czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kobierzyce: W miejscu stać nie będziemy

Rozmowa z Ryszardem Pacholikiem, wójtem gminy Kobierzyce

Niedawno był pan na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, na którym premier RP Mateusz Morawiecki mówił m.in. o tym, jak ważna jest współpraca rządu z dobrymi włodarzami gmin…

– …i obojętnie, jaka by nie była sytuacja, to współpraca jest konieczna, bowiem bez niej nie można osiągnąć sukcesu. Na Forum – jako jedyny – miałem półgodzinny panel z racji wygrania przez gminę Kobierzyce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego, przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Instytut Wschodni. Nagrodę wręczono podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Kobierzyce uznano za najlepszą gminę wiejską w Polsce pod względem zarządzania finansami. Na Forum mówiłem o tym, jak osiągnąć sukces w samorządzie gminnym.

To właśnie w Kobierzycach ostatnia kadencja była pod znakiem sukcesu, budżety były coraz wyższe i pozyskaliście niemałe dofinansowania do swoich inwestycji. W takim razie proszę powiedzieć: jak osiągnąć samorządowy sukces?

Rzeczywiście, w tej kadencji wyraźnie budżety naszej gminy się powiększały. Przed siedemnastu laty, gdy rozpoczynałem wójtowanie w Kobierzycach, budżet gminy wynosił 19 mln zł. Dzisiaj jest to ponad 200 mln zł po stronie dochodów, a wydatki wynoszą prawie 300 mln zł. Rozpoczynamy niezwykle ważne zadania, największe w historii gminy Kobierzyce i po trudnościach dokumentacyjnych niebawem ruszamy z budową kanalizacji w środkowej jej części, czyli jedenastu miejscowościach, co pochłonie około 100 mln zł. Ponadto kończona jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach, budujemy remizę w Pustkowie Żurawskim, drugi ośrodek zdrowia w Kobierzycach, a niebawem, w październiku, dzieci pójdą do przedszkola i żłobka w Kobierzycach. Poza tym niedawno otwieraliśmy ryneczek w Tyńcu Małym, budujemy też trzy świetlice, a na dwie kolejne niedługo rozstrzygniemy przetargi. Oczywiście będziemy dalej inwestować w oświatę, budować szkołę w Bielanach Wrocławskich, projektujemy kolejne rozbudowy zespołów szkół – w Kobierzycach, Pustkowie Żurawskim, Tyńcu Małym i w Wysokiej. Zatem w oświatę zainwestujemy w następnej kadencji potężne środki finansowe.

A co z drogami?

Robiliśmy dużo dróg – także śródpolnych – i ulic oraz oświetlenie i powoli, używając kolokwializmu, zamykamy tematy drogowe. Chcę podkreślić, że w tym roku realizowaliśmy około 200 inwestycji – od najmniejszych do tych naprawdę wielkich i kosztochłonnych.

Niedawno premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie realizowana trasa S8 z Wrocławia do granicy z Czechami…

– …która przede wszystkim wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gmin, przez które będzie przechodziła, a także użytkowników tej drogi. Pod uwagę brane są dwa warianty korytarzy przebiegu tej trasy i mam nadzieję, że zostanie wybrany korytarz przez nas proponowany, który omija miejscowości i wiedzie po gruntach rolnych. A była „ósemka” stanie się wtedy drogą lokalną, co uspokoi ruch i poprawi bezpieczeństwo. Czekamy na tę drogę, która rozpocznie się od Magnic, tak jak czekamy na przebudowę autostrady A4.

Jak jawi się najbliższa przyszłość gminy Kobierzyce?

Naprawdę bardzo dobrze. Mamy wysokie dochody własne i dywersyfikację tych dochodów – mamy zarówno logistykę, jak i przemysł, handel i usługi. A największym problemem, i to nie tylko naszej gminy, są ludzie, a raczej ich brak. Buduje się już trzecia fabryka LG Chem Energy baterii do samochodów elektrycznych, gdzie potrzeba będzie około siedmiu tysięcy pracowników i dzisiaj nie wiadomo, skąd ich wziąć. A przecież powstają kolejne zakłady. Problemem są także astronomiczne ceny na rynku wykonawców i rozstrzyganie przetargów.

Ale gmina Kobierzyce w miejscu nie stoi…

– …i stać nie będzie, tylko dalej będziemy dynamicznie się rozwijać i polepszać poziom życia mieszkańców naszej gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin