piątek, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: Mądrość potrzebna od zaraz

Tegoroczne dożynki gminne w Kondratowicach odbyły się w wyjątkowo upalnym dniu. Ta pogoda mogła wielu osobom uświadomić, w jak trudnych warunkach muszą pracować rolnicy.

Korowód dożynkowy wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury, który obok Urzędu Gminy był organizatorem uroczystości. Do stadionu w Kondratowicach rozśpiewanej, kolorowej paradzie towarzyszyli ciekawscy, którzy gorąco pozdrawiali maszerujących.

Po ustawieniu w honorowym miejscu dożynkowych wieńców – przygotowanych przez sołectwa Wójcin-Błotnica, Karczyn, Maleszów i Księginice Wielkie – rozpoczęła się msza dziękczynna w intencji rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i wszystkich pozostałych żyjących na ziemi kondratowickiej.

Uroczystą mszę świętą koncelebrowali ksiądz proboszcz Krzysztof Romaniuk z parafii pw. św. Wawrzyńca w Prusach oraz ksiądz proboszcz Antoni Drwiła z parafii pw. NMP Różańcowej z Dobrzenic. W słowie do wiernych ks. Romaniuk dużo miejsca poświęcił dziękczynieniu i dyscyplinowaniu w życiu każdego człowieka. Nawiązując do czytania z Księgi Przysłów, zaapelował, by hasłem uroczystości było powiedzenie: „Mądrość jest bardzo potrzebna”.

– Na filarach mądrości musimy budować wszystko, co jest wokół nas – apelował do wiernych ks. Romaniuk. – Dobroć, pokora, serdeczność, solidarność to przymioty mądrości, które muszą nam towarzyszyć każdego dnia. Podczas dożynek myślmy nie tylko o zbiorach, ale także o sobie. O tym, czy dołączamy do przyrody, jaka jest nasza służebność, czy kierujemy się w życiu mądrością. Bądźmy dobrzy jak chleb. Szanujmy się. Stańmy się złotymi kłosami, by Bóg nas umieścił w przyszłości w swoich niebiańskich spichlerzach.

Po mszy świętej, na dożynkowej scenie pojawiły się zespoły: „Złotokłose”, „Batiary”, „Przewornianie”. Wojciech Bochnak, wójt gminy Kondratowice, witając wszystkich, powiedział m.in.: – Rok 2018 dla naszych rolników był rokiem trudnym, czasem suszy. Plony będą niższe od planowanych nawet o 40-50 procent. Ten trud nie będzie owocował tak, jak chcieliby rolnicy. Wiem jednak, że są to twardzi ludzie, którzy nigdy się nie poddają. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję im za ciężką pracę i tę twardość, nieustępliwość, wielką siłę. Ona może być wzorem dla wszystkich.

Włodarz kondratowickiej gminy wspomniał też o tym, że ten rok był czasem realizacji dużych inwestycji. Największą była budowa przedszkola w Kondratowicach, którego uroczyste otwarcie nastąpi ostatniego dnia sierpnia. Wojciech Bochnak mówił też o porozumieniu z jedną z fundacji, dzięki któremu w Górce Sobockiej zostanie uruchomiony żłobek. W gminie kończona jest też termomodernizacja sali gimnastycznej w Prusach oraz remont w szkole w Księginicach Wielkich.

Rolnikom i wszystkim ludziom, którzy pokochali ziemię, podziękowała również Maria Karakow, przewodnicząca Rady Gminy. Dużo ciepłych słów (i to nie tylko dlatego, że było wyjątkowo ciepło) miał dla wszystkich także starosta strzeliński Marek Warcholiński.

Zgodnie z tradycją, bochen chleba wójtowi Kondratowic przekazali starostowie tegorocznych dożynek – Renata Buszczak i Tomasz Ossowski.

A potem bawiono się do późnych godzin wieczornych. Na nudę nie było czasu.

mt