wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Jelcz-Laskowice: Gminę traktować sprawiedliwie…

Strategia zrównoważonego rozwoju konsekwentnie realizowana od kilku lat w gminie Jelcz-Laskowice daje świetne rezultaty. Corocznie wzbogacana jest infrastruktura, baza oświata jest na dobrym poziomie, a samorząd wspiera wiele organizacji pozarządowych. Warto także podkreślić, że gmina pozyskuje niemało zewnętrznych środków finansowych – w tym oczywiście unijnych – i jest to świetny prognostyk przed nowym programowaniem unijnym 2014-2020. To najprawdopodobniej ostatnie tak wielkie środki z Unii Europejskiej dla Polski i wielka szansa dla naszych samorządów w pozyskaniu niebagatelnych grantów, które wspomogą rozwój gmin. Wszystko wskazuje na to, że gmina Jelcz-Laskowice potrafi sięgnąć po potrzebne jej pieniądze i dobrze je zagospodarować.

– Odpowiedzialnie i priorytetowo traktujemy strategię zrównoważonego rozwoju, starając się rozważnie rozwijać wszystkie sfery samorządowego życia – mówi burmistrz Jelcza-Laskowic Kazimierz Putyra. – Wszystkie zamierzenia związane z naszym wieloletnim planem inwestycyjnym muszą ze sobą współgrać, bo dopiero wtedy można osiągnąć zadowalający efekt. Nie wolno także forować środowiska miejskiego kosztem wiejskiego i trzeba gminę miejsko-wiejską traktować sprawiedliwie. Wprawdzie miasto jest gospodarczą lokomotywą, ale są do niej doczepione tworzące całość istotne wagoniki i są to właśnie obszary wiejskie.

W latach 2010-2014 w gminie Jelcz-Laskowice samorząd nie zasypiał gruszek w popiele, działo się niemało, i to na różnych polach. Wystarczy przypomnieć, że wybudowano ponad 9 km dróg za ponad 11 mln zł – w tym na osiedlu domków jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach zbudowano prawie dwa kilometry drogi (za 4 640 000 zł), w mieście przebudowano ul. Świerkową, Bolesława Prusa, Bożka i Licealną, w Miłoszycach przebudowano ul. Kościelną, drogę do gruntów rolnych i zmodernizowano skwer w centrum wsi, a w Biskupicach Oławskich i Dębinie powstały drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Ponadto w tym roku ma zostać oddane do użytku Centrum Sportu i Rekreacji (hala sportowa, która pomieści ok. tysiąc kibiców, i siedziba Miejsko-Gminnego Centrum Kultury). Poza tym przeprowadzono termomodernizację szkół, utworzono (Miłoszyce
i Minkowice Oławskie) i modernizowano place zabaw (przy szkołach podstawowych nr 2 i 3 w Jelczu-Laskowicach oraz w Wójcicach), zbudowano boisko wielofunkcyjne (kort tenisowy), zagospodarowano miejsce rekreacji przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach oraz zbudowano sezonowe sztuczne lodowisko.

– Uważam, że w przyszłości priorytetem dla naszej gminy powinien być rozwój komunikacji i że trzeba będzie postawić na kolej – ocenia burmistrz Kazimierz Putyra. – To właśnie szeroko rozumiana komunikacja jest, kolokwialnie mówiąc, układem nerwowym determinującym rozwój gminy, a my chcemy rozwijać się jak najlepiej i co za tym idzie – żyć na coraz to lepszym poziomie.

S.G.


 

Najważniejsze inwestycje gminy Jelcz-Laskowice w latach 2011-2014

• Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych (ul. Frezjowa, ul. Makowa, ul. Irysowa, ul. Rumiankowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

• Budowa ulicy Bolesława Prusa w Jelczu wraz z kanalizacją deszczową.

• Przebudowa ulicy Bożka (etap II i III) wraz z kanalizacją deszczową.

• Budowa ulicy Licealnej wraz z odwodnieniem.

• Budowa ulicy Gimnazjalnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

• Budowa ulicy Świerkowej w Jelczu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

• Budowa ulicy Kościelnej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc.

• Budowa parkingu przy boisku Szkoły Podstawowej w Miłoszycach.

• Budowa dróg asfaltowych w Dębinie (ul. Zielona, ul. Leśna, ul. Polna).

• Budowa drogi asfaltowej w Chwałowicach (ul. Wrzosowa).

• Budowa drogi asfaltowej w Miłoszycach (ul. Polna).

• Budowa drogi asfaltowej w Dziuplinie (ul. Leśna).

• Budowa drogi asfaltowej w Biskupicach.

• Przebudowa ulicy Głównej w Chwałowicach wraz z budową chodnika (dofinansowanie zadania powiatu).

• Zakończono rozpoczętą w poprzedniej kadencji budowę kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie.

• Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych (planowane zakończenie – maj 2015 roku).

• Zakończono rozpoczętą w 2009 roku w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, rewitalizację Osiedla Fabrycznego w zakresie zadań inwestycyjnych:

– budowa chodników, parkingów i zieleni miejskiej;

– wymiana oświetlenia;

– budowa i wdrożenie systemu monitoringu osiedla;

– termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

– modernizacja świetlicy OPTY wraz z zakupem wyposażenia;

– budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci;

– budowa miejsca rekreacji z kortem tenisowym oraz siłownia.

• Budowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich.

• Budowa oświetlenia w Chwałowicach oraz uzupełnienie oświetlenia w Minkowicach Oławskich i Dębinie.

• Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jelczu.

• Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wójcicach.

• Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Minkowicach Oławskich.

• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach na ulicy Świętochowskiego w ramach programu „Radosna Szkoła”.

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowicach.

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Hirszfelda.

• Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej w ramach programu „Królowa Sportu”.

• Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach.

• Budowa oświetlenia solarnego na obszarach wiejskich w Chwałowicach, Miłoszycach, Minkowicach Oławskich, Wójcicach i Biskupicach Oławskich.

• Termomodernizacja budynków szkół w gminie Jelcz-Laskowice:

– Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 przy al. Młodych;

– Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Hirszfelda oraz przy ul. Bolesława Prusa;

– Szkoła Podstawowa przy ul. Świętochowskiego;

– Szkoła Podstawowa w Miłoszycach;

– Zespół Szkół w Minkowicach Oławskich.

– Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Partyzantów.

– Remont świetlic wiejskich w Piekarach i Miłocicach.
 

Najważniejsze inwestycje celu publicznego na terenie gminy

• Budowa wałów zabezpieczających Osiedle Jelcz oraz Łęg przed powodzią. Zadanie realizowane przez DZMiGW we Wrocławiu.

• Remont torów i przebudowa peronów dworcowych w Miłoszycach. Zadanie realizowane przez PKP.