piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gwiazdy przyjechały do Strzelina

Inwestują między innymi w sport i edukację, nie zapominając przy tym o kulturze. Gmina Strzelin ponownie znalazła się w elitarnym gronie stu najlepiej zarządzanych i najbardziej gospodarnych polskich samorządów.

Kilka ostatnich lat to dobry okres dla strzelińskiego samorządu. Szczególnie dynamicznie rozwijała się infrastruktura sportowa. Od 2006 roku gmina Strzelin na inwestycje w bazę sportową i rekreacyjną wydała aż 25 mln zł. Większość tej kwoty – 17 mln zł – pochłonęła budowa nowoczesnego Aquaparku Granit. Obecnie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie powstaje kompleks lekkoatletyczny, budowany w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Będzie służył nie tylko uczniom PSP nr 5, ale wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Strzelin. Budowa zakończy się już w listopadzie. Godny odnotowania jest fakt, że ponad 12-tysięczny Strzelin ma już cztery nowoczesne kompleksy sportowe. Trzy z nich zlokalizowano przy placówkach edukacyjnych. Przy PSP nr 4 od 2011 roku funkcjonuje „orlik”, a przy Gimnazjum nr 2 – kompleks, w skład którego wchodzi m.in. boisko do plażowej piłki siatkowej i nożnej, gdzie w lipcu zorganizowano finał Mistrzostw Polski Młodziczek w Siatkówce Plażowej.

Obiekty sportowe to oczywiście nie wszystko. Znaczna część publicznych środków jest przeznaczana na poprawę infrastruktury edukacyjnej. W PSP nr 5 podczas wakacji zrealizowano ważną inwestycję – remont parkietu sali gimnastycznej, a w Gimnazjum nr 1 w Strzelinie całkowicie wymieniono instalację elektryczną. We wrześniu ruszyło nowe przedszkole dla dwustu dzieci. Koszt budowy przedszkola miejskiego, wraz z niezbędną infrastrukturą, wyniósł 4 mln zł.

Strzeliński samorząd inwestuje również na terenach wiejskich, sukcesywnie poprawiając m.in. bazę sportową sołectw. Dzięki unijnemu wsparciu i środkom z budżetu gminy modernizowane są stadiony piłkarskie drużyn zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych. W ostatnich latach przy unijnym wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowano i zmodernizowano obiekty w Brożcu, Białym Kościele, Pęczu i Kuropatniku. We wrześniu br. w tym ostatnim sołectwie oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, zlokalizowane przy miejscowym zespole szkół.

Samorządowe władze Strzelina nie zapominają o rozwoju kultury. W dniach 20-21 października w Strzelinie odbyła się wyjątkowa impreza kulturalna – II Festiwal Aktorstwa Filmowego. Projekcje znanych filmów, spotkania autorskie, autografy i pamiątkowe zdjęcia z gwiazdami rodzimej sceny filmowej – takie atrakcje czekały na widzów. W auli Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbyła się strzelińska część festiwalu, pojawiły się setki sympatyków polskiego kina. Strzelin odwiedzili znani aktorzy – Bogusław Linda, Artur Żmijewski, Jan Nowicki i Arkadiusz Jakubik. Gospodarzami i współorganizatorami drugiej edycji tej ciekawej imprezy były Wrocław, Oleśnica i Strzelin. Już niebawem Strzelin wzbogaci się o obiekt doskonale przystosowany do organizacji dużych imprez kulturalnych. Nowoczesne centrum kultury, z halą widowiskową na trzystu widzów, powstaje w miejscu dawnego kina „Grażyna”.

O dynamicznym rozwoju i rosnącym potencjale gminy Strzelin świadczą wyniki niezwykle prestiżowego rankingu polskich samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. W tegorocznej edycji gminę Strzelin oceniano w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których jest w naszym kraju ponad 900. Strzeliński samorząd uplasował się na wysokiej 58. pozycji. Na ten sukces złożyły się m.in.: odpowiedzialne zarządzanie, rozsądna polityka finansowa oraz rozmach inwestycyjny strzelińskiego samorządu. To oczywiście cieszy włodarza gminy, burmistrz Dorotę Pawnuk.

– Miejsce Strzelina w „Złotej Setce” rankingu „Rzeczpospolitej” dowodzi, że konsekwentnie kontynuowana droga rozwoju przynosi dobre efekty. Warto podkreślić, że udział w tym prestiżowym rankingu jest bezpłatny, co zapewnia całkowitą bezstronność, rzetelność i obiektywizm zestawienia. Ranking w klarowny i rzeczowy sposób pokazuje jakość pracy polskich samorządów i wyróżnia gminy, które najlepiej dbają o podniesienie jakości życia mieszkańców, przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego – komentuje Dorota Pawnuk.