piątek, 22 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kongres 60 Milionów

W ostatnich dniach lipca zakończyła się w Buffalo siódma już edycja Kongresu 60 Milionów. Wydarzenie, skupiające od dwóch lat Polonusów z całego świata, tym razem po raz drugi już, dedykowane było w szczególności tym Polakom, którzy zamieszkują w Buffalo. To jedno z wyjątkowych miejsc dla Polonii – porównywalny z Chicago ośrodek polskiego dziedzictwa, gdzie w 1944 r. środowiska polonijne założyły Kongres Polonii Amerykańskiej.

Kongres 60 Milionów to analityczne spojrzenie na dzisiejszą Polskę oczami Polonii, jak również Polaków mieszkających w kraju na rozsianą po świecie polską diasporę. Celem licznych debat, paneli dyskusyjnych, a przede wszystkim pełnych pasji i sentymentów rozmów kuluarowych, jest zbliżenie i współpraca na płaszczyznach gospodarczej i kulturowej.

Kontakty z Polonią to także ważny element działalności polskich samorządów. Dlatego i na spotkaniu w Buffalo nie brakowało przedstawicieli polskich małych ojczyzn. Między innymi delegacja z Podkarpacia odegrała podczas Kongresu znaczącą rolę. Liczna reprezentacja tego regionu miała swoje uzasadnienie w samej inicjatywie Kongresu, która wywodzi się z Podkarpacia (pod koniec sierpnia odbędzie się kolejna, druga na Podkarpaciu, edycja Kongresu).

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków.

Intencją, która przyświeca organizatorom Kongresu, jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkań jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych – z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia – obszarów wspólnego działania.

(up)