niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Współpraca i rozsądek

Przez wiele już lat Kąty Wrocławskie świeciły przykładem zgodnej i owocnej współpracy między władzami gminy a jej radą. W dużej mierze dzięki temu udawało się pracować – dla dobra miejscowej społeczności – lepiej, szybciej i mniej nerwowo. Choć po listopadowych wyborach rada jest inna, to z dużą pewnością można założyć, iż w tej gminie zgoda będzie jednym z priorytetów, bez którego jej prawidłowy rozwój byłby bardzo utrudniony. Warto dbać o tę zgodę, gdyż przed świetnie dającą sobie radę gminą nowe wyzwania i szanse związane z nową perspektywą unijną 2014-2020.

Nie raz na naszych łamach burmistrz Antoni Kopeć podkreślał, jak zależy mu na dobrej współpracy – i takowa cechowała przez wiele lat miasto i gminę Kąty Wrocławskie. Gwarantem zgodnej roboty był doświadczony i pragmatyczny burmistrz i radni, którzy zazwyczaj chowali do kieszeni partykularne interesy, mając na uwadze przede wszystkim dobro całej gminy.

W nowej kadencji przewodniczącym kąckiej rady został Jarosław Wojciechowski, który przed wieloma laty piastował już to stanowisko, ale później odszedł z samorządu – kontynuował pracę w Państwowej Straży Pożarnej i m.in. był komendantem wojewódzkim dolnośląskiej PSP. Nowy przewodniczący jest człowiekiem, dla którego nie są obce problemy samorządu, z gminą Kąty Wrocławskie jest bardzo mocno związany od wielu lat, zależy mu na dobrej przyszłości tej ziemi i powodzeniu jej mieszkańców. Poza tym Jarosław Wojciechowski jest człowiekiem sympatycznym, pracowitym i odpowiedzialnym.

Przewodniczący Jarosław Wojciechowski napisał do radnych: „Prace nad nowym budżetem na rok 2015, powiększony skład rady z 15 do 21 radnych i uwarunkowania wynikające z kampanii wyborczej oraz jej wyniki stawiają przed radnymi nowe wyzwania i wymagają dużej odpowiedzialności. Listopadowe wybory są już przeszłością, ale warto by było, aby każdy z nas wyciągnął wnioski, mając na uwadze dalsze wzmacnianie naszej lokalnej samorządności i zapewnienie coraz lepszych warunków życia wszystkim mieszkańcom gminy. Jesteśmy gminą potrafiącą wykorzystywać własne atuty wynikające przede wszystkim z naszego położenia i infrastruktury komunikacyjnej, a zapewnienie współpracy ze wszystkimi pragnącymi zaangażować się w działalność na rzecz rozwoju gminy i rozsądne gospodarowanie gminnym majątkiem, to najważniejsze zadania dla rady obecnej kadencji. Podczas pierwszych spotkań radnych – przy udziale burmistrza, pracowników urzędu i przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy – został zaakceptowany inwestycyjny charakter budżetu z jeszcze większym wykorzystaniem środków zewnętrznych, jednocześnie przy zwróceniu uwagi na uciążliwe problemy mieszkańców. Pierwszymi zadaniami, poza bieżącą działalnością rady, będą: utworzenie – po spotkaniach i konsultacjach ze wszystkimi środowiskami młodzieżowymi i seniorów – młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów, współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zwiększenie środków finansowych na potrzeby dzieci i seniorów (sport, kultura, oświata, programy zdrowotne i rehabilitacja); w ramach polityki prorodzinnej rozważenie możliwości wydania gminnej Karty Dużej Rodziny przy zaangażowaniu większej liczby podmiotów z terenu naszej gminy, dającej wielodzietnej rodzinie ulgi przy korzystaniu z różnych usług. Rada powołała sześć komisji, określając zakres ich działania i proszę o wykorzystanie możliwości współpracy z radami sołeckimi i osiedlowymi w rozwiązywaniu lokalnych problemów”.

H.S.


 

Nowy rok to nowe wyzwania, nowe plany i nowe marzenia…

Życzymy Czytelnikom „Gminy Polskiej”,

aby nowy, 2015 rok był rokiem ciekawych wyzwań,

zrealizowanych planów i marzeń, które się spełnią.

Niech będzie zdrowy, pełen pogody ducha,

pełen miłości i radości ze wspólnej pracy dla naszych małych ojczyzn

burmistrz Antoni Kopeć

i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jarosław Wojciechowski