czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: Konfliktów nie przewiduję

Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice

Mam dzisiaj przyjemność osobiście pogratulować panu wygranych wyborów na wójta gminy Kondratowice.

– Tak mieszkańcy naszej gminy zdecydowali, wygrałem w pierwszej turze z bardzo dobrym wynikiem siedemdziesięciu dwóch procent…

To jeden z najlepszych wyników wyborczych na Dolnym Śląsku!

– Na pewno jest niezły, tym bardziej że miałem naprawdę poważnych konkurentów – Aleksandra Skorupskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Gminy Kondratowice, byłego wójta i radnego powiatowego Jarosława Fita i kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

Skoro walka była zacięta, to tym słodsze jest przekonywające zwycięstwo.

– W poprzednich wyborach nie miałem rywala, a teraz konkurencja bardzo zmobilizowała ludzi, frekwencja wyborcza wyniosła 70 procent i była jedną z najwyższych w regionie.

Sądzę, że mieszkańcy gminy docenili jej dynamiczny rozwój w ostatnich latach…

– …i właśnie to przypominałem w kampanii, bowiem nie wszyscy już pamiętają, jak nasza gmina wyglądała przed ośmioma laty. Nie było oświetlenia dróg, nie było boisk, ośrodka zdrowia, wielu dróg i chodników, świetlice wiejskie były zaniedbane, nie były pozyskiwane środki zewnętrzne. Gmina Kondratowice wlokła się na samorządowym szarym końcu w Polsce, a niedawno w prestiżowym ogólnopolskim rankingu – wyróżniającym samorządy najlepiej pozyskujące środki unijne – uplasowała się na samym początku w kraju i zajęła pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku.

Poprzeczkę zawiesił pan wysoko.

– Tak się jakoś stało, a rok 2015 jest okresem planowania i projektowania, bowiem musimy się dobrze przygotować do sięgania po granty z nowego unijnego programowania 2014-2020. Dlatego budżet mamy ostrożny, kontynuujemy rozpoczęte zadania i przymierzamy się do naborów. Budżet wynosi około 14 mln zł, a w najlepszych latach było to około 30 milionów. Ale jest to budżet realny, a najważniejsze będzie w nim dokończenie kanalizacji, polegające na budowie przyłączy do budynków mieszkańców. Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizujemy jako pierwsi na Dolnym Śląsku projekt przyłączy do każdego mieszkańca naszej gminy. Zrobiliśmy dokumentację projektową za naszych mieszkańców, płacąc 80 tys. zł, mamy pozwolenie na budowę i – dzięki WFOŚiGW – znaleźliśmy źródło finansowania. Krótko mówiąc, nasi mieszkańcy wniosą tylko symboliczne opłaty przyłączeniowe wynoszące 100 zł, a nie kilka tysięcy złotych.

A jak pan będzie dogadywał się z nową radą?

– Raczej nie przewiduję konfliktów w radzie, większość radnych była w moim komitecie wyborczym, a inni radni – jak mniemam – też są chętni do współpracy. Zawsze wyznawałem zasadę, że współpracuję ze wszystkimi – bez względu na to, z którego komitetu weszli do rady gminy. Taką deklarację już złożyłem i ma to także odzwierciedlenie w budżecie gminy – każde sołectwo ma w nim zapisane jakieś ważne dla niego zadanie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Rada Gminy w Kondratowicach

Tadeusz Woszczak (przewodniczący), Czesław Grzelka (zastępca przewodniczącego), Maria Karakow (zastępca przewodniczącego), Marta Famulska, Tadeusz Grądys, Henryk Jasion, Wiesław Kasprzyszak, Agnieszka Kocik, Czesław Krawczyszyn, Henryk Muchorowski, Henryk Muszyński, Wiesław Skorupski, Daniel Strączek, Marcin Szczurowski, Andrzej Wołoszczak


 

Kochania swojego miejsca na ziemi,

radości z pracy dla jego rozwoju,

szczęścia w życiu rodzinnym,

zdrowia i uśmiechu w nowym 2015 roku

Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzy

wójt Wojciech Bochnak