piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kępa Mieszczańska czeka na chętnych

Działki na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu po raz kolejny trafią pod młotek we wrześniu. Tym razem już z koncepcją budowy sieci uzbrojenia terenu oraz nową formą dostępu do drogi publicznej.  Na zaplanowane 1 i 5 września br. przetargi trafi osiem pozycji złożonych łącznie z 11 działek. Ceny wywoławcze wahają się od 6,6 mln do 13,4 mln złotych. Potencjalni nabywcy będę mogli zaadaptować działki m.in. pod zabudowę wielorodzinną, gastronomię, hotele, biura, centra kongresowe i konferencyjne czy mariny.

Przez długi czas brak było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Kępy Mieszczańskiej. Sytuacja zmieniła się w lipcu ubiegło roku, kiedy opublikowano wreszcie uchwałę dotyczącą miejscowego planu dla tego obszaru. Dzięki temu potencjalni inwestorzy, ale również dostawcy mediów, zyskali pewność w jaki sposób będą mogli zaadaptować działki zlokalizowane na Kępie Mieszczańskiej i w pełni wykorzystać ich potencjał.

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, na początku 2014 roku wrocławski Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego zorganizował spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta, dystrybutorami mediów oraz z potencjalnymi klientami, którego głównym tematem były właśnie możliwości techniczne i perspektywy budowy infrastruktury technicznej. Dzięki ustaleniom ze spotkania, AMW uwzględniła sugestie i oczekiwania inwestorów, zmieniając koncepcję dostępu do drogi publicznej. Wcześniej poszczególne parcele były wystawiane na przetarg  z udziałem w działce drogowej. Obecnie jedna z nieruchomości  sprzedawana będzie z bezpośrednim dostępem  do drogi publicznej,  natomiast pozostałe nieruchomości są sprzedawane z zapewnieniem dostępu do drogi poprzez odpłatne służebności drogi na rzecz każdego z właściciela działek.

Ponadto,  na zlecenie Agencji,  opracowywana jest „Koncepcja drogowa wraz z strefowaniem sieci uzbrojenia terenu” dla działki drogowej nr 3/40, która stanowi główną arterię komunikacyjną dla sprzedawanych terenów. Dokument ten,  wykonywany w konsultacji ze wszystkimi dostawcami mediów, ułatwi usytuowanie podziemnej infrastruktury technicznej.

Dobre wiadomości dla inwestorów dotyczą także planowanego uzbrojenia Kępy Mieszczańskiej  w niezbędne sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opracowało  „Analizę techniczno-ekonomiczną budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w północno-zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu”, która stanowi pełną koncepcję budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na tym terenie. Dzięki temu przyszły inwestor będzie wiedział jak zaprojektować sieci. Dokument jest już dostępny do wglądu w siedzibie MPWiK-a oraz wrocławskim Oddziale Agencji. Również Tauron Dystrybucja S.A, zgodnie z zapewnieniami jest przygotowana w zakresie zasilania terenów Kępy Mieszczańskiej w energię elektryczną z istniejących już Głównych Punktów Zasilajacych (GPZ). Plany spółki uwzględniają też budowę stacji transformatorowych wkomponowanych w nową zabudowę. Kolejną istotną informacją jest ta, że jeszcze w tym roku Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o.  wybuduje sieć ciepłowniczą na Kępie Mieszczańskiej. Spółka, wyprzedzając przyszłe działania deweloperów, już rozpoczęła przygotowywanie infrastruktury pod inwestycje mieszkaniowe. Wkrótce wykonany zostanie przecisk sieci ciepłowniczej pod Odrą. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze we wrześniu br. 

Wszystkie podjęte przez Agencję Mienia Wojskowego działania są odpowiedzią na oczekiwania inwestorów zainteresowanych działkami na Kępie Mieszczańskiej. Jak podkreśla dyrektor  Oddziału Terenowego, Zbigniew Sieja dla AMW bardzo ważny jest głos inwestora. Stanowi on bowiem nie tylko inspirację w procesie kreacji nowych działań w przestrzeni miejskiej, ale jest też istotną wskazówką dla Agencji.

93 proc. zysków ze sprzedaży działek na Kępie Mieszczańskiej zostanie przekazanych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP. Dotychczas Agencja Mienia Wojskowego wpłaciła tam już blisko 1,6 mld zł.