środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kondratowice: Czy leci z nami pilot?

Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice

Odchodzący powoli rok 2016…

– …był dla naszej gminy rokiem dobrym, choć oczywiście mógłby być lepszym.

Doprawdy nie wiem, czy mogłoby być lepiej, skoro unijne programowanie jeszcze w powijakach.

– Mógłby być lepszy, gdybyśmy wiedzieli, jak będzie wyglądała reforma oświaty. Niestety, tempo, w jakim przygotowywana jest reforma, nie wróży nic dobrego. Nie wiemy, na jakim etapie są reformatorzy i kto ten samolot prowadzi.

– Jak to? Za sterami siedzi minister Zalewska…

– …która na razie dużo mówi, ale podstaw tzw. reformy nie znamy.

Chyba pije pan do amerykańskiej komedii „Czy leci z nami pilot?”…

– Właśnie tak (śmiech), ale mówiąc zupełnie poważnie, to martwią mnie sprawy organizacyjne. To nie pani Zalewska będzie wprowadzać reformę w szkołach w Prusach i Żelowicach, tylko wójt gminy Kondratowice. To ja wraz z dyrektorami szkół będziemy musieli podejmować trudne decyzje, także dotyczące zwolnień z pracy nauczycieli.

Pani minister mówi, że zwolnień nie będzie…

– …ależ oczywiście, że będą, ponieważ będzie mniej uczniów! Niż demograficzny to jedno, a drugim problemem jest to, że przez dwa lata znikną nam dwie klasy gimnazjum i nie będzie potrzeba trzech etatów. Ponadto w przyszłym roku otrzymamy mniejszą subwencję oświatową. Można reformować oświatę, ale – moim zdaniem – nie z takim pośpiechem, dobrym tylko przy łapaniu pcheł.

A co poza oświatą?

– Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów z nowego projektowania, a naszym priorytetowym zadaniem – co obiecałem mieszkańcom w kampanii przedwyborczej – będzie budowa gminnego przedszkola w Kondratowicach. Chcemy zbudować nowoczesną placówkę, na którą otrzymamy prawie 2,4 mln zł dofinansowania. Gmina dołoży tylko 15 proc. kosztów realizacji tej inwestycji. Nasz wniosek został zaakceptowany, rozstrzygamy przetargi, w przyszłym roku ruszy budowa, a w listopadzie 2017 dzieci będą mogły uczęszczać do nowego przedszkola.

Jaki będzie budżet gminy Kondratowice w roku 2017? Co będzie w nim najważniejsze, poza przedszkolem?

– Realizacja funduszu sołeckiego, według zasady: jedno zadanie w jednym sołectwie. Poza tym czekamy na rozstrzygnięcia naborów dotyczących dofinansowania termomodernizacji obiektów oświatowych, stworzenia pracowni informatyczno-przyrodniczo-geograficznych, a ponadto pomogliśmy naszym dwóm parafiom złożyć wnioski do RPO, dotyczące rewitalizacji obiektów – remontu wieży kościoła w Księginicach i remontu zabytkowych epitafiów w kościele w Żelowicach. Liczymy także na środki finansowe na rewitalizację pałacu mieszczącego bibliotekę i świetlicę w Zarzycy, a w przyszłym roku musimy znaleźć pieniądze na budowę świetlicy w Księginicach Wielkich.

Rozmawiał Sławomir Grymin