestycje przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrał burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażowski. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji. Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie siećrozdzielcza, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie. Za unijne pieniądze powstanie ponad 5 km kanalizacji sanitarnej i około 5 km kanalizacji deszczowej. Odetchną z ulgą mieszkańcy, których domy są położone przy ulicach m.in.: Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, Kazimierza Jagiellończyka. Pieniądze z Unii umożliwią także zmodernizowanie miejscowej oczyszczalni ścieków. Zaplanowano budowę stacji odwaniania osadu; budynku krat, gdzie ścieki oczyszcza się mechanicznie oraz osadników. Obornicki projekt zostanie zakończony w 2015 r. Wartość całego zadania to 14 mln zł.

Na Dolnym Śląsku w ramach POiŚ jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie. Unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne. (info)