czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Jesień pełna niespodzianek

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach jesień zapowiada się niezwykle interesująco. Już dzisiaj zapiszmy w kalendarzach co i kiedy, by nie przegapić naprawdę ciekawych, a nawet wyjątkowych, wydarzeń.

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Moda na Cranacha

31 października – 30 grudnia 2017
Wystawa ukazująca malarstwo doby Reformacji we Wrocławiu i na Śląsku przygotowana z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej wyjątkowej prezentacji będzie malarstwo Lucasa Cranacha i jego kręgu oraz ich oddziaływanie na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostaną eksponaty z muzealnego działu grafiki (przerysy drzeworytów z tłumaczonej przez dr. Marcina Lutra Biblii, rysunkowe projekty kompozycji epitafijnych oraz grafika z kręgu Cranacha), z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (starodruki i rękopisy – m.in. pierwsze wydania Biblii Lutra, postylle, dzieła śląskich pastorów, zespół portretów rysunkowych wrocławian) oraz z Muzeum Archidiecezjalnego (np. Madonna pod jodłami Lucasa Cranacha Starszego, Alegoria Kościoła Zreformowanego z Nowego Kościoła k. Świerzawy). Istotną rolę w prezentacji odegra także archiwalna dokumentacja dzieł niezachowanych, które w przeszłości znajdowały się we wrocławskich zbiorach muzealnych.


Skarb średzki

3 października – 30 grudnia 2017

Jeden z najcenniejszych skarbów odnalezionych w Europie w XX w. przez trzy ostatnie miesiące roku będzie prezentowany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zwiedzający będą mogli podziwiać wyjątkowej klasy koronę wykonaną w XIV w., zaponę, zawieszki, pierścienie, sygnet z motywem półksiężyca i gwiazdy, taśmę zdobniczą przeznaczoną do okuwania cennych przedmiotów oraz część odnalezionych złotych monet.

Korona – najcenniejsza częścią Skarbu średzkiego –jest klejnotem kobiecym zamówionym z okazji ślubu, na co wskazuje motyw pierścieni (oznaka małżeńskiego zobowiązania i symbol dobrej wróżby). Prawdopodobnie jej ostatnią właścicielką była Blanka de Valois, pierwsza żona Karola IV Luksemburskiego, zmarła w 1348 r. Korona wykonana została w XIV w. i jest jedyną istniejącą koroną tego rodzaju, a niezwykle wysoka jakość pracy złotnika nadaje jej wyjątkową wartość

 

Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

17 października – 3 grudnia 2017

Prezentacja bogatej kolekcji rycin włoskich XVI–XIX w. będzie okazją do poznania i podziwiania nieprawdopodobnego bogactwa tematów, technik i wirtuozerii dawnej sztuki graficznej. Zaprezentowane zostaną prace malarzy-rytowników z Bolonii, mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty, pokazane zostaną techniki graficzne w służbie imitacji (rzymska szkoła miedziorytu oraz chiaroscuro), dokumentacja dekoracji słynnych wnętrz, kolekcji oraz zabytków. Zwiedzający zobaczą dzieła takich artystów jak: Bernardo Belotto zw. Canaletto, Giovanni Battista Piranesi, Giulio Bonasone, Agostino Carracci, Giovanni Benedetto Castiglione, Stefano della Bella, Pietro Testa, Salvatore Rosa, Marco Ricci, , Giuseppe Vasi.


 

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Moda i kino. Kostiumy filmowe z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł

17 września – 30 grudnia 2017

Kostiumy z najbardziej znanych polskich filmów zrealizowanych w słynnej wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, ich projekty, fragmenty scenografii oraz dokumentacja fotograficzna składają się na najnowszą wystawę czasową prezentowaną w Pawilonie Czterech Kopuł, która powstała we współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA. Zaprezentowane zostaną stroje noszone przez m.in. Zbyszka Cybulskiego, Beatę Tyszkiewicz, Kalinę Jędrusik, Leona Niemczyka, Annę Dymną w takich filmach jak Popiół i diament, Rękopis znaleziony w Saragossie, Sami swoi czy Lalka i innych. Celem organizatorów jest przypomnienie wybitnych dzieł polskich projektantów i kostiumografów zaangażowanych w dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu oraz ukazanie w nowym świetle niedocenianej i często pozostającej w cieniu dyscypliny artystycznej jaką jest kostiumografia.


