poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Zmieniło się niemało…

Rozmowa z Antonim Kopciem, burmistrzem Kątów Wrocławskich

Mijają już cztery lata kadencji…

– …i raz na cztery lata samorządowcy poddają się ocenie mieszkańców – przychodzi okres rozliczeń i podsumowań. Bez fałszywej skromności oceniam tę kadencję jako wyjątkowo dobrą pod względem zrealizowanych inwestycji, wielkości pozyskanych finansowych środków zewnętrznych i zgodnego współdziałania z radnymi.

Co, pańskim zdaniem, będzie najważniejsze w najbliższych latach dla przyszłości gminy Kąty Wrocławskie?

– Przed nami nowa perspektywa unijna. W najbliższych latach działamy w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mamy szanse na pozyskanie wielkich środków. Preferowane zaś będą te inwestycje, które samorządy będą chciały zrealizować wspólnie, więc te gminy, które potrafią zawierać zdrowe kompromisy, na pewno zyskają. A Kąty Wrocławskie są właśnie taką gminą i mam nadzieję, że w najbliższych latach pozyskamy od 30 do 35 mln zł, a do tego programu zgłosiliśmy zadania za prawie 90 mln zł.

Co pan mówi mieszkańcom na przedwyborczych spotkaniach?

– Apeluję przede wszystkim, aby poszli i zagłosowali, bowiem jest to nie tylko przywilej, ale także obowiązek, i aby decyzji o tym kto będzie zarządzał ich gminą przez najbliższe cztery lata nie zostawiali komuś innemu. A czy zagłosują na mnie? Jeśli tak, to będzie to podziękowanie za moją pracę, za to, co się zmieniło na lepsze, a – moim zdaniem – zmieniło się niemało.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Niektóre inwestycje zrealizowane w gminie Kąty Wrocławskie w ostatnich latach

Rok 2011 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Małkowicach, Kątach, Bogdaszowicach i Smolcu. • Kanalizacja deszczowa (Smolec, Kąty Wr.). • Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu. • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaszkotle – Mokronos Górny. • Budowa dróg z kostki betonowej w Smolcu i dróg w Kątach Wrocławskich. • Nakładki asfaltowe w Małkowicach, Rybnicy, Smolcu, Mokronosie Dolnym i Mokronosie Górnym, Jaszkotlu, Pietrzykowicach i Kątach Wrocławskich. • Boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum w Jaszkotlu. • Remont stropu w świetlicy w Pietrzykowicach i rozbudowa świetlicy w Cesarzowicach. • Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi Kąckiej, Kątach Wrocławskich i Smolcu.

Rok 2012 • Budowa przedszkola w Smolcu. • Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaszkotlu, Romnowie, Skałce, Kębłowicach, Wszemiłowicach-Jurczycach i Samotworze. • Budowa kanalizacji deszczowej w Smolcu. • Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach i modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu. • Budowa dróg w Smolcu, Kątach Wrocławskich i Romnowie. • Nakładki asfaltowe w Gądowie, Mokronosie Górnym i Mokronosie Dolnym, Pietrzykowicach, Krobielowicach, Gniechowicach, Górzycach, Sośnicy, Strzeganowicach, Kątach, Bogdaszowicach, Romnowie i Sadkówku.

Rok 2013 • Budowa sali sportowej przy SP w Kątach Wrocławskich. • Remont dachu, wieży i elewacji ratusza. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Jurczycach, Sośnicy, Romnowie, Skałce, Kębłowicach, Wszemiłowicach-Jurczycach, Samotworze, Smolcu i Bogdaszowicach. • Budowa kanalizacji deszczowej w Kątach Wrocławskich. • Budowa przesyłowej sieci wodociągowej w Smolcu, sieci wodociągowej w Czerńczycach i Mokronosie Górnym. • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojtkowice – Strzeganowice i dróg w Kątach Wrocławskich. • Nakładki asfaltowe w Bogdaszowicach, Nowej Wsi Kąckiej, Romnowie, Skałce, Stoszycach, Wojtkowicach, Gniechowicach, Zabrodziu, Mokronosie Górnym i Smolcu. • Remonty i przebudowy dachów świetlic w Czerńczycach, Wojtkowicach i Gniechowicach.

Rok 2014 • Wykonanie podłoża boiska w szkole w Małkowicach. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie i Baranowice – Bliż. • Modernizacja chodnika w Pietrzykowicach i budowa chodnika (przy ul. Popiełuszki) w Kątach Wrocławskich. • Remont i przebudowa świetlic w Gądowie i Wszemiłowicach. • Budowa placu zabaw w Zachowicach i budowa boiska do gry w koszykówkę w Mokronosie Górnym.