środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: Działać nieegoistycznie

Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice

 

Warto by było podsumować rok 2015 w Kondratowicach…

– To był rok pracowity i dobry, przede wszystkim ze względu na to, że nasza gmina w roku 2015 dobrze przygotowała się do aplikacji nowych unijnych środków finansowych z perspektywy 2014-2020. To było dla nas najważniejsze, przygotowaliśmy kilka projektów, z których najistotniejszy związany jest z budową nowoczesnego przedszkola w Kondratowicach. Mamy dokumentację i pozwolenie na budowę – i czekamy na tegoroczne konkursy.

A co z innymi zamierzeniami?

– Opracowaliśmy także dokumentację na termomodernizację obiektów oświatowych i dokumentację modernizacji budynku pałacu, gdzie mieści się biblioteka i świetlica w Zarzycy. Jest też kilka miejsc na terenie naszej gminy, które chcemy, aby – po budowie kanalizacji – po prostu wypiękniały. To między innymi place przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i kościołem w Prusach. Właśnie tego oczekują od nas mieszkańcy – chodników oraz ładnych i funkcjonalnych miejsc, gdzie mogą odpocząć. Ponadto w roku 2015 – wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – zakończyliśmy nowatorski projekt, wykonując 450 przyłączy kanalizacyjnych dla naszych mieszkańców. Nie mieszkańcy, ale to nasza gmina opracowała projekt, pozyskała pieniądze na to zadanie i wykonała przyłącza. Tym sposobem mamy 60 proc. domostw podłączonych do kanalizacji i nasza oczyszczalnia ścieków działa pełną parą.

Czyli jest spełniony efekt ekologiczny.

– Dokładnie tak! Najważniejsze, że ścieki nie płyną do małej Ślęzy, że będziemy żyli wśród zdrowego środowiska naturalnego i gmina nie będzie płacić kar.

Jak wygląda tegoroczny budżet gminy Kondratowice?

– Został uchwalony 22 grudnia, pracowaliśmy nad nim wraz z radnymi przez trzy tygodnie. Radni zgłosili do niego około dziesięć wniosków, które zostały przeze mnie zaakceptowane i ujęte w budżecie. Warto też podkreślić, że – mimo różnic w radzie – budżet uchwalono jednomyślnie.

Powoli rozpocznie się karuzela z naborami i konkursami związanymi z nowym unijnym programowaniem.

– Wszystkie zadania i projekty wykonane przez nas w roku 2015 mają zapewnione finansowanie przez najbliższe pięć lat w wieloletniej prognozie finansowej. A priorytetem w roku 2016 będzie dla nas pozyskanie pieniędzy na rozpoczęcie budowy przedszkola gminnego w Kondratowicach i na to mamy w tym roku zabezpieczone pieniądze na wkład własny. W roku 2016 mamy również zabezpieczone środki finansowe na rozpoczęcie opracowania dokumentacji dotyczącej termomodernizacji obiektów oświatowych, którą chcemy przeprowadzić w roku 2017. Za to, jeśli pozyskamy pieniądze, budowę przedszkola chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w przyszłym. Nie będzie to łatwe, z powodu licznej konkurencji.

Wiele polskich gmin odniosło korzyści dzięki instalacji farm wiatrowych. A co z waszymi pomysłami dotyczącymi wiatraków?

– Na terenie gminy Kondratowice, na pograniczu z gminą Borów, powstanie najpewniej dziewięć turbin wiatrowych. W tym zakresie dobrze współpracujemy z wójtem Waldemarem Grochowskim i realizujemy dzisiaj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Bardzo chcemy, aby te turbiny u nas zainstalowano, co będzie z korzyścią dla miejscowych rolników oraz dla obydwu gmin. Dzięki temu będzie wytwarzana zielona energia, mniej będzie w powietrzu dwutlenku węgla i, krótko mówiąc, otoczenie będzie zdrowsze. Poza tym chcemy, aby na działkach gminnych powstały dwie duże farmy fotowoltaiczne.

Czyli nowoczesność

– …i ekologia, i zielona energia, będąca przyszłością życia człowieka na Ziemi. W tym kierunku musimy zmierzać, aby nasi następcy mieli szanse na normalne życie. Nie wolno żyć i działać z dnia na dzień i egoistycznie nie myśleć, co będzie za sto lat.

Rozmawiał Sławomir Grymin