środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Inkubatory już są, teraz szukają partnerów

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami 25 instytucji otoczenia biznesu.

Wszystkie one korzystały z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W sumie więc w ramach poddziałania 1.1.1. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (utworzenie nowych lub rozwój instytucji otoczenia biznesu w regionie) zawarto 32 umowy na kwotę 162 mln złotych. Zadaniem nowo powstałych instytucji było zorganizowanie zaplecza umożliwiającego własną działalność oraz pozyskanie nowych firm.

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO wiosną tego roku monitorował działalność tych instytucji, badania zostały uaktualnione w sierpniu. Jak relacjonowała Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora departamentu, nowo powstałe instytucje funkcjonują w takich branżach jak: budowlana, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, meblarska, papiernicza. Najwięcej założono usług okołobiznesowych. Jednym z przykładów tego rodzaju działalności jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, który wyremontował parter akademika „Kmicic” i pod potrzeby potencjalnych partnerów zorganizował kilkanaście stanowisk pracy, planuje pozyskanie 50 nowych przedsiębiorców. Świadczone usługi, to doradztwo biznesowe i prawne, prowadzenie sekretariatu, szkolenia.

Obecny na spotkaniu z przedstawicielami otoczenia biznesu marszałek województwa, Andrzej Buła, zwracał uwagę, że mury to nie wszystko, trzeba wypełnić je i ludźmi i pomysłami, by przyciągnąć nowe podmioty gospodarcze. Takim pomysłem jest m.in. „Moja wymarzona firma”, której projekt wyszedł z UMWO. Pomyślany jest on jako cykl działań adresowanych do różnych odbiorców, przede wszystkim ludzi młodych, którzy już w okresie nauki powinni nauczyć się przedsiębiorczości, posiąść wiedzę na temat tego, jak założyć firmę, jak napisać dobry biznesplan. W ramach zaplanowanego cyklu odbędą się konkursy, warsztaty, szkolenia realizowane przy pomocy wielu partnerów – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej, instytucji otoczenia biznesu.

W trakcie spotkania Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, podpowiadał, gdzie można znaleźć potencjalnych przedsiębiorców. W dobiegającym końca projekcie „POklucz do biznesu” udzielono 1530 dotacji na rozpoczęcie działalności – to w sumie 7 proc. wszystkich nowo powstających podmiotów. MS