czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Ważni są wszyscy

Rozmowa z Antonim Kopciem, burmistrzem Kątów Wrocławskich

 

Spotykamy się po raz ostatni w tym roku…

– …bowiem czas biegnie szybko, a jak jest dużo pracy, to czas ucieka bardzo szybko. Mija już jedna czwarta tej kadencji, realizowaliśmy wiele inwestycji zaplanowanych w budżecie roku 2015 i już teraz przystąpiliśmy do projektowania zadań na lata następne.

12 października uroczyście oddaliście do użytku rozbudowaną Szkołę Podstawową w Smolcu.

– Mamy w Smolcu Zespół Szkolno-Przedszkolny, który funkcjonował dotychczas w dwóch budynkach. Przed trzema laty oddaliśmy do użytku nowe przedszkole, a w międzyczasie został zmodernizowany budynek szkolny. Smolec jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się w naszej gminie miejscowości i m.in. w związku z tym zaszła pilna konieczność rozbudowy tej szkoły. Za ponad 10 mln zł wybudowaliśmy nowy budynek, tempo budowy było imponujące, a otwarcie placówki uświetniła obecność m.in. wicewojewody dolnośląskiej Joanny Bronowickiej, posłanki Aldony Młyńczak, starosty wrocławskiego Romana Potockiego oraz Krzysztofa Wawrzyniaka z dolnośląskiego kuratorium. W uroczystości wzięli także udział kąccy radni, sołtysi, ksiądz proboszcz Zbigniew Stokłosa i ksiądz Alfons Jurkiewicz, prezes firmy POLBAU Andrzej Duda wraz z pracownikami, którzy nadzorowali budowę, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele rodziców, nauczyciele i oczywiście dzieci, dla których powstał ten nowoczesny obiekt.

Jeśli buduje się nowe szkoły, to znaczy, że niż demograficzny waszej gminie nie zagraża.

– Na pewno nie zagraża Kątom Wrocławskim, Smolcowi, Krzeptowowi, ponieważ są to nasze najatrakcyjniejsze tereny mieszkaniowe położone na północy gminy, na styku z Wrocławiem. W planach zagospodarowania przestrzennego mamy tereny przeznaczone do ewentualnej zabudowy, a w ostatnim czasie zauważyliśmy ożywienie na rynku budowlanym, jeśli chodzi o oddawanie nowych mieszkań i wydawanie nowych pozwoleń na budowę. Dlatego musimy zintensyfikować działania dotyczące budowy nowych obiektów oświatowych i mamy już na ukończeniu projekt budowlany na rozbudowę szkoły w Sadkowie, która dzisiaj pęka w szwach. Poza tym rozpoczęliśmy prace związane z rozbudową Gimnazjum w Jaszkotlu i chcemy to zrealizować najpóźniej do 1 września roku 2020.

Dynamiczny rozwój waszej gminy mnie nie dziwi, ponieważ dobrze pamiętam jak w roku 2008 w rankingu „Rzeczpospolitej” gmina Kąty Wrocławskie została uznana w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich za najgospodarniejszą polską gminę, a w tym roku w rankingu „Wprost” oceniono, że właśnie w waszej gminie żyje się najlepiej w naszym kraju.

– Rzeczywiście, „Wprost” uznało, że jesteśmy najlepszym miejscem do życia w Polsce, a w tym rankingu m.in. uwzględniano stan bazy oświatowej i liczbę uczniów w klasach szkolnych. Najlepsze miejsce do życia to nie tylko drogi, ale także żłobki, przedszkola, miejsca pracy, infrastruktura wypoczynkowo-rekreacyjna, poziom opieki zdrowotnej, możliwość skorzystania z usług rehabilitacyjnych i ważne imprezy kulturalne.

Takie sukcesy z jednej strony pewnie są powodem do dumy, a z drugiej zobowiązują do stałej pracy, ciągłego wzbogacania infrastruktury i polepszania rzeczywistości.

– Dlatego zawsze, jak na przykład projektujemy obiekty oświatowe, to chcemy, aby były one kompletne i świetnie wyposażone. Aby były przy nich parkingi i boiska i nie muszą to być koniecznie wyczynowe hale sportowe. Poza tym gmina musi rozwijać się w sposób zrównoważony, ważne jest miasto, ale nie mniej ważne są obszary wiejskie. „Orlik” powstał w Sadkowie, boiska wielofunkcyjne w Jaszkotlu, Mokronosie Górnym, Gniechowicach i Smolcu, a w kolejce czekają następne miejscowości. Wszystko dlatego, że chcemy, aby obiekty sportowo-rekreacyjne były dostępne dla najszerszego kręgu dzieci i młodzieży.

Bo nie ma mieszkańców ważnych i mniej ważnych.

– Wszyscy są jednako ważni, lecz bardzo trudno zrealizować wszystkie potrzeby ludzi, bowiem wiąże się to zawsze z ograniczeniami finansowymi gminy, a apetyt rośnie w miarę jedzenia i na otwarciu szkoły w Smolcu usłyszałem, że przydałby się jeszcze basen.

Rozmawiał Sławomir Grymin