sobota, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kłodzko – gmina: Razem w nowy rok

Biznesowe Spotkania Noworoczne na stałe wpisały się w terminarz najważniejszych imprez organizowanych przez gminę Kłodzko i są istotnym akcentem związanym ze współpracą miejscowego samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami.Tegoroczne Spotkanie odbyło się 8 stycznia i tak, jak co roku, wręczono Podkowy Biznesu, będące podziękowaniem za wkład w rozwój gminy Kłodzko i wspomaganie wielu istotnych inicjatyw społecznych – m.in. Funduszu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego, promocji przedsiębiorczości i wsi kłodzkiej.

Wśród wielu znamienitych gości tegorocznego Spotkania w hotelu Metro byli m.in.: poseł Monika Wielichowska, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kłonowski, przedstawiciele samorządów Ziemi Kłodzkiej, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych i wiejskich społeczności gminy Kłodzko. Wszystkich witali wójt Stanisław Longawa i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur. Stanisław Longawa zapoznał zebranych z najważniejszymi zadaniami, inwestycjami i planami gminy Kłodzko.

– Rok 2017 był inwestycyjnie intensywny, a w roku 2018 większość inwestycji zostanie zakończona. Na inwestycje w roku 2018 zaplanowaliśmy rekordową sumę ponad 16 mln zł – powiedział wójt Longawa.

Powiedział też, że podjął decyzję, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko wójta w wyborach samorządowych w roku 2018. Dziękując wszystkim, którym gmina Kłodzko zawdzięcza tak znakomity rozwój, wójt podkreślił, że wierzy, iż gminni liderzy, sołtysi, radni, będą w stanie postawić na kontynuację sprawnego funkcjonowania samorządu i gminy. Potem przewodniczący Zbigniew Tur złożył zebranym życzenia noworoczne i dziękował wszystkim zaangażowanym w życie gminy, podkreślając, że przed gminą rok niełatwy, ale dający szanse na jej dalszy rozwój.

Podkowy Biznesu wręczali razem wójt Stanisław Longwa i przewodniczący Zbigniew Tur. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia – Podkowa Biznesu to znak, że praca każdego z nich świetnie służy rozwojowi małej ojczyzny.

Biznesowe Spotkanie Noworoczne to także okazja do zbierania środków na piękną inicjatywę, jaką jest Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego, przyznawane zdolnej młodzieży z gminy Kłodzko. Jak bardzo zdolnej, mogliśmy się przekonać, słuchając świetnych występów stypendystów – Oliwii Łuszczyńskiej i Tomasza Brusińskiego – wokalistki i akordeonisty, studenta wrocławskiej Akademii Muzycznej. O przekazywanie środków na Fundusz Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego apelował wójt Longawa, dziękując za wsparcie Funduszu w roku poprzednim.

Biznesowe Spotkania Noworoczne to piękna tradycja i pełne radości spotkanie ludzi, którym naprawdę wiele się chce!

Ata

 

Podkowy Biznesu 2018

  • Auto Blacha & Lakier KALINA Krzysztof Kalina

  • POL-DREW Ewelina Żak

  • Auto-Komis Import-Export Bożena Zalewska

  • KRO…KUS

  • Urszula Borkowska

  • PPHU „DOLPOL” Maria Radawska

  • Sprzedaż Artykułów Przemysłowych i Ogólnospożywczych Tadeusz Michalak

  • Sklep Wielobranżowy „SAM” Aleksandra Walczak

  • DINO POLSKA S.A.

 

Rozwijać gminę wszechstronnie

Dobre pomysły, świetne planowanie i konsekwencja oraz niemałe zewnętrzne środki finansowe pozyskane m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich corocznie przyczyniają się do zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju gminy Kłodzko.

Termomodernizacja, przedszkole i żłobek

Nie od dzisiaj samorząd gminy Kłodzko idzie z duchem czasu, stawiając na nowoczesne trendy rozwojowe, m.in. termomodernizując kolejne obiekty. Skorzystały już na tym szkoły w Krosnowicach i Ołdrzychowicach Kłodzkich, a dzisiaj już widać pierwsze efekty termomodernizacji remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu. Prace przy remizie w Wojborzu są już na ukończeniu, natomiast dwie pozostałe są jeszcze w trakcie renowacji, a wszystko dla poprawy jakości powietrza, estetyki i bezpieczeństwa.

Jest tajemnicą poliszynela, iż przyszłość każdej polskiej małej ojczyzny zależy w dużej mierze od jej bazy oświatowej i poziomu edukacji – także tej dotyczącej najmłodszych mieszkańców. Dobrze wiedzą o tym władze gminy Kłodzko i jej radni, od dawien dawna stawiając właśnie na rozwój edukacji. Właśnie teraz trwa przebudowa i rozbudowa przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej; inwestycja ta w całości finansowana jest z budżetu gminy i warto podkreślić, że w czasie gdy powstaje nowe przedszkole, stare jest remontowane i adaptowane na żłobek.

Wodociągi, kanalizacja i świetlica

Czysta, smaczna i powszechnie dostępna woda jest jedną z podstawowych zdobyczy cywilizacji. Dzisiaj wodociągi i kanalizacja są przede wszystkim szansą na nowe inwestycje, a ponadto zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkańców gminy. W gminie Kłodzko – dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – sieci wodociągowo-kanalizacyjne dotrą do kilku miejscowości. W lipcu ubiegłego roku ruszył pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Szalejowie Górnym; ma być ukończona w roku 2018. Ponadto sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ma być budowana także w Jaszkowej Dolnej i Krosnowicach. Warto również podkreślić, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sieć wodociągowa powstanie w niedalekiej przyszłości także w Wojborzu, Podzamku i Wilczej, a kanalizacja w Święcku.

Natomiast w Marcinowie, dzięki pieniądzom z PROW i za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”, powstaje nowa świetlica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, siłownią zewnętrzną i piramidką linową na placu zabaw.

Rowery, turystyka i drogi

Ambitny projekt „Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dotyczy przygotowania tras rowerowych przebiegających przede wszystkim leśnymi duktami, o nawierzchni szutrowej i mających charakter wyczynowy. W sumie w gminie Kłodzko te specjalne ścieżki rowerowe będą miały 15 km długości i będą przebiegać przez Wojciechowice, Podzamek, Jaszkową Górną i Droszków. Ponadto w ramach projektu powstaną rowerowe stacje naprawcze dla rowerów i ładowania dla e-bike’ów. A zadanie m.in. obejmuje stworzenie sieci tras turystycznych dla siedmiu gmin Ziemi Kłodzkiej: Barda, Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka, Lądka-Zdroju, Międzylesia, Stronia Śląskiego i Złotego Stoku.

W gminie Kłodzko corocznie realizuje się wiele przedsięwzięć drogowych. Niedawno wyremontowano odcinek drogi przy szalejowskiej stacji paliw Orlen (Szalejów Dolny – Mikowice), a dzięki realizacji tego zadania powstała zatoczka dla tirów. Ważna będzie także – współfinansowana z PROW – generalna naprawa nawierzchni drogi łączącej Święcko z Gorzuchowem, która rozpocznie się już niebawem.

Dużo dobrego dzieje się w gminie Kłodzko, dzieje się gospodarnie, oszczędnie i nowocześnie – dzięki mądrości i pracowitości ludzi tutaj żyjących, a przede wszystkim tych, którzy pracują na rzecz całej społeczności gminy. Patrząc na te działania, warto przytoczyć maksymę: „Jedni szukają pięknych miejsc do życia, inni sprawiają, że miejsca, w których żyją, stają się piękne”.

S.G.