niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Grodków: Dobra praca i zgoda

Rozmowa z Markiem Antoniewiczem, burmistrzem Grodkowa

Proszę ocenić cztery ostatnie lata samorządowej pracy w Grodkowie.

– Uważam, że kadencja była dla nas dobra, ale zawsze są rzeczy, które można było zrobić i które zostały jeszcze do zrobienia. Najważniejsze, że maksymalnie pozyskiwaliśmy i wykorzystaliśmy finansowe środki unijne i ukończyliśmy jeden z etapów kanalizacji. Nie skanalizowaliśmy jeszcze całej gminy, ale zrealizowaliśmy program za 50 mln zł i dzięki temu skanalizowanych jest już 16 miejscowości z Funduszu Spójności i jeszcze dwie wioski z Odnowy Wsi. Miasto jest całkowicie skanalizowane, ale łącznie w gminie jest 35 miejscowości i jest w tej materii jeszcze sporo do zrobienia. Ale chcę też podkreślić, że choć do skanalizowania jest jeszcze dużo wiosek, to 80 proc. mieszkańców już ma kanalizację.

Prawie wszystkie zadania infrastrukturalne realizowaliście dzięki bardzo dobremu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

– Wstępnie policzyliśmy, iż – kolokwialnie mówiąc – do naszej gminy wpłynęło 60 mln zł dodatkowych środków, a do tego doszły inwestycje, które realizował na naszym terenie m.in. samorząd województwa opolskiego (obwodnica Grodkowa kosztowała 38 mln zł), i kilka innych zadań. Łącznie to ponad 100 mln zł.

Dobrze w ostatnich latach układa się panu współpraca z radnymi.

– Zgodna współpraca władz gminy z radą – lecz nie klakierstwo! – jest podstawą skutecznej działalności. Spotykam się z radnymi, dyskutujemy o problemach i zadaniach, także spieramy się, ale zawsze szukamy dobrych rozwiązań i kompromisu.

Co będzie najważniejsze dla waszej gminy w najbliższej przyszłości?

– Jest już zgoda na utworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pojawią się niebawem inwestorzy i nic w tym dziwnego, bowiem leżymy dziewięć kilometrów od węzła autostradowego, mamy obwodnicę miasta i dobre skomunikowanie północ – południe, w kierunku na Nysę i na Brzeg. Trzeba intensywnie promować nasze tereny inwestycyjne i – moim zdaniem – postawić na inwestorów średnich, z których każdy zapewni od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc pracy.

Gdy zamierzaliście instalować farmy wiatrowe, grodkowski samorząd był bardzo atakowany…

– …i dalej tak jest, ale mamy decyzję na zainstalowanie dwudziestu farm wiatrowych i inwestycja powoli rusza.

Pod względem gospodarczym wiatraki całkowicie zmieniły potencjał gospodarczy wielu polskich gmin.

– Trzeba szukać dodatkowych środków, bowiem nie zawsze będziemy mogli korzystać z unijnych pieniędzy.

Za pasem wybory na burmistrza Grodkowa.

– Zachęcam naszych mieszkańców, aby poszli do wyborów i wybrali najlepszego w ich ocenie kandydata. Ludzie wiedzą, obserwują, widzą i są mądrzy.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Wykaz projektów i inwestycji realizowanych przez gminę Grodków w ostatnich latach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 – • Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki – Żeromskiego w Grodkowie. • Remont i rewitalizacja ratusza. • Przebudowa Stadionu Miejskiego. • Budowa drogi Starowice Dolne – Wojnowiczki. • Polepszenie standardu nauczania w PSP nr 3 w Grodkowie. • E-Urząd podstawowym narzędziem komunikacji z klientem.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – • Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Żelaznej. • Remont dachów w świetlicach w Głębocku i Kobieli. • Modernizacja centrum rekreacyjnego w Grodkowie. • Remont świetlicy wiejskiej w Lipowej. • Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Osieku Grodkowskim.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – • Przebudowa ul. Szpitalnej, Powstańców Śl., Otmuchowskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej w Grodkowie.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – • Budowa dróg dojazdowych w Osieku Grodkowskim, Bogdanowie, Żelaznej, Nowej Wsi Małej, Tarnowie Grodkowskim i Goli Grodkowskiej.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” – • „Orlik” w Grodkowie. • Euroregion Pradziad (rowerem z Grodkowa do Jesenika).

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 – • Wsparcie dla edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie.