niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Informacja publiczna bardziej publiczna

8 marca do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, który – po uwzględnieniu poprawki o charakterze legislacyjnym, naniesionej przez Senat – został przyjęty na posiedzeniu 8 listopada br. i przekazany do podpisania prezydentowi.

Potrzeba przyjęcia tej nowelizacji wiązała się z inną modyfikacją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, której przepisy weszły w życie z końcem grudnia 2011 r. W ramach tamtej ważnej nowelizacji, wprowadzono nowy tryb udostępniania informacji publicznej – centralne repozytorium informacji publicznej. Przyjęta niedawno nowelizacja dotyczy sposobu uruchomienia i prowadzenia repozytorium oraz łatwego korzystania z już istniejących zasobów informacji publicznej. Dla realizacji tego ostatniego celu w ramach nowelizacji przewidziano utworzenie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu najnowszej nowelizacji, w nowelizacji z roku 2011 „nie uwzględniono (…) możliwości skorzystania z już istniejących, autonomicznych repozytoriów zawierających informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.” Z tego powodu, przyjęta niedawno nowelizacja nakłada na ministra właściwego do spraw cyfryzacji obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznych i możliwości ich przeszukiwania w SSDIP. System ten będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra cyfryzacji; możliwe będzie przeszukiwanie przy jego pomocy zasobów informacji publicznej ze względu na kryteria przedmiotowe i podmiotowe, np. poprzez użycie słów kluczowych lub spisu instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Dzięki temu narzędziu, docieranie do określonych informacji o charakterze publicznym ma się stać szybsze i łatwiejsze dla obywateli.

SSDIP będzie też pełnić inną funkcję: za jego pośrednictwem, instytucje publiczne będą mogły tworzyć swoje strony BIP oraz przetwarzać dane. Jak wskazują twórcy projektu nowelizacji, „konsekwencją skorzystania z tej aplikacji jest zwiększenie dostępności do informacji publicznej dla obywateli. Oznacza efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy do niej dostęp.” Chociaż korzystanie z systemu do prowadzenia stron BIP nie będzie obowiązkowe, jest jednak rekomendowane, ponieważ jego stosowanie przyczyni się do ujednolicenia wyglądu biuletynów poszczególnych kategorii podmiotów wykonujących zadania publiczne – a to również powinno ułatwić obywatelom wyszukiwanie interesujących ich treści.

Przepisy nowelizacji wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej