sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Takie będą Rzeczypospolite…

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – zdanie autorstwa kanclerza Jana Zamoyskiego to jedno z najmądrzejszych zdań w języku polskim i jedna z najlepszych wytycznych dla tych, którzy oświatą się zajmują. Wiedzą o tym samorządowcy w gminie Kąty Wrocławskie, gdzie za rozwojem gminy krok w krok idzie rozwój oświaty – 7 sierpnia w Smolcu, największej wsi w gminie, wmurowany został kamień węgielny pod rozbudowę szkoły.

Na placu budowy przy ul. Kościelnej, na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego spotkali się burmistrz Antoni Kopeć, jego zastępca Mieczysław Reps, skarbnik Małgorzata Wujciów, przedstawiciele Rady Miejskiej z jej przewodniczącą Zofią Kozińską i radnym Sebastianem Kotlarzem oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele smoleckiej społeczności, ksiądz Andrzej Ilnicki, dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, pracownicy urzędu oraz wykonawcy inwestycji. Rozmach zaplanowanego przedsięwzięcia zrobił na wszystkich ogromne wrażenie!

– Warto nawiązać do historii – mówił, witając przybyłych, burmistrz Antoni Kopeć. – W 1996 roku ten budynek po lewej stronie nie wyglądał tak okazale, w miejscu, gdzie stoimy, były zewnętrzne toalety, nie było hali sportowej… Pamiętam też, jak mieszkańcy Smolca, wtedy uczniowie, dziś dorośli obywatele, marzyli o tym, aby mieć miejsce do uprawiania sportu. Doczekaliśmy się! Cierpliwość się opłaciła i bardzo za nią mieszkańcom dziękuję! Teraz przyszedł czas na realizację kolejnych oczekiwań. Smolec bardzo szybko się rozwija, więc i potrzeby rosną. A ja, jako gospodarz gminy, muszę też bardzo szybko rozbudowywać bazę oświatową – mówił z uśmiechem burmistrz Kopeć. – W innych gminach trzeba likwidować szkoły, zwalniać nauczycieli. Myślę, że nasz problem jest o wiele przyjemniejszy i gdy uda się kolejne plany związane z oświatą zrealizować, da wielką satysfakcję!

Gdy już wszyscy do tego powołani podpisali odczytany uczestnikom uroczystości akt erekcyjny, burmistrz Antoni Kopeć schował go – wraz z egzemplarzami lokalnej prasy i monetami od 1 grosza do 5 złotych – do metalowej tuby, którą umieścił w otworze fundamentu przyszłej budowli. Wszyscy, którzy akt podpisali, przyłożyli kielnię do jego zakopania… Na koniec plac budowy pobłogosławił proboszcz parafii w Smolcu, ks. Andrzej Ilnicki. – Dobry początek już mamy, czyli połowa pracy wykonana – powiedział ks. Ilnicki. – Cieszymy się, że to miejsce tętni życiem, cieszymy się, że co rano budzą nas przyjeżdżające tu ciężarówki. Nowa szkoła to sukces, za który będziemy się modlić.

Bardzo cieszy się też z inwestycji dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu Renata Kowalczyk: – Tu się urodziłam, jestem wychowanką szkoły w Smolcu. Od 1985 roku pracuję w tej szkole, a od 2002 mam zaszczyt nią kierować. Teraz, mimo ciasnoty, bo dzieci wciąż przybywa, mamy doskonale wyniki, więc nie wiem, co będzie, gdy dostaniemy nową, wspaniałą szkołę. A warto podkreślić, że mamy świetnych nauczycieli, bardzo oddanych swojej pracy – śmieje się pani dyrektor i widać, jak bardzo jest szczęśliwa.

I tak, od radości i nadziei, zaczęła się historia rozbudowy szkoły w Smolcu. Zakończyć się ma, zgodnie z planami, w sierpniu 2015 roku. – Chcielibyśmy – mówi burmistrz Kopeć – aby nowy rok szkolny rozpoczął się w nowej szkole.

Wtóruje mu Andrzej Duda, prezes firmy Polbau, która wygrała przetarg na wykonanie smoleckiej inwestycji: – Spotkajmy się tutaj 15 sierpnia przyszłego roku – proponuje i można się chyba już do przyszłorocznej uroczystości szykować, bowiem Polbau to największa polska firma budowlana, której głównym terenem działania są Niemcy, ale od kilku lat coraz więcej inwestycji prowadzi w Polsce, a w Kątach Wrocławskich ma swój oddział.

Wartość inwestycji to około 10 milionów złotych. W bezpośrednim sąsiedztwie starej szkoły przy ul. Kościelnej powstanie piętrowy, niepodpiwniczony budynek na planie litery L, o wymiarach około 66 na 36 m, ze spadzistym, krytym dachówką dachem. Będzie podzielony na dwie części – dydaktyczną, z dziewięcioma salami lekcyjnymi, świetlicą, szatnią, pomieszczeniami biurowymi i sanitarnymi, i widowiskową na 190 miejsc. Będzie to budynek bez barier architektonicznych, jego wszystkie pomieszczenia zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nowa szkoła będzie też miała boisko o nawierzchni poliuretanowej i ogrodzony plac zabaw. Wokół powstaną wewnętrzne uliczki z chodnikami i parking dla samochodów i autobusów. To rzeczywiście stworzy uczniom znakomite warunki do nauki, zapewni bezpieczeństwo i możliwość realizacji bardzo rozmaitych zainteresowań.

Taka placówka jest w niezwykle dynamicznie rozwijającym się Smolcu bardzo potrzebna. – Osiedlają się tu bardzo licznie ludzie młodzi, z dziećmi – mówi „Gminie Polskiej” burmistrz Antoni Kopeć. – Dziesięć lat temu mieliśmy w Smolcu 1600 mieszkańców, teraz jest ich trzy razy więcej. Nic dziwnego, że musimy tu inwestować w oświatę. Rozbudowa szkoły to jeden z elementów tego inwestowania, a poza tym w Smolcu funkcjonuje przedszkole publiczne na 150 dzieci i gmina dokłada się do pobytu dzieci w dwóch przedszkolach niepublicznych. Inwestowanie w oświatę to zresztą priorytet gminy. Bo przecież wiadomo: takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Anita Tyszkowska (TS)

 

Raport o stanie oświaty w gminie Kąty Wrocławskie

Na terenie gminy funkcjonuje dziewięć publicznych jednostek oświatowych: dwa gimnazja, sześć szkół podstawowych oraz dwa przedszkola (jedno z nich w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego). Aż cztery spośród nich to placówki miejskie usytuowane w Kątach Wrocławskich: gimnazjum, dwie szkoły podstawowe oraz przedszkole. W Smolcu funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole, w Jaszkotlu gimnazjum, a w Sadkowie, Małkowicach i Gniechowicach szkoła podstawowa.

Jednostki oświaty publicznej funkcjonują w jedenastu budynkach z których sześć to obiekty zbudowane po roku 1994. Pozostałe budynki po przeprowadzonych pracach remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych oraz rozbudowach także spełniają współczesne wymagania placówek oświatowych. Realizowane obecnie i zaplanowane inwestycje oświatowe mają na celu przygotowanie szkół podstawowych do wzrastającej liczby uczniów wynikającej ze zjawisk demograficznych oraz dodatniego salda migracji ludności.

Na terenie gminy działa pięć jednostek oświaty niepublicznej: szkoła podstawowa w Zachowicach, przedszkola w Kątach Wrocławskich i Mokronosie Górnym oraz punkty przedszkolne w Smolcu i Zabrodziu.

Ogółem do jednostek oświaty publicznej i niepublicznej uczęszcza 2660 uczniów (stan na rok 2012). Prowadzona jest wieloletnia współpraca ze szkołą niemiecką i słowacką. Na terenie gminy nie funkcjonują placówki ponadgimnazjalne.

Blisko 90 proc. dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z opieki przedszkolnej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej z reguły przekraczają średnią wojewódzką. Rokrocznie uczniowie uzdolnieni uzyskują status laureata w konkursach szczebla wojewódzkiego, a nawet ogólnopolskiego.