czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: O kandydowaniu – tylko z wójtem

Rozmowa z Tomaszem Graczem, sekretarzem gminy Kondratowice i radnym powiatu strzelińskiego

Ubiegły rok był dla samorządu gminy Kondratowice rokiem pracowitym, ale i niełatwym.

– Pojawiły się opóźnienia przy budowie przedszkola w Kondratowicach, a niedogodności związane były generalnie z projektem. Opracowaliśmy więc projekt zamienny, teraz jest już wszystko w porządku i szukamy jedynie najlepszych rozwiązań finansowych. Co do chodników, to przesunęliśmy się z nimi do samej drogi powiatowej, a parkingi usytuujemy bezpośrednio przy zjeździe z drogi i prace zostały wydłużone do końca kwietnia.

Co będzie jeszcze najważniejsze dla was w roku 2018?

– Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację sali gimnastycznej w Prusach i budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Księginicach Wielkich. W sali zamierzamy ocieplić przede wszystkim sufit i ściany zewnętrzne oraz wymienić stolarkę drzwiową i okienną, a w Księginicach Wielkich będziemy wymieniać piec centralnego ogrzewania, ocieplimy dach, strop i ściany zewnętrzne, a ponadto wymienimy drzwi. Na to zadanie otrzymaliśmy 85-procentowe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kolejnym ważnym zadaniem jest budowa nowego placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach, plac teraz jest utwardzony starymi płytami i jest problem z parkingiem. Złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania Gromnik i dostaliśmy 66-procentowe dofinansowanie, a wartość inwestycji opiewa na 300 tys. zł i niebawem ogłosimy przetarg. Chcemy polepszyć estetykę otoczenia wokół GOK, który jest swoistym sercem naszej gminy. Następnym zadaniem, które chcemy zrealizować w tym roku – a teraz czekamy na nabory – jest wykonanie miniplacu zabaw koło przedszkola i doszliśmy do wniosku, że w Kondratowicach potrzebny jest profesjonalny plac zabaw, tylko musimy znaleźć odpowiednie dofinansowanie takiej inwestycji. Zakładamy także, że taki plac zabaw w kształcie dużego otwartego statku powinien służyć także przedszkolu przy ul. Chmielowej w Kondratowicach. Tam też będzie solarne oświetlenie i nasadzenia liściastych drzewek oraz kosze na śmieci. Projekt opiewa na około 250 tys. zł, ale będziemy wnioskować o jego zewnętrzne dofinansowanie. A poza tym jesteśmy na liście rankingowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – jest to remont drogi Kondratowice – Rakowice i wewnętrzne drogi w Karczynie. Nasza gmina otrzymała także 350 tys. zł z RPO WD na remont zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Zarzycy, a parafii w Księginicach Wielkich przyznano 300 tys. zł na remont zabytkowej wieży kościelnej.

Z wójtem Wojciechem Bochnakiem rozmawiałem w grudniu ubiegłego roku i wtedy nie było jeszcze wiadomo, jakie zmiany zostaną wprowadzone w prawie wyborczym. Dzisiaj jest już jasne, że w takich gminach jak Kondratowice – nieprzekraczających 20 tys. mieszkańców – zostaną zachowane jednomandatowe okręgi wyborcze. Będzie też wprowadzona kadencyjność, dwie pięcioletnie kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

– Cieszymy się, że będą u nas jednomandatowe okręgi wyborcze, a co do kadencyjności, to zdania są różne. Był u nas ostatnio wójt gminy Pakosław koło Rawicza, który zarządza gminą od ponad dwudziestu lat i jest przykładem dobrego gospodarza, na którego ludzie od zawsze stawiają, bowiem doceniają jego pracę i po prostu mu ufają! Natomiast kadencyjność jest pewnym ograniczeniem swobody wyboru i demokracji.

W grudniu wójt Wojciech Bochnak zastanawiał się jeszcze nad tym, czy będzie ubiegał się o ponowne wójtowanie w Kondratowicach. Czy po zmianach w ordynacji oficjalnie powiedział coś o swych zamiarach wyborczych?

– Z tego, co wiem, nie podjął jeszcze żadnej wiążącej decyzji, a o kandydowanie w wyborach trzeba pytać tylko jego.

Rozmawiał Sławomir Grymin