niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Jelcz-Laskowice: Czas na budżet autorski

Rozmowa z Romualdem Piórko, zastępcą burmistrza Jelcza-Laskowic

 

Domeną pańską są m.in. infrastruktura techniczna, rozwój gminy i rolnictwo i pod nieobecność burmistrza Bogdana Szczęśniaka to właśnie pana chcę prosić o podsumowanie tego roku w Jelczu-Laskowicach.

– Inwestycje infrastrukturalne zaczęliśmy od istotnych dla naszych mieszkańców napraw chodników, likwidacji zastoin wodnych i ubytków. Ponadto zajmowaliśmy się naprawą i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. Nasi poprzednicy podpisali umowę dotyczącą modernizacji oświetlenia ulicznego wykonywanej przez Tauron, a dzisiaj kończymy naprawę i uzupełnienie oświetlenia, którego właścicielem jest nasza gmina – dotyczy to generalnie oświetlenia po byłych Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Ostatni etap tego zadania pragniemy przeprowadzić w grudniu. Są tam zlokalizowane nowe zakłady pracy, a drogi są niestety nieoświetlone i trzeba to zmienić. Poza tym w tym roku kontynuowaliśmy inwestycje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. Zakończyliśmy i przekazaliśmy do eksploatacji kanalizację sanitarną w Kopalinie i Miłocicach Małych wraz z odbudową nawierzchni drogowej, co zrobiliśmy wspólnie z powiatem. Chcę też podkreślić, że trwają jeszcze prace kanalizacyjne w Miłocicach, które mają być ukończone w roku przyszłym.

A drogi?

– Jeszcze w tym roku planujemy zakończyć – prace są mocno zaawansowane – przebudowę ulic Polnej, Sadowej i Wąskopolnej na Osiedlu Laskowice, a w przyszłym roku w tym rejonie zamierzamy przebudować ulicę Wiśniową. Ponadto w tym roku wykonano przebudowy dróg dojazdowych do pól. Były dofinansowane w części ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i były to ulice Bystrzycka w Wójcicach i Leśna w Kopalinie. W czerwcu zakończyliśmy – rozpoczętą przez naszych poprzedników – budowę parkingu na Osiedlu Laskowice, przy kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. To parking wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż ul. Oławskiej i jest to pierwszy etap tej inwestycji. Poza tym wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei realizujemy budowę chodnika wraz z zatoką autobusową i naprawę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej 445 Łęg – Jelcz-Laskowice (ul. Wrocławska – przyp. autora) i to zadanie ma być ukończone jeszcze w tym roku. Zakończenie tego przedsięwzięcia na pewno poprawi bezpieczeństwo, bowiem ten fragment drogi jest wyjątkowo ruchliwy z uwagi na to, że jest to wyjazd ze specjalnej strefy ekonomicznej.

W roku 2015 oddaliście także do użytku…

– …przede wszystkim halę sportową, którą rozpoczęli budować nasi poprzednicy. My rozbudowaliśmy ten obiekt o siłownię i teraz w hali funkcjonuje dzisiaj zarządzające nią Centrum Sportu i Rekreacji, które niebawem stanie się jej właścicielem, oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury. W tym roku rozpoczęto także budowę remizy OSP na Osiedlu Laskowice, która ma być zakończona pod koniec przyszłego roku. Trwa też postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na rozbudowę remizy OSP w Minkowicach Oławskich. Planujemy jeszcze w tym roku rozstrzygnąć ten przetarg i podpisać umowę z terminem realizacji zadania w roku 2016.

Jak wyglądała realizacja zadań nie tak kosztochłonnych – tych, które nie mają charakteru strategicznego?

– Były to inwestycje mające wpływ na estetykę i poprawę wizerunku gminy i jest to m.in. budowa ogrodzenia naszego cmentarza komunalnego.

W tym roku anomalie pogodowe, m.in. dotkliwa susza, dały się mocno we znaki polskim samorządom, również na Dolnym Śląsku.

– U nas także wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, przede wszystkim wichury i gradobicia, podczas których zostały uszkodzone budynki mieszkalne. Ucierpieli również nasi rolnicy i na wniosek burmistrza Bogdana Szczęśniaka wojewoda powołał komisje do szacowania tych strat. Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacono poszkodowanym pieniądze. Nie oszczędziła nas również susza.

Jak wyglądała w tym roku współpraca władz gminy z radnymi?

– Jeżeli ta współpraca układa się dobrze, to zazwyczaj pracuje się szybciej i mniej nerwowo. Większość radnych działa naprawdę merytorycznie, ale jest też trzech radnych, których – moim zdaniem – nie można zaliczyć do opozycji merytorycznej i konstruktywnej.

Jaki będzie budżet Jelcza-Laskowic na rok 2016?

– Będzie to nasz budżet autorski, choć znajdują się w nim kontynuacje zadań z roku 2015 – np. budowa kanalizacji w Miłocicach, która opiewa na trzy miliony złotych. Poza tym będziemy kontynuować przebudowę ul. Wiśniowej i budować dwie remizy.

A nowe zadania?

– To projekt kanalizacji sanitarnej w Minkowicach i może uda się nam rozpocząć realizację tego zadania. A w dalszej perspektywie i kolejności – budowa sieci kanalizacyjnej w Biskupicach, Celinie i Wójcicach, które są miejscowościami najbardziej oddalonymi od oczyszczalni ścieków. Nasza gmina jest w stu procentach zwodociągowana i teraz dążymy do całkowitego jej skanalizowania. Wszystko po to, aby chronić środowisko naturalne
i poprawić komfort życia mieszkańców gminy. Co do dróg i chodników, to plany mamy niemałe i ambitne.

Czyli?

– Chcemy przebudować ul. Liliową na Osiedlu Metalowców, rozpocząć przebudowy dróg na Osiedlu Laskowice i kontynuować budowę chodnika i ścieżki rowerowej koło kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ważnym zadaniem będzie również dokończenie przebudowy, wspólnie z powiatem, drogi Jelcz-Laskowice – Grędzina do granicy powiatu. Planujemy także przebudowę chodnika wraz z zamontowaniem oświetlenia z Osiedla Laskowice do Piekar i budowę dróg dojazdowych do pól, które mam nadzieję będą dofinansowywane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na pozyskanie jakiego dofinansowania z nowej unijnej perspektywy liczycie przede wszystkim?

– Priorytetem byłoby uzyskanie dofinansowania do kanalizacji sanitarnej, ale nie będzie to łatwe, bowiem patrząc na wskaźniki, to jesteśmy zbyt zamożni. Ale bez względu na to, będziemy na tę inwestycję aplikować o środki finansowe do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i starać się skorzystać z innych nadarzających się możliwości.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 


 

Pogody ducha, zdrowia, sukcesów w pracy,

zgodnej współpracy dla dobra nas wszystkich,

wiele słońca i wiele radości w życiu rodzinnym

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2016 Roku

Czytelnikom „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

życzy burmistrz Bogdan Szczęśniak