poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kłodzko – gmina: Młodzi i zdolni…

Siedemnasty już raz w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St. Reymonta w Kłodzku spotkali się w grudniu na uroczystości wręczenia stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego ci, którym przyszłość gminy Kłodzko i los jej utalentowanych młodych mieszkańców leży na sercu.

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z gminy Kłodzko zrodziły się ze spotkania w roku 1998 Grzegorza Ciechowskiego z ówczesnym wójtem gminy Ryszardem Niebieszczańskim. Spotkali się na dożynkach w Krosnowicach. – Tak spodobały się Grzegorzowi, że rok później Republika wystąpiła u nas charytatywnie – wspominał Ryszard Niebieszczański, dziś radny powiatu kłodzkiego – i tak zdobyliśmy pierwsze środki na stypendia dla zdolnych niezamożnych dzieci z wiejskich rodzin, stypendia, które po śmierci Grzegorza otrzymały jego imię.

Tę piękną tradycję kontynuuje samorząd gminy Kłodzko: – To już siedemnasty raz, bo dobre pomysły bronią się same – podkreślał na grudniowej uroczystości wójt gminy Stanisław Longawa, a przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur serdecznie dziękował wszystkim, którzy program stypendialny wspierają.

Gdy prowadzący uroczystość uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Reymonta – Agnieszka Janowicz i Aleksander Nowotnik – oraz przewodnicząca kapituły stypendialnej Mariola Huzar poprosili na scenę trzynastkę nominowanych do stypendium, wszyscy mocno zaciskali kciuki. Ta trzynastka to uzdolnieni młodzi ludzie, którzy pochwalić się mogą znakomitymi osiągnięciami w nauce, muzyce, plastyce czy sporcie. Każdy z nich krótko się przedstawił, wszyscy mówili i o osiągnięciach, i o marzeniach. Głównym punktem programu było oczywiście wręczenie certyfikatów stypendystom Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego. Wójt Stanisław Longawa, przewodniczący rady gminy Zbigniew Tur i przewodnicząca kapituły stypendialnej Mariola Huzar wręczyli takich certyfikatów osiem, ale wygrała cała trzynastka młodych zdolnych, bowiem oprócz rocznych stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego do nominowanych trafiły także stypendia jednorazowe. Radość stypendystów była wielka i równie wielka była duma ich rodziców, z którymi młodzi ludzie i członkowie kapituły stypendialnej stanęli do wspólnego zdjęcia – to tradycja stypendialnej gali!


 

Stypendyści 2016/2017

200 zł miesięcznie

Weronika Rojkiewicz z Bierkowic

Michał Dmitrowicz ze Starego Wielisławia

Paulina Mazurkiewicz z Wojciechowic

Kacper Kowalczyk z Krosnowic


 

300 zł miesięcznie

Aleksandra Wiśniewska ze Starego Wielisławia

Dominik Jarocki z Ołdrzychowic Kłodzkich

Justyna Dobrowolska z Ołdrzychowic Kłodzkich

Paulina Kraj z Wojciechowic


 

Nagrody specjalne w wysokości 500 zł

Tomasz Nadarzyński z Krosnowic

Julia Kowalczyk z Wojborza

Daniel Burys z Szalejowa Górnego

Oliwia Łuszczyńska z Krosnowic

Przemysław Madej z Boguszyna


 

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego żyje dzięki sponsorom – akcja charytatywna „Jaskierek” zgromadziła środki finansowe na fundusz stypendialny w wysokości 1307 zł – a pięknym zwyczajem grudniowej uroczystości, związanej przecież z tradycją Świętego Mikołaja, jest fundowanie jednorazowych stypendiów przez prywatnych sponsorów, którymi w tym roku byli: Zbigniew Tur, radna Teresa Biel-Lutosławska, skarbnik gminy Kłodzko Bożena Rudy, przewodnicząca kapituły stypendialnej Mariola Huzar, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Małgorzata Pajor-Pijanowska i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodzko Mariola Kozak oraz Forum Młodych Ludowców powiatu kłodzkiego. Odbyła się też loteria, w której nagrodą był tablet ufundowany przez wójta Longawę.

W zlocie Świętych Mikołajów, Aniołków i Gwiazdorów udział wzięło dwanaścioro dzieci, które przyjechały z Bierkowic, Piszkowic, Ołdrzychowic Kłodzkich, Wojborza i Gołogłowów. Każde z nich otrzymało maskotkę lub lalkę. Na kiermasz ozdób świątecznych zapraszały Szkoła Podstawowa z Krosnowic oraz Przedszkole Gminne z Bierkowic, a na zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko konkurs na bożonarodzeniowy lampion słoikowy zgłoszono 73 lampiony.

Wśród tych, którzy wsparli siedemnastą galę stypendialną byliśmy także my – redakcja miesięcznika „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”. Każdy z nominowanych otrzymał książkę Anny Fastnacht-Stupnickiej „Saga wrocławska”, której bohaterowie, tworzący historię naszego regionu i jego stolicy, znakomicie nadają się na wzór dla młodych i zdolnych…

Ata