czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to propozycja Zarządu Województwa Opolskiego, skierowana do mieszkańców wszystkich sołectw w województwie opolskim, która jest realizowana od roku 2020.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest systemem dotacji celowych, przyznawanych w latach 2020-2022 sołectwom w regionie na realizację ich własnych, lokalnych projektów. Jak mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego: „Zadania, jakie mieszkańcy wsi mogą realizować w ramach MIS mają charakter otwarty, ale muszą się wpisywać w główny cel projektu, czyli powinny służyć rozwojowi integracji, wspieraniu i promowaniu oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. W naszym województwie mamy 1020 sołectw w 68 gminach. Wszystkie mogą aplikować do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Aby nie pominąć żadnej społeczności, wszystkie sołectwa podzieliliśmy na trzy grupy, aby w każdym roku trwania projektu mogła skorzystać z niego mniej więcej jedna trzecia sołectw.

MIS nie jest konkursem, więc każda społeczność otrzymuje jednorazową dotację w kwocie 5 tys. zł. Na ten niezwykle ważny projekt UMWO zabezpieczył w budżecie kwotę 5 mln 400 tys. zł. Do ostatniej edycji na rok 2022 gminy będą mogły składać wnioski w połowie grudnia 2021 roku.

(umwo)