sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: Skuteczni jak się patrzy

Często mówimy, że małe jest piękne, ale w przypadku dolnośląskiej gminy Kondratowice, zamieszkanej przez niecałe pięć tysięcy osób, trzeba również dodać, że także pracowite, gospodarne i oszczędne. Warto nie skąpić takich słów i docenić tę niewielką, rolniczą gminę leżącą w powiecie strzelińskim, która rozwija się zupełnie prawidłowo, w sposób zrównoważony, świetnie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe i realizuje planowo zadania – nie tylko infrastrukturalne, ale także nie mniej ważne, prospołeczne.

Rozwiązał się wreszcie długo oczekiwany worek z unijnymi pieniędzmi, z których skwapliwie korzysta także samorząd gminy Kondratowice. – Zarząd Województwa Dolnośląskiego podzielił unijne środki finansowe, a my oczywiście korzystamy z tych pieniędzy, tak jak to było w latach poprzednich – mówi wójt Wojciech Bochnak. – Wnioski o dofinansowanie zadań, które przygotowywaliśmy wspólnie z Radą Gminy Kondratowice, zostały zaakceptowane pozytywnie. To nas niezmiernie cieszy i na pewno jest sukcesem naszego samorządu.

Do najważniejszych inwestycji, na które gmina Kondratowice pozyskała dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, należą: budowa gminnego przedszkola w Kondratowicach, remont zabytkowego pałacyku w Zarzycy mieszącego bibliotekę i świetlicę, termomodernizacja obiektów oświatowych (ocieplenie budynku szkoły w Księginicach Wielkich, remont i ocieplenie sali gimnastycznej w Prusach) i wspólny projekt z wszystkimi gminami powiatu strzelińskiego, gdzie gmina Kondratowice jest liderem projektu, który zakłada budowę we wszystkich gminach pracowni przyrodniczo-matematycznych.

– Ponadto staraliśmy się o ośrodki finansowe z Lokalnej Grupy Działania „Gromnik” – dodaje wójt Bochnak. – Otrzymaliśmy 200 tys. zł i przeprowadzimy rewitalizację placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach. Ale nie zapomnieliśmy o projektach miękkich i wysłaliśmy wniosek do RPO o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w naszych szkołach, przede wszystkim języka angielskiego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale również wycieczek krajoznawczych dla uczniów. Na to również dostaliśmy dofinansowanie. Muszę się pochwalić także tym, że w kategorii projektów dofinansowujących zajęcia pozalekcyjne nasz projekt był najlepszy na Dolnym Śląsku. Będziemy również realizować projekt pomagający niektórym naszym mieszkańcom na wychodzenie z ubóstwa. Poza tym dobrze współpracowaliśmy z parafią w Księginicach i jej proboszczem, ks. Piotrem Krzywanią, czego konsekwencją było opracowanie przez nas projektu do RPO opiewającego na 400 tys. zł i niedługo pomożemy w remoncie kościelnej wieży.

Ale aby można było powiedzieć, że gmina Kondratowice zrealizowała plany w stu procentach, trzeba jeszcze zrealizować dwa zadania…

– To rewitalizacja dworca kolejowego w Kondratowicach, a ponadto czekamy na konkursy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i mamy zamiar wybudować jeszcze jedną brakującą świetlicę wiejską w Księginicach Wielkich – dodaje Wojciech Bochnak.

A za społecznością gminy Kondratowice dożynki, które udały się setnie, aura dopisała, choć wszędzie naokoło było słotnie. – Nas szczęśliwie chmury omijały – uśmiecha się wójt. – Trzeba było podziękować naszym rolnikom za ich trud i za plony, w tym roku zupełnie przyzwoite. A zabawa dożynkowa była kulturalna i naprawdę wspaniała!

HS