niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Grono najznamienitszych

Pomnik Historii to nie tylko jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale również prestiżowy tytuł, który pozwala na znakomitą promocję gminy, miasta i regionu.

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Tytuł Pomnika Historii nadawany jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uznanie za Pomnik Historii oznacza przyznanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Dziesiątego grudnia w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się kolejna uroczystość, podczas której te wyjątkowe tytuły otrzymały m.in.: Twierdza Przemyśl, kopalnia w Bóbrce, XVII-wieczna Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, kościół pw. św. Anny w Oleśnie.

Wpisane na listę obiekty noszą na sobie ślady wielu epok, są wielkim świadectwem naszej historii, tradycji, rozwoju architektury światowej. Pokazują też istotę historii Rzeczypospolitej – Rzeczypospolitej wielu kultur, wielu narodów, gdzie te elementy kulturowe zaplatały się ze sobą.

Na prezydenckiej liście przed grudniowymi uroczystościami było 81 obiektów w całej Polsce. Wśród nich tak znane jak Biskupin, Westerplatte, kopalnia soli w Wieliczce, wrocławska Hala Stulecia, zespół tężni w Ciechocinku, zespół katedralny we Fromborku, historyczny zespół miasta Krakowa, katedra gnieźnieńska, Kościół Pokoju w Jaworze, Bohoniki i Kruszyniany, zespół klasztorny na Jasnej Górze, gdańskie Stare Miasto, Kanał Augustowski, Kazimierz Dolny, pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, zespół zamkowo-pałacowy w Krasiczynie, zamek w Malborku, zespól staromiejski w Paczkowie, staromiejski Sandomierz, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, zespół historycznego centrum Wrocławia, most w Ozimku, warszawski Trakt Królewski…

Jak z tego widać, godne to grono i znalezienie się wśród posiadaczy tytułu Pomnika Historii nie tylko nobilituje, ale również nakłada obowiązki. Nie można się więc dziwić, że w Brzegu na Opolszczyźnie informacja, iż starania o ten tytuł zakończyły się sukcesem, została przyjęta bardzo ciepło.

– Dla Zamku Piastów Śląskich status Pomnika Historii to nie tylko bardzo prestiżowe wyróżnienie, to również wymierne korzyści – mówił jeszcze przed warszawskimi uroczystościami dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski.

Również burmistrz Olesna Sylwester Lewicki uważa, że wpisanie na listę Pomników Historii przepięknego drewnianego kościoła św. Anny to niebywałe wyróżnienie i świetna promocja dla miasta. Kościół w Oleśnie to zabytek o ponadregionalnym znaczeniu. Reprezentuje unikatową i uniwersalną wartość nie tylko dla Polski, ale także w skali Europy i świata. Znajduje się w pierwotnym miejscu lokalizacji i pełni tę samą funkcję kultową. Jest autentycznym świadkiem burzliwych dziejów historycznego Górnego Śląska.

(mtm)