niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kobierzyce: Rekordowo pod każdym względem

Rozmowa z wójtem gminy Kobierzyce Ryszardem Pacholikiem

Jaki był rok 2017 dla pana, pana współpracowników i całego kobierzyckiego samorządu?

– Prywatnie był dla mnie okresem niesprzyjającym i trudnym, ponieważ dotknęły mnie problemy zdrowotne, które na szczęście są już tylko przeszłością i jestem w pełni sił. A jeśli chodzi o naszą gminę, to w roku 2017 dysponowaliśmy rekordowym – prawie 200-milionowym – budżetem, ale w przyszłym roku wydatki gminy Kobierzyce sięgną niemal 300 mln zł. W zasadzie wiąże się to z jednym dużym zadaniem infrastrukturalnym, które zamierzamy realizować – kanalizacją jedenastu miejscowości.

Zatem prestiżowe ogólnopolskie samorządowe rankingi nie mylą się, plasując Kobierzyce w samej czołówce najlepiej rozwijających się i najzamożniejszych – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – gmin w Polsce.

– Na pewno się nie mylą, bowiem dzierżymy pod tym względem trzecią lokatę w kraju, a ja otrzymałem niedawno zaszczytne wyróżnienie – tytuł „Lidera z powołania”, z którego bardzo się cieszę. Poza tym w dwóch rankingach gmina Kobierzyce zajęła drugie miejsce w kategoriach zrównoważonego rozwoju JST oraz samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość.

Jakie infrastrukturalne priorytety realizowaliście w roku 2017?

– Najważniejsze było dopasowanie naszej bazy oświatowej do nowych warunków wynikających z reformy. Zbudowaliśmy w ostatnich dwóch latach dwie sześcioklasowe szkoły – w Wysokiej i Tyńcu Małym, gdzie w związku z likwidacją gimnazjum adaptowaliśmy trzy sale na pomieszczenia szkolne. A w Wysokiej pomieszczenia świetlicy szkolnej adaptowaliśmy na trzy oddziały przedszkolne i rozbudowaliśmy kuchnię, natomiast w Kobierzycach rozpoczęliśmy budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, które mają być oddane do użytku we wrześniu przyszłego roku. Warto podkreślić, że projektujemy także budowę i rozbudowę pięciu szkół – w Bielanach Wrocławskich, Wysokiej, Tyńcu Małym, Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach oraz rozbudowę przedszkola w Ślęzie.

Co będzie priorytetem w przyszłym roku?

– Jak już wspomniałem, będzie to budżet rekordowy, dzięki któremu zaczniemy budowę kanalizacji w jedenastu miejscowościach, a wartość tego kontraktu opiewa na 85 mln zł. Budujemy nową oczyszczalnię ścieków w Kobierzycach, likwidując oczyszczalnię w Pustkowie Żurawskim – powstanie zatem jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w stolicy gminy. Koszty budowy nowej oczyszczalni i nowej sieci kanalizacyjnej sięgają 100 mln zł.

Jak pan ocenia projekty zmian w prawie wyborczym?

– Projekty te są powrotem do lat wcześniejszych, a jako doświadczony samorządowiec uważam, że najlepszym aktem prawnym była w Polsce reforma samorządowa. Zawsze twierdziłem, iż wybory bezpośrednie należy rozszerzyć – także na starostów i marszałków województw. Przecież nawet prezydenta kraju wybieramy bezpośrednio i dzięki temu dzierży on mocny mandat społeczny! Zatem wybór wójta, burmistrza lub prezydenta miasta powinien być dokonany przez mieszkańców, a nie przez rady.

Ludzie wiedzą najlepiej komu zaufać i kto dobrze pracuje na ich rzecz.

– Oczywiście, tym bardziej że co cztery lata następuje przy urnach weryfikacja samorządowej pracy i 30 proc. włodarzy gmin jej nie przechodzi. Warto też zobaczyć rankingi samorządowe gmin, w których wygrywają laureaci zarządzani w znakomitej większości przez wieloletnich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzkie doświadczenie jest skarbem bezcennym, choć czasami niedocenianym.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Niech radość i nadzieja nadchodzącego Bożego Narodzenia będzie z nami zawsze.

Niech Nowy Rok 2018 przyniesie zdrowie, sukcesy, pogodę ducha i wiele szczęścia

Mieszkańcom gminy Kobierzyce i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

wójt Ryszard Pacholik i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska