wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Grodków: Czas na kolejne zmiany

Z roku na rok miasto ulega metamorfozie. Potwierdzają to przyjezdni, którzy zachwycają się zmianami. Po największych inwestycjach, jakimi były „Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie”, „Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie” czy „Aktywizacja przestrzeni – przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie” przyszedł czas na kolejne zmiany.

Trzy lata temu złożony został wniosek „Polepszenie standardu nauczania – PSP nr 3 w Grodkowie” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 (Działanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej), w ramach którego zaplanowano kapitalny remont jedynej podstawówki znajdującej się na terenie miasta. W maju br. rozpoczął się remont Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, który obejmował m.in. remont sanitariatów, wykonanie nowych posadzek, malowanie lub płytkowanie ścian wewnętrznych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły i wykonanie nowego ogrodzenia terenu szkoły. Nowy rok szkolny 2013/2014 dzieci rozpoczęły w obiekcie dostosowanym do norm obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej i zapewniającym większe bezpieczeństwo. Zmodernizowane sale dydaktyczne, odnowione ściany, wyciszone podłogi podniosły komfort nauki w szkole, jednocześnie zachęcając dzieci do korzystania z możliwości edukacyjnych i kulturalnych, jakie stwarza im ten obiekt. Całkowita wartość projektu to 1.472.939,76 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 799.956,21 zł (73,68 proc. wydatków kwalifikowanych).

Zmodernizowano także największy park w Grodkowie, zlokalizowany między ulicami Szpitalną, Elsnera i Krakowską. W ramach projektów dofinansowanych z PROW na lata 2007-2013 przeprowadzono „Modernizację centrum rekreacyjnego w Grodkowie”, która obejmowała odnowienie placu zabaw i ogrodzenia. Kolejny projekt „Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie” pomógł zagospodarować kilkadziesiąt arów parku, zmieniając go w teren bezpieczny, atrakcyjny i przystosowany do wypoczynku. Trwają przygotowania do realizacji następnego zadania na tym terenie – „Budowy placu manewrowego dla rowerów”.

Chęć poprawy bezpieczeństwa na drogach zaowocowała projektem „Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Gmina Grodków to jednak nie tylko miasto, ale i 36 sołectw, w których realizowanych jest kilkanaście inwestycji. Jedną z największych jest „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V – Osiek Grodkowski”. Wartość inwestycji to 3.285.400,49 zł. Projekt został zaakceptowany i zostanie dofinansowany ze środków PROW w 50 proc. wydatków kwalifikowanych. W ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano jeszcze „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa” oraz „Zmianę sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów”. W czerwcu podpisano umowę na kolejne zadanie – „Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów”.

Rada Miejska podjęła także decyzję o złożeniu projektu usprawniającego pracę administracji i poprawiającego dostępność do jej usług. 10 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjął projekt „E-Urząd jako podstawowe narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD” do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do Działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Projekt zakłada stworzenie e-Urzędu jako modułu strony internetowej gminy, przez który każdy zainteresowany będzie mógł złożyć sprawę, stworzenie elektronicznych formularzy spraw możliwych do załatwienia w urzędzie, stworzenie platformy e-learningowej. Powstanie również portal o tematyce turystyczno-rekreacyjnej.

Pomysłów na kolejne zmiany jest bardzo dużo, czekamy więc cierpliwie na środki z następnego okresu programowania na lata 2014-2020.