poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Z nowoczesnością za pan brat

E-usługi brzmi może nieco tajemniczo, ale to przede wszystkim działania nowoczesne mające na celu zapewnienia maksymalnego komfortu korzystania z usług administracji. Powiat Wrocławski wraz z miastem i gminą Kąty Wrocławskie i siedmioma innymi samorządami realizują niezmiernie ważny projekt wdrożeniowy, którego wymiernym efektem są jakościowo nowe, elektroniczne usługi publiczne realizowane w urzędach.

Wiek XXI jest czasem postępu technicznego i szybkich przemian cywilizacyjnych. Kto za tym nie nadąży, ten zostanie w tyle i już może nie dogonić pociągu z napisem „innowacyjność”. Warto też podkreślić, iż znacząca część Polaków przez internet dokonuje m.in. zakupów, płaci rachunki, szuka pracy, rejestruje się do lekarza i sprawdza oceny swoich dzieci w szkole, używając komputera jako urządzenia pomagającego i ułatwiającego życie. Samorząd nie może być w tyle i właśnie projekt „Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz ośmiu gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Całkowita wartość projektu dla gminy Kąty Wrocławskie wynosi 2 306 000 zł, przy wkładzie własnym 356 236 zł – a te środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na zakup infrastruktury serwerowej i sieciowej, macierzy dyskowej, stacji roboczych, laptopów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek sieciowych i wielu niezbędnych oprogramowań.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych usprawniających i racjonalizujących pracę oraz komunikację pomiędzy urzędem, mieszkańcem i przedsiębiorcą. Krótko mówiąc, w Kątach Wrocławskich przez internet można będzie załatwiać zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego osób prawnych, podatku od środków transportu, z tytułu wywozu odpadów komunalnych, zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew albo krzewów.

Dzięki temu projektowi załatwianie spraw ulegnie skróceniu oraz wyeliminuje się, a przynajmniej ograniczy, konieczność osobistego stawiennictwa mieszkańca w urzędzie. Ponadto udostępnienie aplikacji na urządzenia mobilne oraz platformy EBOI (Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta) umożliwi sprawdzenie stanu sprawy, informacji podatkowych, zrealizowanie płatności, przekazanie informacji o awarii oświetlenia, drogi, chodnika lub innych zdarzeniach i pozwoli na przekazywanie mieszkańcom powiadomień o występujących lub przewidywanych zagrożeniach. Z drugiej strony zostaną stworzone narzędzia do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywania dokumentacji, co zapobiegnie wielokrotnemu powielaniu i gromadzeniu tych samych dokumentów w różnych miejscach. Ponadto obniży koszty zużycia materiałów biurowych.

Zatem stwierdzenie, że „od teraz załatwisz sprawę urzędową szybko i sprawnie, bez wychodzenia z domu czy biura” – w Kątach Wrocławskich nie jest zwykłym sloganem, lecz po prostu prawdą.

HS