sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Grodków: Sport i rekreacja

Gminy we współpracy z organami administracji rządowej, stowarzyszeniami, organizacjami i klubami sportowymi są zobowiązane do organizowania rekreacji. Rozwój infrastruktury sportowej jest częścią wizji miasta konsekwentnie realizowanej poprzez kolejne inwestycje, na które samorząd pozyskuje środki zewnętrzne.

Jedną z pierwszych inwestycji, zrealizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzegu, była budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie. Kolejną – budowa boiska z programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą i boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka i tenis) pokazały, jak duże zapotrzebowanie na ogólnie dostępne obiekty sportowe jest w gminie.

Niedługo po uruchomieniu „orlika” pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i w 2010 roku podpisano umowę na projekt „Aktywizacja przestrzeni – przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie”, którego koszt wyniósł 3 827 701,82 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 137 308,15 zł. W ramach projektu przebudowany został Stadion Miejski wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą i, mimo że nie udało się Grodkowowi być gospodarzem drużyny podczas EURO 2012, powstał obiekt zgodny z wymogami UEFA, który będzie służył społeczności przez wiele lat.

Do najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w Grodkowie należy z pewnością park w okolicy Wiatraka Holenderskiego. Dlatego właśnie tam samorząd Grodkowa zaplanował lokalizację kolejnej inwestycji: wybudowanie placu manewrowego dla rowerów. Powstanie infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w formie funkcjonalnego placu, z możliwością wykorzystania go do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kartę rowerową oraz do ćwiczeń i doskonalenia jazdy na rowerze ze znajomością przepisów ruchu drogowego i oznakowania dróg. Projekt będzie dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do tego samego programu władze gminy składają teraz wniosek na montaż siłowni zewnętrznych. Projekt zakłada postawienie zestawów do ćwiczeń w Grodkowie oraz w kilku sołectwach: Nowa Wieś Mała, Bąków, Kolnica, Lubcz, Gałązczyce, Przylesie Dolne. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji kilkanaście urządzeń, między innymi: biegacz, rower treningowy, stepper, wahadło (surfer), twister i wiele innych. Urządzenia te zostaną zamontowane w sołectwach na placach zabaw, a w Grodkowie przy nowo powstającym placu manewrowym dla rowerów.

W trakcie realizacji jest duży projekt pn. „Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów”, dofinansowany z PROW na lata 2007-2013. Powstaje tam obiekt ogólnodostępny, z trybunami i oświetleniem. Wartość zadania – prawie 500 tys. zł, z czego 246 tys. zł to dofinansowanie.

Sport w gminie Grodków to także wiele programów dla dzieci i młodzieży. W gminie działają m.in. Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w Grodkowie, w którym oprócz kilkunastu sekcji dzieci i młodzieży jest zespół seniorów grający obecnie w I lidze piłki ręcznej. Na doskonałym poziomie stoi też piłka nożna w Grodkowskim Klubie Sportowym oraz w Ludowych Zespołach Sportowych. Dzięki otrzymanemu z gminy dofinansowaniu na organizację szeregu imprez i promocję przez sport kluby te realizują bezpłatne zajęcia. Powstawanie nowych obiektów, jak i modernizacja istniejących, na których mieszkańcy będą mogli dbać o zdrowie i kondycję fizyczną, władze gminy traktują jako swój ważny obowiązek – inwestując w obiekty sportowe, inwestuje się przecież w zdrowie i przyszłość mieszkańców gminy.