 

Muzeum Etnograficzne


Świat miedzi, świat mosiądzu – kotlarstwo

23 września 2017 – 28 stycznia 2018

Pierwsza w powojennym Wrocławiu ekspozycja poświęcona kotlarstwu – rzemiosłu współcześnie prawie już nieistniejącemu. Pokazanych zostanie około 400 zabytkowych wyrobów z miedzi i mosiądzu, a także wykonanych z metalu obrazów, rycin i plansz. Większość eksponatów pochodzi z liczącej ponad 900 przedmiotów kolekcji Bernarda Nowakowskiego, metaloplastyka, kolekcjonera i entuzjasty dawnego kotlarstwa. Wystawa podzielona została na dwie części. W pierwszej pokazane zostanie wyposażenie dawnego warsztatu kotlarza m.in. XVIII-wieczne kowadła i dwurogi oraz jeszcze starsze gomulice, wstawki, zaginadła i szczypce. Druga część obejmuje głównie użytkowe i reprezentacyjne wyroby z miedzi i mosiądzu, takie jak samowary, kotły, kadzie, syfony, brytfanny, garnki, czajniki oraz formy do pieczenia ciast. Wśród nich znajdą się obiekty unikatowe takie jak nitowany kocioł gorzelniany, dwa XVIII-wieczne miedziane samowary rosyjskie czy też pochodząca z tego samego okresu wanna łazienkowa.

 

Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970

12 listopada 2017 – 11 marca 2018


Pierwsza o takim zasięgu ekspozycja poświęcona społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym. Zaprezentowane zostaną unikatowe zdjęcia archiwalne pochodzące ze zbiorów wielu instytucji zajmujących się dokumentowaniem dziedzictwa Żydów polskich, między innymi: Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Uzupełnieniem ekspozycji będą zdjęcia z archiwów rodzinnych dolnośląskich Żydów oraz emigrantów żydowskich związanych z Dolnym Śląskiem, obecnie mieszkających poza granicami Polski. Ponadto na wystawie będzie można zobaczyć dokumenty życia społecznego: plakaty imprez i uroczystości organizowanych przez organizacje i instytucje żydowskie (w jęz. polskim i jidysz), dokumenty osobiste dolnośląskich Żydów oraz wiele innych obiektów związanych z kulturą i literaturą żydowską.


 

Panorama Racławicka

Tadeusz Kościuszko w filatelistyce

14 października 2017 – 3 marca 2018

 

Znaczki polskie i zagraniczne, kartki pocztowe, datowniki i stemple okolicznościowe, a także anomalie, fałszerstwa, ciekawostki filatelistyczne oraz archiwalia z czasów Tadeusza Kościuszki (listy, raporty, pieczęcie) składają się na wystawę przygotowaną przez Panoramę Racławicką z okazji Roku Kościuszkowskiego. Pierwsze „kościuszkowskie” znaczki wydane przez Pocztę Polską ukazały się w latach 1925–1926; do 2017 roku wydano łącznie dwadzieścia cztery, prezentujące różne portrety generała Tadeusza Kościuszki i sceny batalistyczno-historyczne z jego wizerunkami. Oprócz znaczków polskich, zwiedzający zobaczą też te wydane w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, Gwinei Bissau oraz na Litwie i Białorusi. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów wrocławskiego kolekcjonera Krzysztofa Lachowicza.


 

Weekend z Tadeuszem Kościuszką

14-15 października

W ramach obchodów Roku Tadeusza Kościuszki, w dwusetną rocznicę jego śmierci, Muzeum przygotowało weekend pełen atrakcji. W Panoramie Racławickiej zostanie otwarta wystawa „Tadeusz Kościuszko w filatelistyce”, przy okazji której będzie można kupić znaczek z wizerunkiem Kościuszki; w użyciu będzie też specjalny datownik okolicznościowy. W programie obchodów znalazły się również wykłady, pokazy, warsztaty, wspólne śpiewanie, gra terenowa oraz premiera komiksu Szczepana Atroszki Półjankes, czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce.