czwartek, 23 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Grębocice: To był świetny czas

Rok 2020 dla gminy Grębocice był bardzo dobry pod względem inwestycyjnym. Mimo pandemii cele, jakie samorząd wyznaczył, zostały zrealizowane.

Roman Jabłoński
Roman Jabłoński

– Wiele inwestycji wykonanych zostało przed czasem i nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ należymy do najprężniej rozwijających się gmin na Dolnym Śląsku. Dla nas priorytetem są inwestycje służące podnoszeniu standardów życia mieszkańców. Opieka zdrowotna, so­cjalna, szkolnictwo, kultura i sport, utrzymywane są u nas na najwyższym poziomie. Staramy się, by naszym mieszkańcom żyło się dobrze – podkreśla wójt gminy Roman Jabłoński.

Gmina kolejny rok z rzędu znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepiej inwestujących gmin wiejskich w Polsce. Podczas uroczystej gali, 7 października w Katowicach, wójt Roman Jabłoński odebrał nagrodę za uzyskanie IX miejsca w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii wydatki inwestycyjne samorządów. Gmina znalazła się również w czołówce najpopularniejszych gmin na Dolnym Śląsku jeśli chodzi o wzrost liczby mieszkańców.

– Jesteśmy w gronie niewielu dolnośląskich gmin, w których wskaźnik migracji jest na dużym plusie. Nowych domów ciągle przybywa, więc ten wzrost będzie jeszcze większy – mówi wójt Jabłoński.

Wpływ na to, że gmina Grębocice przeżywa prawdziwe oblężenie ma jej atrakcyjność pod względem infrastruktury, oświaty, kultury oraz możliwość budowania domów w każdej miejscowości, na co pozwala plan zagospodarowania przestrzennego.

W Grębocicach nie oszczędza się też na zdrowiu.

– Budowa przychodni w Grębocicach to nasz kolejny sukces. Z dniem 2 stycznia 2020 roku działalność rozpoczęła nowoczesna Przychodnia Zdrowia w Grębocicach. Od lutego ruszyły zabiegi rehabilitacyjne, zaczęli też przyjmować lekarze specjaliści: kardiolog, laryngolog, okulista, diabetolog. Z tych działań zadowoleni są mieszkańcy i to cieszy nas najbardziej – podkreśla wójt Roman Jabłoński.

Gmina słynie z budowy i remontu dróg gminnych i powiatowych. Co roku wspiera finansowo Powiat Polkowicki, by na jej terenie wykonywał remonty dróg powiatowych. Przebudowano też drogi gminne publiczne oraz gminne drogi polne.

3 lutego 2020 roku otwarto w Grębocicach pierwszy w historii gminy żłobek – „Promyczek”. Nowoczesna, pięknie wyposażona placówka przystosowana jest dla dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. W tym roku w Obiszowie powstał pumptrack, w Grębocicach skatepark, a na osiedlu w Grębocicach wielofunkcyjne boisko sportowe.

Inwestycyjnym sukcesem gminy było oddanie do użytku Galerii Spichlerz, która powstała w odrestaurowanym zabytkowym spichlerzu w Grębocicach. Gmina zadbała też o ruiny pałacu znajdującego się obok spichlerza, a dzięki wsparciu finansowemu z KGHM Polska Miedź S.A. odrestauruje barokowy portal w zachodniej ścianie ruin pałacu.

W Grębocicach duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Tylko w 2020 roku gmina przeznaczyła łącznie 492 325 zł na dofinansowania dla mieszkańców – m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznych przeznaczono 190 000 zł, a na wymianę pieców 255 700 zł. Udzielano również dofinansowań na łączną kwotę 46 625 zł do budowy studni głębinowych.

Rada Gminy Grębocice uchwaliła budżet na rok 2021. Zaplanowano dochody na poziomie 49 258 485,85 zł i wydatki na kwotę 60 206 943,85 zł. Wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie stanowią kwotę 16 240 381 zł czyli 26,97 proc. zaplanowanych wydatków ogółem.

Nowy rok budżetowy będzie obfitował w duże inwestycje. Największe to budowa świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach, przebudowa ul. Wspólnej w Grębocicach, budowy dróg w Grodowcu i Retkowie, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku po ZOZ przy ul. Zielonej, budowa PSZOK w Grębocicach, przebudowa budynku GOKiB w Grębocicach, budowa toru dla rowerów typu singletrack w Obiszowie, wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach. Ponadto gmina wzorem lat ubiegłych przekaże powiatowi dotację w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy.