niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Jedyna taka na Dolnym Śląsku

Gmina Lubin jako jedyna na Dolnym Śląsku uhonorowana została prestiżowym tytułem „Euro Gmina” za działania w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych

20 listopada 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, wójt gminy Lubin Irena Rogowska z rąk marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły oraz dyrektora Zamku prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda odebrała statuetkę i certyfikat „Euro Gmina”. Wyróżnienie „Lidera Pozyskiwania Funduszy Unijnych” przekazane na uroczystej gali I Ogólnopolskiego Plebiscytu „Euro-Gmina, Euro – Powiat, Euro – Partner 2012/2013” wręczono Gminie Lubin jako jedynej gminie z Dolnego Śląska.

Tytuł „Euro Gmina” potwierdzający, że gmina Lubin spełnia wymagania najlepszych gmin Unii Europejskiej przyznany został na podstawie oceny kapituły, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego z całej Polski, ekonomiści, przedstawiciele mediów i patronów plebiscytu.

Nagrodzone zostały te jednostki samorządu terytorialnego, które uznane zostały za wzorowe pod względem zarządzania w określonych kategoriach. Kapituła nagrodziła tylko jedną gminę z danego województwa. Certyfikat europejski nr 0381/2013 nadaje prawo używania tytułu „Euro Gmina” przez najbliższy rok.

Otwierający galę minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński gratulując wszystkim laureatom podkreślił, że jednym z największych sukcesów transformacji ustrojowej po 1989 r. była reforma samorządowa oddająca lokalnym społecznościom możliwość samodzielnego budowania podstaw pomyślności swoich gmin, miast i powiatów. Jedni z tych możliwości skorzystali lepiej inni gorzej… dlatego tym większy szacunek należy się tym, którzy środki finansowe na swój dynamiczny rozwój zdobywają korzystając również z funduszy Unii Europejskiej.

Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin: – Jestem ogromnie dumna z faktu, że nasz wspólny wieloletni wysiłek w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych został dostrzeżony i doceniony na forum ogólnopolskim. Szczególnie cieszy, że Gmina Lubin została uhonorowana przez przedstawicieli innych samorządów, często bardzo odległych od nas i naszych znanych powszechnie problemów z jakimi musimy borykać się na co dzień.

Najważniejsze jednak, że to mieszkańcy Gminy Lubin są beneficjentami naszej pracy. Zbierają, co nas cieszy, jej coraz dorodniejsze owoce. To dla nich budujemy i remontujemy infrastrukturę komunalną, otwieramy przedszkola, szkoły, nowoczesne obiekty sportowe i świetlice wiejskie, inwestujemy w ich wiedzę, umiejętności i kompetencje. To nie przypadek, że z roku na rok przybywa nam mieszkańców – są z nami, bo czują się tu dobrze i widzą, że prawdziwy samorząd to służba ludziom.

W ostatnich siedmiu latach gmina Lubin zrealizowała i realizuje zadania z udziałem środków zewnętrznych. Znaczna część z tych pieniędzy to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a w szczególności z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W zakresie funduszy krajowych gmina Lubin intensywnie korzystała przede wszystkim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie, budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski, a także budżetu państwa w ramach różnorodnych programów rządowych.

W latach 2008 – 2013 gmina Lubin aktywnie uczestniczyła w realizacji wielu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, natomiast sama jest autorem 16 przedsięwzięć na łączną kwotę 9,1 mln zł w ramach następujących programów: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Zakontraktowane dla gminy Lubin pozostają jeszcze środki finansowe na pięć innych projektów, oczekujących na zatwierdzenie do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. (inf)