poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: Zgoda – wartość najważniejsza

Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice

Gmina Kondratowice należy do najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w całym kraju
– zauwa
żyły to bardzo miarodajne i opiniotwórcze gremia, gmina była nagradzana m.in. przez „Rzeczpospolitą”, która w swoim rankingu wyróżniała najgospodarniejsze, najlepiej pozyskujące i wydające środki unijne i najnowocześniejsze gminy.

– Rzeczywiście, w ostatnim czasie byliśmy laureatami kilku prestiżowych nagród. Ale najbardziej jestem usatysfakcjonowany Dolnośląskim Kluczem Sukcesu otrzymanym w roku 2012 oraz tegorocznym wyróżnieniem w rankingu „Rzeczpospolitej”, gdzie uplasowaliśmy się na 28. pozycji w Polsce (na 1576 gmin wiejskich) i na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku. W pierwszej setce znalazła się też dolnośląska gmina Udanin (62. miejsce), która również rozwija się bardzo dynamicznie.

Co, pańskim zdaniem, leży u podstaw sukcesu gminy Kondratowice w tej kadencji?

– Przede wszystkim konsensus, który mimo wielu różnic – także politycznych – udało się nam wspólnie zbudować w radzie gminy. Ta wypracowana zgoda panowała przez ostatnie dwie kadencje – od kiedy jestem wójtem. Liczył się przede wszystkim rozwój gminy i dobro całej naszej lokalnej społeczności. Nawet gdy pojawiały się spory, to były merytoryczne i w rezultacie rodziły się dobre projekty. Z przyjemnością i satysfakcją mogę też powiedzieć, że na sesjach absolutoryjnych nie zdarzyło się, aby ktoś głosował przeciw wójtowi.

Jakie zadania uważa pan za najważniejsze w tej kadencji?

– Patrzyłbym na to raczej w perspektywie dwóch ostatnich kadencji ze względu na czas realizacji niektórych inwestycji. Przykładem jest budowa ośrodka zdrowia w poprzedniej kadencji. Ponadto rozpoczęta była kanalizacja, jest już ukończona, ale czeka nas zamontowanie przyłączy do sieci. Zrealizowaliśmy wiele projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki temu w każdej miejscowości mamy wybudowane lub wyremontowane świetlice wiejskie, budowaliśmy place zabaw i są warunki, aby mieszkańcy się spotykali i zacieśniali międzyludzkie więzi. Były i projekty mniejsze, na przykład wydanie książki i nakręcenie filmu o gminie, które są ważne dla historii i wizerunku gminy Kondratowice. Wybudowaliśmy salę gimnastyczną w szkole w Księginicach Wielkich, nasze placówki oświatowe uczestniczyły we wszystkich projektach unijnych, szkoły wyposażone są zgodnie ze standardami XXI wieku w cyfrowe tablice, projektory i komputery, uczniowie korzystają z laptopów, są dzienniki elektroniczne i rodzice uczniów wiedzą na bieżąco, jak uczą się ich dzieci.

A jak, pańskim zdaniem, powinna się rozwijać w przyszłości gmina Kondratowice?

– Myślę, że najważniejsza będzie kontynuacja kanalizacji gminy, podłączenie do niej trzech tysięcy ludzi i powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białobrzeziu (Strefa Ekonomiczna „Kondratowice”).

Wybory już bliziutko…

– …a ja zaapeluję do naszych mieszkańców, aby poszli do urn, zagłosowali i wybrali mądrze. Żeby postawili na szalach to, co udało się zrobić przez ostanie kilka lat, porażki i sukcesy gminy. Aby to przemyśleli i uczciwie ocenili moją ośmioletnią pracę.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze inwestycje i projekty w gminie Kondratowice w ostatnich latach 

• Budowa oczyszczalni ścieków w Kondratowicach i kanalizacji sanitarnej w Białobrzeziu, Karczynie, Księginicach Wielkich, Rakowicach, Prusach, Górce Sobockiej i Gołostowicach. • Budowa budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach. • Projekt „Internet dla gminy Kondratowice – oknem na świat” (72 gospodarstwa domowe i 12 świetlic otrzymało komputery i dostęp do internetu). • Przebudowa i modernizacja budynku urzędu gminy. • Budowa boisk wraz z budynkami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. • Budowa sali gimnastycznej i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Księginicach Wielkich. • Zagospodarowanie placów zabaw w 23 sołectwach. • Budowa, remonty i wyposażenie świetlic w 15 sołectwach. • Wyposażenie SP w Prusach w sprzęt komputerowy w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.