poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Koncert dla Aleppo w NFM

Trzech znakomitych dyrygentów: Jarosław Thiel, Agnieszka Franków-Żelazny i Andrzej Kosendiak poprowadzi 18 czerwca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu niezwykły koncert charytatywny „Arcymistrzowie. Dar dla Aleppo”. W programie wspaniała muzyka, licytacja dzieł sztuki współczesnej i rysunków dzieci z Aleppo. Już można kupować bilety cegiełki.

Tym niezwykłym koncertem Narodowe Forum Muzyki i Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich włączają się w trwającą od dwóch miesięcy akcję „Dar dla Aleppo”. Jej celem jest zebranie funduszy na najpilniej potrzebne wyposażenie sali operacyjnej szpitala św. Ludwika w Aleppo, w tym specjalistyczny sprzęt, m.in. do operacji ortopedycznych, neurologicznych i kardiochirurgicznych, ale również wydajny generator prądu oraz urządzenia do uzdatniania wody. Zgodnie z wyliczeniem przeprowadzonym przez szpital potrzeba na to łącznie ponad 1,3 mln zł.

Okazja do pomocy syryjskiemu szpitalowi będzie podczas czerwcowego koncertu „Arcymistrzowie. Dar dla Aleppo”.  W kasach NFM rozpoczęła się sprzedaż okolicznościowych cegiełek i biletów, które zostały dedykowane akcji. Podczas wydarzenia odbędzie się także licytacja poruszających rysunków wykonanych przez dzieci z Aleppo oraz aukcja dzieł sztuki współczesnej. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane na wsparcie akcji „Dar dla Aleppo”.

– To konkretna pomoc, która trafi bezpośrednio do ludzi najbardziej jej potrzebujących, a co najważniejsze, trwale poprawi sytuację w Aleppo. W ten sposób najlepiej wspieramy Syryjczyków w ich staraniach o powrót do normalności, odbudowie domów, miast i niezbędnej infrastruktury – mówi Michał Kwilecki z ramienia Zakonu Maltańskiego, współorganizatora koncertu w NFM.

Koncert będzie niezwykłym wydarzeniem muzycznym. Poprowadzi go trzech wybitnych dyrygentów – Jarosław Thiel, dyrektor artystyczny Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektor artystyczny Chóru NFM, oraz Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Zabrzmią utwory Johanna Sebastiana Bacha: III Suita orkiestrowa D-dur oraz motety Singet dem Herrn i Lobet den Herrn, alle Heiden, a także monumentalne dzieło Georga Friedricha Händla Dettingen Te Deum, które zostanie wykonane w finałowej części koncertu. Wydarzenie będzie podsumowaniem jubileuszu 10-lecia istnienia dwóch znakomitych zespołów NFM – Chóru NFM oraz Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.

– Nasz koncert jubileuszowy chcemy wykorzystać jako czas i miejsce dla wsparcia idei odbudowy szpitala w Aleppo w Syrii, w mieście zrujnowanym, zdewastowanym przez wojnę, w miejscu, gdzie wciąż giną ludzie. Był czas, że nasze miasto Wrocław przeżyło równie wielką tragedię. Zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy przyjdą na ten koncert, aby wsparli konkretnie, materialnie, tę ideę. Aby odbudowany szpital w Aleppo mógł służyć ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców tego miasta – mówi Andrzej Kosendiak, dyrektor NFM.

Patronat nad koncertem objęli metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski  Paweł Hreniak oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Akcję „Dar dla Aleppo” zainicjowały cztery Kościoły chrześcijańskie z Dolnego Śląska – katolicki, ewangelicko-augsburski, prawosławny i greckokatolicki. Wspierają ją dolnośląskie samorządy, firmy i instytucje. Pomóc można, wysyłając SMS pod nr 72405 o treści „Ratuje” (koszt 2,46 z VAT) lub wpłacając kwotę na konto akcji. Zbiórka funduszy trwa do końca czerwca 2017 r.

Konto PLN: 63102049000000850230555762 z dopiskiem „Dar dla Aleppo”

Więcej informacji o akcji: www.dardlaaleppo.pl

Koncert „Arcymistrzowie. Dar dla Aleppo”

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna

18 czerwca 2017 r., niedziela, godz. 18:00