wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Inwestycje w rozwój powiatu

Ostatnie dziewięć miesięcy w powiecie wrocławskim upłynęło pod znakiem wielu ważnych inwestycji i projektów. O tym, jak zmieniał się powiat w tym okresie rozmawiamy ze starostą Romanem Potockim i wicestarostą Waldemarem Szczykutowiczem.

Jakie były największe problemy minionych kilku miesięcy?

R. Potocki: – Pierwszym wyzwaniem była konfrontacja naszych planów z budżetem. Stwierdziliśmy, że bez radykalnej zmiany dotychczasowej polityki, zwłaszcza w zakresie sprzedaży nieruchomości, nie będziemy w stanie zrealizować wielu zaplanowanych inwestycji i projektów. Od początku roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spotkań z podmiotami, które uczestniczą w rynku sprzedażowym nieruchomości. Przekonaliśmy ich do współpracy i tak zrodziła się idea Forum Inwestycyjnego, które w opinii uczestników i ekspertów okazało się ogromnym sukcesem.

Czy zmiana dotychczasowej strategii promocji inwestycyjnej przyniosła oczekiwane rezultaty?

W. Szczykutowicz: – Zdecydowanie tak, w tym roku zanotowaliśmy już blisko 80 proc. wzrostu sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego, co otworzyło przed nami nowe możliwości inwestycyjne. Szczególny nacisk położyliśmy na inwestycje drogowe w powiecie.

W tym obszarze również postawiliście na współpracę, tym razem z gminami powiatu.

W. Szczykutowicz: – Zawarliśmy porozumienia z większością gmin powiatu wrocławskiego. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach wykonujemy prace związane z remontami i przebudową dróg oraz budową chodników na terenie wszystkich gmin powiatu.

Poza drogami powiat realizuje również inne ważne inwestycje…

R. Potocki: – Obecnie trwają prace termomodernizacyjne budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, gdzie uczą się niepełnosprawne dzieci i młodzież. Projekt został złożony w ramach naboru do RPO WD 2007-2013.

Realizujecie również wiele projektów edukacyjnych z udziałem najmłodszych mieszkańców powiatu.

R. Potocki: – W sierpniu zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne w Myśliborzu dla zwycięzców konkursu ekologicznego, w którym uczestniczyło ponad 1000 młodych mieszkańców powiatu. Przed nami również organizacja jesiennej edycji warsztatów w Borzygniewie. Realizacja projektów to efekt naszej owocnej współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

Na uwagę zasługuje również działalność powiatu w zakresie polityki społecznej.

R. Potocki: – W tym roku osoby niepełnosprawne uczestniczą w projektach edukacyjno-doradczych „Postaw na aktywność” oraz „Per aspera ad astra”. We wrześniu, wspólnie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, organizujemy I Powiatowy Piknik dla Osób Niepełnosprawnych. Z kolei z myślą o rodzinach zastępczych przeprowadziliśmy w tym roku szereg szkoleń i warsztatów, a także zorganizowaliśmy kolejną edycję pikniku integracyjnego.

A co z bezpieczeństwem w powiecie?

R. Potocki: – W ramach zacieśnienia współpracy zorganizowaliśmy sympozja dla służb i instytucji oraz przedstawicieli urzędów gmin i starostwa odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Nasi strażacy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas Powiatowych Zawodów OSP w Sobótce. Ponadto w miarę dostępnych środków staramy się doposażać policję i straż pożarną w niezbędny sprzęt informatyczny, urządzenia do badania pomiaru prędkości pojazdów na drogach, a nawet służbowego psa. Nasza współpraca ze służbami mundurowymi układa się bardzo dobrze.

Warto również podkreślić zaangażowanie powiatu we współpracę z innymi samorządami, również za granicą.

W. Szczykutowicz: – Udanym przykładem takiej współpracy jest projekt realizowany wspólnie z kilkoma samorządami w obszarze planowania strategicznego rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Bardzo dobrze układa się także współpraca z naszymi partnerami zagranicznymi. W tym roku planujemy realizację kilku projektów z udziałem młodzieży i artystów z powiatu.

Jak widać, współpraca inicjowana przez powiat przynosi wymierne korzyści jego mieszkańcom.

R. Potocki: – Poprzez nasze działania staramy się realizować służebną misję samorządu. Mam nadzieję, że mieszkańcy dostrzegają efekty naszych starań.

(TS)

 

www.powiatwroclawski.pl